GSMMO- en GSSMO-updates beheren

G Suite Migrate for Microsoft Outlook en G Suite Sync for Microsoft Outlook

Als beheerder kunt u Google Update gebruiken om te beheren hoe synchronisatie- of migratietools worden geüpdatet. U kunt de instellingen van Google Update beheren via de editor voor groepsbeleidbeheer. 

Stap 1: Google Update installeren

De beleidstemplate van Google Update downloaden

Gebruik een beheertemplate om beleidsregels voor Google Update te installeren en te definiëren. In Microsoft Windows 7 en hoger worden zowel ADM- als ADMX-templates ondersteund. Download de juiste Google Update-beleidstemplate voor je Windows-netwerk:

Microsoft Windows XP:

 1. Download de beheertemplate (ADM).
 2. Kopieer het bestand GoogleUpdate.adm naar de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) and then Policies (Beleid) and then Administrative Template (Beheertemplate)and then Google and then Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Microsoft Windows Vista en hoger:

 1. Download de op XML gebaseerde beheertemplate (ADMX) en pak deze uit.
 2. Open de map GoogleUpdateAdmx.
 3. Kopieer google.admx en GoogleUpdate.admx en plaats ze in de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 4. Kopieer in de map GoogleUpdateAdmx/en-US de bestanden google.adml en GoogleUpdate.adml en plaats ze in de map en-US in Policy Definitions. (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) and then Policies (Beleid) and then Administrative Template (Beheertemplate)and then Google and then Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Stap 2: Automatische updates configureren

Automatische updates inschakelen (aanbevolen)

Geldt voor alle apps die worden beheerd door Google Update, zoals GSSMO en GSMMO. 

Met Groepsbeleid

We raden je aan automatische updates ingeschakeld te laten zodat je gebruikers essentiële beveiligingsfixes en nieuwe functies ontvangen zodra deze beschikbaar zijn.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google and then Google Update and then Applications (Apps).
 2. Schakel het beleid Update policy override default (Standaardupdatebeleid overschrijven) in.
 3. Kies onder Options (Opties) de optie Always Allow Updates (recommended) (Updates altijd toestaan (aanbevolen)).
 4. Ga naar Google and then Google Update and then Applications (Apps).
 5. Selecteer de app. 
 6. Herhaal stap 2 en 3 om te zorgen dat automatische updates ook altijd worden toegestaan.

U kunt deze instelling indien nodig overschrijven voor een afzonderlijke app met het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) in de specifieke app-map.

Automatische updates uitschakelen (voor testdoeleinden)

Als een bepaalde release een probleem veroorzaakt in uw organisatie, kunt u automatische updates uitschakelen totdat het probleem is opgelost. U kunt automatische updates ook uitschakelen als uw organisatie updates handmatig wil uitvoeren.

Let op: We raden het uitschakelen van automatische updates af. Als u automatische updates uitschakelt, worden softwarefixes en beveiligingspatches niet toegepast. Crashes en beveiligingsrisico's kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Als je automatische updates toch moet uitschakelen, zorg dan dat er een procedure is voor tijdige updates in je hele netwerk. Of nog beter: implementeer een plan om automatische updates zo snel mogelijk opnieuw in te schakelen.

Updates voor de browser beheren

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google and then Google Update and then Applications (Apps).
 2. Selecteer de app. 
 3. Schakel Update policy override (Updatebeleid overschrijven) in.
 4. Kies onder Options (Opties) de optie Updates disabled (Updates uitgeschakeld).

Stap 3: Automatische updates aanpassen

Automatische updates buiten werktijden plannen

Geldt voor alle apps die worden beheerd door Google Update, zoals GSSMO en GSMMO. 

