นโยบายเขตข้อมูลครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง

รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้ ได้แก่ Enterprise; Education Standard และ Plus; G Suite Business เปรียบเทียบรุ่นของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเลือกเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายไว้ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ (สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป) ได้โดยใช้นโยบายเขตข้อมูล   

นโยบายเขตข้อมูลครอบคลุมบริการและข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลหลัก

นโยบายเขตข้อมูลจะครอบคลุมข้อมูลหลักที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (รวมถึงข้อมูลสำรอง) สำหรับบริการหลักของ Google Workspace ดังนี้

บริการหลักของ Google Workspace ข้อมูลที่ครอบคลุม
ปฏิทิน ชื่อกิจกรรม รวมถึงคำอธิบาย วันที่ เวลา ความถี่ ผู้ได้รับเชิญ และสถานที่จัดกิจกรรม
ไดรฟ์ เนื้อหาที่อัปโหลดไปยังไดรฟ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อความในไฟล์ รูปภาพที่ฝัง ภาพวาดที่ฝัง และความคิดเห็นที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
ฟอร์ม ข้อความ รูปภาพที่ฝัง และการตอบกลับ
Gmail เรื่อง เนื้อความ ไฟล์แนบ ผู้ส่ง และผู้รับข้อความ
Google เอกสาร ชีต และสไลด์ ข้อความในไฟล์ รูปภาพที่ฝัง ภาพวาดที่ฝัง และความคิดเห็นซึ่งผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสร้างขึ้น
Google Chat ข้อความและไฟล์แนบ
Google Keep ชื่อหัวข้อและเนื้อความ รูปภาพ ภาพวาด และไฟล์บันทึกเสียงในโน้ต
Google Meet ไฟล์บันทึกเสียงในไดรฟ์ ข้อความ Meet จะถูกเพิ่มไปยังไดรฟ์หากมีการบันทึกการโทร
เว็บไซต์แบบใหม่ ข้อความ รวมถึงรูปภาพ ข้อมูลเว็บไซต์ และโค้ด HTML/CSS/JavaScript ที่ฝังเอาไว้
ห้องนิรภัย ข้อมูลที่ส่งออก

รุ่น Essentials จะรองรับการตั้งค่าเขตข้อมูลเฉพาะใน Google ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต, สไลด์ และห้องนิรภัยเท่านั้น

ข้อมูลสำรอง

Google Workspace จะเก็บข้อมูลหลักที่สำรองไว้สำหรับการกู้ข้อมูลคืนหลังจากภัยพิบัติและเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในบางกรณี Google Workspace จะใช้ข้อมูลสำรองในการคืนค่าและรักษาความถูกต้องของข้อมูลไว้ให้มากที่สุด

ข้อมูลสำรองเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลตามคำขอของลูกค้าได้ ข้อมูลสำรองจะหมดอายุ (ถูกเขียนทับ) ตามเวลาที่กำหนด

ดัชนี

บริการหลักหลายรายการของ Google Workspace จะสร้างดัชนีผู้ใช้ตามข้อมูลที่มีในบัญชี ซึ่งคล้ายกับดัชนีในห้องสมุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือทั้งหมดที่มี ซึ่งระบบจะใช้ดัชนีนี้เพื่อแสดงคำค้นหาของผู้ใช้ในบริการหลักของ Google Workspace ดัชนีผู้ใช้ที่นโยบายเขตข้อมูลครอบคลุมมีดังนี้

  • Gmail
  • ปฏิทิน
  • ไดรฟ์ (เขตข้อมูลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
  • เอกสาร ชีต และสไลด์ (เขตข้อมูลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ฉันเลือกเขตใดได้บ้าง

เขตที่เลือกได้จะประกอบด้วย ไม่กำหนด สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

ฉันจะใช้นโยบายนี้กับบริการและข้อมูลอื่นๆ ได้ไหม

ขณะนี้ นโยบายเขตข้อมูลจะใช้กับข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้ (เช่น บันทึกหรือเนื้อหาที่แคชไว้)

นโยบายเขตข้อมูลจะใช้กับรุ่นหรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนข้างต้นไม่ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว