การแจ้งเตือน

Duet AI เปลี่ยนเป็น Gemini สำหรับ Google Workspace แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกสำหรับการจัดการอีเมลที่เป็นจดหมายขยะ

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ในองค์กรใช้ Gmail เพื่อตรวจสอบและจัดการจดหมายขยะที่ได้รับ

ใช้ Gmail จัดการจดหมายขยะ

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ในองค์กรจัดการจดหมายขยะด้วยแอป Gmail ใดก็ได้ต่อไปนี้

  • Gmail สำหรับ Android
  • Gmail สำหรับ iPad และ iPhone
  • Gmail บนเว็บ

ใช้แอปเหล่านี้เพื่อระบุและทำเครื่องหมายข้อความในกล่องจดหมายว่าเป็นจดหมายขยะ การทำเช่นนี้จะฝึก Gmail ให้ทำเครื่องหมายข้อความที่คล้ายกันว่าเป็นจดหมายขยะ นอกจากนี้คุณยังระบุข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะอย่างไม่ถูกต้องและย้ายกลับมาไว้ในกล่องจดหมายได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการฝึก Gmail ให้ระบุข้อความที่คล้ายกันว่าเป็นข้อความที่ปกติ

หากต้องการให้ผู้ใช้จัดการจดหมายขยะโดยใช้ Gmail บนเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทำดังนี้

  • ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้ลบการตั้งค่ากล่องจดหมายที่ไม่ใช่ Gmail เพื่อให้ผู้ใช้เปิดเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Gmail ได้ ค้นหาการตั้งค่านี้ในแอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นการกำหนดเส้นทาง
  • ปิดการตั้งค่าการส่งอีเมลที่กำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการส่งอีเมล
  • แนะนำผู้ใช้ในองค์กรให้ใช้ Gmail เพื่อจัดการจดหมายขยะ

ดูข้อมูลว่าผู้ดูแลระบบทำอะไรได้บ้างหาก Gmail ทำเครื่องหมายอีเมลขาเข้าภายนอกบางส่วนหรือทั้งหมดว่าเป็นจดหมายขยะอย่างไม่ถูกต้อง

วิธีอื่นในการจัดการจดหมายขยะ

แม้เราจะแนะนำให้ใช้ Gmail จัดการจดหมายขยะ แต่วิธีการต่อไปนี้อาจเหมาะกับองค์กรมากกว่า ทั้งนี้ วิธีการต่อไปนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

กำหนดเส้นทางอีเมลทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเดิม

กำหนดเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลเดิมด้วยการตั้งค่าการกำหนดเส้นทาง เซิร์ฟเวอร์เดิมจะระบุจดหมายขยะ และผู้ใช้จะดูและจัดการจดหมายขยะด้วยแอปอีเมลเดิมได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางและการส่งอีเมล

หากต้องการให้การระบุจดหมายขยะทำงานได้ดีขึ้น ให้เปิดใช้ส่วนหัวจดหมายขยะและฟิชชิงในกฎการกำหนดเส้นทางของ Gmail หากการตั้งค่านี้ปิดอยู่ เซิร์ฟเวอร์อีเมลเดิมอาจระบุจดหมายขยะพลาดไปบางส่วน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนหัวของจดหมายขยะในกฎการกำหนดเส้นทาง

การตรวจสอบข้อความของ Groups

เปิดใช้การตรวจสอบข้อความของ Groups เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มที่ระบุตรวจสอบข้อความที่มีแนวโน้มจะเป็นจดหมายขยะได้ก่อนที่จะส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ ผู้ตรวจสอบจะได้รับรายงานประจำซึ่งมีจดหมายขยะจากคิวตรวจสอบรวมอยู่ด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อความใน Groups

ส่งข้อความไปตรวจสอบที่เขตกักบริเวณ

กักบริเวณข้อความที่อาจเป็นจดหมายขยะที่ส่งถึงและส่งจากองค์กรของคุณเอาไว้เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะนำส่ง ระบบจะส่งข้อความไปยังเขตกักบริเวณของผู้ดูแลระบบเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดต่อไปกับข้อความแต่ละข้อความ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก