ดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องการทราบความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลจากเขตหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่ง เช่น คุณอาจต้องการทราบระยะเวลาที่จะใช้ในการย้ายข้อมูล เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่ย้ายไปแล้ว และวิธีการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์

ดูวิธีการดูรายงานความคืบหน้าในการย้ายได้ที่หัวข้อดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล

หมายเหตุ

  • ฟีเจอร์เขตข้อมูลมี 2 เวอร์ชัน ได้แก่ เขตข้อมูล Enterprise และ เขตข้อมูล Fundamental หากต้องการดูความคืบหน้าในการย้าย คุณต้องมีเขตข้อมูล Enterprise ซึ่งมาพร้อมกับการสมัครใช้บริการ Google Workspace Enterprise Plus
  • รายงานเขตข้อมูลจะสรุปเฉพาะความคืบหน้าในการย้ายสําหรับผู้ใช้ Enterprise Plus
  • โปรดดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่างเขตข้อมูล Enterprise และเขตข้อมูล Fundamental ที่หัวข้อเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ โปรดดูวิธีอัปเกรดบริการที่หัวข้อเปลี่ยนเป็นรุ่น Enterprise Plus

คำถามที่พบบ่อย

การย้ายใช้เวลานานแค่ไหน

การย้ายข้อมูลแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายเขตข้อมูล จำนวนออบเจ็กต์ข้อมูลที่จะย้าย และแบนด์วิดท์ของเครือข่าย ข้อมูลจำนวนมากหรือไฟล์ขนาดใหญ่ 1 ไฟล์จะใช้เวลาย้ายนานกว่าไฟล์ขนาดเล็ก
ผู้ใช้จะใช้ไฟล์ได้แม้ในขณะที่กำลังย้ายไฟล์อยู่ ซึ่งการรักษาความพร้อมใช้งานของไฟล์ในระหว่างการย้ายอาจส่งผลต่อเวลาและความเร็วในการย้ายข้อมูลอีกด้วย

ระบบคำนวณเปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์อย่างไร

ระบบจะคำนวณความคืบหน้าในการย้ายโดยดูจากบริการ ผู้ใช้ และเขตข้อมูลประกอบกัน

สำหรับบริการภายในเขตที่เลือก ระบบจะย้ายบัญชีผู้ใช้ไปยังเขตใหม่เมื่อข้อมูลทั้งหมดที่ครอบคลุมของผู้ใช้ไม่มีการเคลื่อนไหวในเขตใหม่ดังกล่าว  

เช่น ถ้าจะย้ายผู้ใช้ Gmail 10 บัญชีไปยังเขตยุโรป และย้ายเสร็จแล้ว 6 บัญชี เปอร์เซ็นต์การย้ายเสร็จสมบูรณ์ของ Gmail ก็จะเท่ากับ 60%

ภายในเขตที่เลือก ระบบจะย้ายข้อมูลที่ครอบคลุมของผู้ใช้ไปยังเขตใหม่เมื่อได้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้ในเขตใหม่ดังกล่าวแล้ว

ทำไมบางบริการถึงใช้เวลาย้ายข้อมูลนานกว่าบริการอื่น

บริการบางประเภทใช้เวลาย้ายนานกว่าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณข้อมูลผู้ใช้ของบริการนั้น จำนวนออบเจ็กต์ข้อมูล และแบนด์วิดท์ของเครือข่าย

เช่น ปริมาณข้อมูลผู้ใช้ใน Google ปฏิทินมักจะน้อยกว่าข้อมูลในไดรฟ์ของผู้ใช้รายเดียวกันอยู่มาก ดังนั้นข้อมูลที่ครอบคลุมในปฏิทินจึงมักจะย้ายเสร็จก่อนข้อมูลที่ครอบคลุมในไดรฟ์ 

หน้าแดชบอร์ดอัปเดตบ่อยเพียงใด

โดยทั่วไปแดชบอร์ดจะอัปเดตทุกๆ 12 ชั่วโมง

ทำไมเปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์ถึงลดลง

เปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์ในการย้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุดังนี้
  • ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนนโยบายเขตข้อมูลสำหรับหน่วยขององค์กร
  • ผู้ดูแลระบบย้ายผู้ใช้ไปยังหน่วยขององค์กรอื่นแทน
  • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบเปลี่ยนการเป็นเจ้าของออบเจ็กต์ข้อมูล เช่น การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์จะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้คนอื่น
  • สำหรับออบเจ็กต์ที่แชร์ ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสมาชิกที่ได้รับแชร์ออบเจ็กต์

เช่น หากผู้ใช้ย้ายจากหน่วยขององค์กรในยุโรปไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา นโยบายเขตข้อมูลก็จะเปลี่ยนไป การทำเช่นนี้จะทริกเกอร์ให้ระบบย้ายข้อมูลของผู้ใช้ที่ครอบคลุมตามนโยบายจากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์ลดลง 

ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในการย้าย

ข้อมูลหลัก

เมื่อเลือกเขตข้อมูลแล้ว Google Workspace จะเริ่มย้ายข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกไปยังเขตใหม่ที่เลือกไว้ โดยระบบจะคำนวณเปอร์เซ็นต์การย้ายตามจำนวนบัญชี เมื่อย้ายข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เลือกไปยังเขตที่ถูกต้องสำหรับบัญชีแล้ว เปอร์เซ็นต์โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น เช่น ถ้ามีผู้ใช้ 10 ราย และย้ายเสร็จแล้ว 1 ราย เปอร์เซ็นต์การย้ายก็จะเท่ากับ 10%

ข้อมูลสำรอง

เมื่อเลือกเขตข้อมูลแล้ว Google Workspace จะเริ่มสร้างข้อมูลสำรองใหม่ในเขตนั้นหลังจากย้ายข้อมูลหลักเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่ย้ายข้อมูลสำรองเดิมที่มีอยู่ไปยังเขตที่คุณเลือกและจะปล่อยให้หมดอายุ

ดัชนี

เมื่อเลือกเขตข้อมูลแล้ว Google Workspace จะเริ่มสร้างดัชนีใหม่ในเขตนั้นหลังจากย้ายข้อมูลหลักเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อัปเดตดัชนีในเขตเดิมอีกต่อไปและจะปล่อยให้หมดอายุ

จะทำอย่างไรหากฉันดูความคืบหน้าในการย้ายไม่ได้

หากดูความคืบหน้าในการย้ายไม่ได้ อาจเป็นเพราะคุณสมัครใช้บริการเขตข้อมูล Fundamental หากต้องการดูความคืบหน้าในการย้าย คุณต้องมีเขตข้อมูล Enterprise ซึ่งมาพร้อมกับการสมัครใช้บริการ Google Workspace Enterprise Plus

โปรดดูวิธีอัปเกรดบริการที่หัวข้อเปลี่ยนเป็นรุ่น Enterprise Plus

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false