Je kunt voorkomen dat automatische updates plaatsvinden gedurende bepaalde perioden, zoals de piekuren van je organisatie.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google and then Google Update and then Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) in.
 3. Stel onder Options (Opties) waarden in voor Hour (Uur), Min (Minuut) en Duration (Duur) om te voorkomen dat Google Update gedurende de opgegeven periode op updates controleert.
  Opmerking: Duration is het enige verplichte veld. Als waarde moet je minimaal 1 invoeren.
Updates vastzetten op een specifieke versie

Geldt voor alle apps die worden beheerd door Google Update, zoals GSSMO en GSMMO. 

U kunt voorkomen dat Windows-computers worden geüpdatet naar een hogere versie dan een specifieke versie van de app.

Let op: Zet updates slechts tijdelijk vast op een specifieke versie, zoals wanneer u een nieuwe versie test. Vergeet niet het vastzetten van de computers van gebruikers weer ongedaan te maken, anders kunnen ze essentiële beveiligingsupdates missen. Gebruikers zullen ook nieuwe functies missen.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google and then Google Update and then Applications (Apps).
 2. Selecteer de app. 
 3. Schakel Target Version Prefix Override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) in.
 4. Voer onder Options (Opties) het releasenummer in van de laatste versie waarvan u wilt dat gebruikers die ontvangen. Voer bijvoorbeeld 4.0.16.0 in om te voorkomen dat apps worden geüpdatet naar een hogere versie dan 4.0.16.0.
Updates verspreiden om het bandbreedtegebruik te verminderen

Geldt voor alle apps die worden beheerd door Google Update, zoals GSSMO en GSMMO. 

Je kunt automatische updates uitstellen om de piek in bandbreedtegebruik in een netwerk te verminderen. We raden je echter aan updates niet uit te stellen, om de totale bandbreedte die voor updates wordt gebruikt te beperken.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en dan Google Update en dan Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) in.
 3. Voer onder Options (Opties) in het vak Minutes between update checks (Minuten tussen updatecontroles) een waarde tussen 1 en 43.200 in om het aantal minuten tussen updatecontroles op te geven.

Alle Google Update-beleidsregels bekijken

Standaardbeleidsregels (Preferences)

Gebruik Preferences-beleidsregels (Voorkeuren) om het standaardgedrag van Google Update te beheren.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google and then Google Update and then Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel het beleid in en stel de opties in die van toepassing zullen zijn op alle apps die worden vermeld in Groepsbeleid. (Hieronder zie je een aantal voorbeelden.)
  Opmerking: Deze beleidsregels kunnen worden overschreven als er conflicterende beleidsregels worden ingesteld op app-niveau.
Beleid Beschrijving
Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Het minimumaantal minuten tussen automatische controles op updates. Wanneer dit beleid is ingeschakeld, overschrijft het beleid de standaardperiode. Waarden tussen 60 en 43.200 minuten zijn toegestaan.

We raden je aan niet alle automatische controles op updates uit te schakelen. Bij uitschakeling wordt de waarde van UpdatedDefault ingesteld op nul (0) in het Windows-register. Als je toch alle controles uitschakelt, worden apps die Google Update gebruiken niet meer automatisch geüpdatet. En apps die niet beschikken over de functie voor handmatige updates, kun je niet updaten. Als je updates voor een specifieke app wilt voorkomen, moet je het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) gebruiken voor die app (meer informatie staat hieronder).

Download URL class override (Klasse van download-URL overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.26.1.

Geeft de updateservers informatie over de URL's voor update-payloads die worden geretourneerd in de updatereactie. Momenteel kun je alleen cacheable (cachebaar) kiezen.

Als dit beleid is ingeschakeld, kan het gebeuren dat de server reageert met een payload die kan worden gecachet door downstreamproxy's of vergelijkbare typen oplossingen voor het cachen van content. De server kan het beleid negeren, afhankelijk van de werkbelasting en verschillende andere factoren. Standaard kunnen de update-payloads in de meeste gevallen niet worden gecachet. 

Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.6.

Als deze instelling is ingeschakeld, worden updatecontroles elke dag vanaf Hour:Minute onderdrukt voor een periode van Duration (in minuten).

