อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนรหัสผ่านของตนเองได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงขององค์กร คุณสามารถเลือกวิธีที่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะใช้เพื่อกลับเข้าสู่บัญชีของตนหากลืมรหัสผ่านได้

 • เปิดการกู้คืนบัญชีด้วยตนเอง - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงที่เพิ่มตัวเลือกการกู้คืนลงในบัญชีของตนสามารถคลิกลิงก์ลืมรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้ โดยจะได้รับรหัสยืนยันผ่าน SMS, โทรศัพท์ หรืออีเมล จากนั้นทำตามวิธีการเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของตนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มตัวเลือกการกู้คืนในบัญชีผู้ดูแลระบบ
 • ปิดการกู้คืนบัญชีด้วยตนเอง - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงที่ลืมรหัสผ่านของตนเองต้องติดต่อผู้ดูแลระบบขั้นสูงรายอื่น หรือติดต่อทีมสนับสนุนของ Google เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าปัจจุบันส่วนใหญ่และลูกค้าใหม่ทั้งหมด การกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น หากคุณเป็นลูกค้าเดิมที่มีผู้ดูแลระบบขั้นสูงน้อยกว่า 3 คนหรือมีผู้ใช้น้อยกว่า 500 คน การตั้งค่าจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้ตรงตามลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้

เปิดหรือปิดการกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูงด้วยตนเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู จากนั้น ความปลอดภัยจากนั้นการตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นการกู้คืนบัญชี
 3. คลิกการกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 4. หากต้องการนำการตั้งค่าไปใช้กับผู้ดูแลระบบขั้นสูงของคุณทั้งหมด ให้เลือกหน่วยขององค์กระดับบนสุดเอาไว้ หรือเลือกหน่วยขององค์กรย่อยหรือกลุ่มการกำหนดค่า
 5. คลิกอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนบัญชีของตนเอง
 6. เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงกู้คืนบัญชีของตนเอง
 7. คลิก บันทึก
 8. แจ้งให้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงตั้งหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืนเพื่อใช้รับข้อมูลวิธีการกู้คืนรหัสผ่าน
ป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ให้นำข้อมูลการกู้คืนของผู้ดูแลระบบขั้นสูงออกทันทีหากเกิดสถานการณ์เหล่านี้...

 • ผู้ดูแลระบบขั้นสูงถูกปลดหรือออกจากองค์กร เพื่อไม่ให้ผู้ดูแลกู้คืนรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงบัญชีเก่าได้
 • คุณสงสัยว่ามีการลักลอบใช้บัญชีและข้อมูลการกู้คืนของผู้ดูแลระบบขั้นสูงไม่ถูกต้องอีกต่อไป

หากต้องการนำข้อมูลการกู้คืนของผู้ดูแลระบบขั้นสูงออกหรือตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกแฮ็กหรือไม่ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง จากนั้นทำตามขั้นตอนตั้งหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืน

เมื่อปิดการกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง

หากผู้ดูแลระบบขั้นสูงคลิกลืมรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้ และคุณยังไม่ได้เปิดการกู้คืนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบขั้นสูง ผู้ดูแลระบบก็จะได้รับข้อความให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ โปรดระบุวิธีติดต่อผู้ดูแลระบบขั้นสูงอีกคนไว้ด้วยในกรณีที่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก