Visa andelen flyttad data

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite Business och Enterprise, Enterprise for Education eller Drive Enterprise. Jämför utgåvor

Som administratör kan det vara bra att se hur flytten av data går från en region till en annan. Du kanske t.ex. vill veta hur lång tid det tar att flytta all data, hur stor andel av kontona som har flyttats och hur den andelen beräknas. 
 

Hur lång tid tar en flytt?

Hur lång tid en dataflytt tar beror på flera olika saker, till exempel hur mycket lagrad data som har angivits i principen för dataregioner, antalet dataobjekt som ska flyttas och nätverkets bandbredd. En stor mängd data eller en enda stor fil tar längre tid att flytta än en liten fil.
Filer är tillgängliga för användare även medan de flyttas. Bibehållen filtillgänglighet under flytten kan också påverka om dataflyttar sker i tid och med rätt hastighet. 

Hur beräknas hur stor andel som har flyttats?

Hur stor andel som har flyttats beräknas utifrån en kombination av tjänst, användare och region.

Om det gäller en tjänst inom en vald region flyttas användarkontot till den nya regionen när all den lagrade datan som tillhör användaren lagras i den nya regionen.  

Om till exempel tio Gmail-användare flyttas till Europa och sex av kontona har flyttats så är flytten av Gmail slutförd till 60 %.

Inom en region flyttas användarens lagrade data till den nya regionen när all data som tillhör användaren lagras där. 

Varför tar flytten längre för vissa tjänster?

Att det tar längre tid att flytta vissa tjänster beror på flera olika saker, till exempel hur mycket användardata som lagras i tjänsten, antalet dataobjekt och nätverkets bandbredd.

Användare lagrar till exempel betydligt mindre data i Google Kalender än i Google Drive.  Så lagrad data i Kalender flyttas antagligen snabbare än den som lagras i Drive. 

Hur ofta uppdateras översikten?

Översikten uppdateras oftast var 12:e timme. 

Varför har andelen flyttad data gått ned?

Andelen flyttad data kan ändras av flera olika anledningar:
  • En administratör ändrade principen för dataregioner för en organisationsenhet.
  • En administratör tilldelade användaren till en annan organisationsenhet.
  • En användare eller administratör ändrade ägarskapet för dataobjektet. Det ägs nu av en annan användare.
  • Om det är ett delat objekt kan en användare eller administratör ha ändrat medlemmarna som objektet delas med.


Om en användare till exempel flyttas från en organisationsenhet i Europa till en som är baserad i USA ändras en princip för dataregioner. Därför utlöses en dataflyttning av användarens lagrade data från Europa till USA och därmed går andelen flyttad data ned. 

Hur tolkar jag förlopp för säkerhetskopiering?

G Suite lagrar säkerhetskopior av primär data för katastrofåterställning och kontinuitet i verksamheten. I sällsynta fall använder G Suite säkerhetskopior för att återställa data och upprätthålla hög tillförlitlighet. (Dessa säkerhetskopior är inte tillgängliga för återställning av data på kundbegäran.)

Säkerhetskopieringar löper ut (skrivs över) enligt definierade tidslinjer.

När du väljer en dataregion börjar G Suite att skapa säkerhetskopior i denna region efter det att din primära dataflytt har slutförts. Befintliga säkerhetskopior flyttas inte till din valda region. De lämnas kvar och löper ut.

Relaterade ämnen


 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?