Duration houdt geen rekening met de ingang van de zomer- of wintertijd. Als de begintijd bijvoorbeeld 22:00 uur is en de duur 480 minuten, worden de updates acht uur lang onderdrukt, ongeacht of de klok een uur vooruit- of achteruitgaat gedurende die periode.

App-beleidsregels
 

Geldt alleen voor Google-apps.

Gebruik app-beleidsregels om te bepalen hoe Google Update samenwerkt met sommige Google-apps. Standaardbeleidsregels worden overschreven door app-specifieke beleidsregels.

Standaard app-beleidsregels wijzigen

 1. Ga in Groepsbeleid naar Google and then Google Update and then Applications (Apps).
 2. Open, activeer en configureer de beleidsopties voor alle apps (meer informatie staat hieronder).
Beleid Beschrijving
Allow installation default (Standaardinstallatie toestaan)

Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt het standaardgedrag voor installatie van Google-apps door Google Update. Dit beleid geldt alleen voor installaties die Google Update of Google Installer gebruiken. Het beleid kan niet voorkomen dat een gebruiker een Google-app installeert die geen gebruik maakt van Google Update.

Opmerking: Dit beleid kan worden overschreven door het beleid Allow installation (Installatie toestaan) voor afzonderlijke apps.

 • Always allow Installs (Installatie altijd toestaan, aanbevolen): App-installatie is toegestaan.
 • Always allow Machine-Wide Installs, but not Per-User Installs (Apparaatbrede installaties toestaan, maar installaties per gebruiker niet): App-installatie is alleen toegestaan voor apparaatbrede installaties (voor alle gebruikers). App-installatie in profielmappen van gebruikers is niet toegestaan. Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.35.451.
 • Installs disabled (Installaties uitgeschakeld): App-installatie is niet toegestaan.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor Windows-instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft Active Directory-domein.

Update policy override default (Standaard updatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt het standaardbeleid voor software-updates van Google.
 • Always allow updates (Updates altijd toestaan, aanbevolen): Updates worden altijd toegepast als ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden. 
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates only (Alleen automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast wanneer ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast wanneer de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uitgeschakeld): Updates worden nooit toegepast. Als je updates uitschakelt, worden nieuwe Google-apps die in de toekomst worden uitgebracht ook niet geüpdatet. Dit kan invloed hebben op toekomstige versies van geïnstalleerde apps.
Als je Manual updates only kiest, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in elke app (indien ondersteund). Als je updates uitschakelt, moet je regelmatig op updates controleren en deze beschikbaar stellen aan gebruikers.

Deze instelling heeft geen invloed op updates aan Google Update. Google Update blijft zichzelf updaten.

Specifieke app-beleidsregels wijzigen

De map Applications (Apps) in Groepsbeleid bevat alle Google-apps die gebruik maken van Google Update. Je kunt beleidsregels instellen voor specifieke apps.

 1. Ga in Groepsbeleid naar Google and then Google Update and then Applications (Apps) and then app-naam.
 2. Schakel het beleid in dat je wilt wijzigen (meer informatie staat hieronder).
Beleid Beschrijving
Allow installation (Installatie toestaan)

Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt of een specifieke app kan worden geïnstalleerd met Google Update. Dit beleid geldt alleen voor installaties die Google Update of Google Installer gebruiken. Het beleid kan niet voorkomen dat een gebruiker een Google-app installeert die geen gebruik maakt van Google Update.

 • Always allow Installs (Installatie altijd toestaan, aanbevolen): App-installatie is toegestaan.
 • Always allow Machine-Wide Installs, but not Per-User Installs (Apparaatbrede installaties toestaan, maar installaties per gebruiker niet): App-installatie is alleen toegestaan voor apparaatbrede installaties (voor alle gebruikers). App-installatie in profielmappen van gebruikers is niet toegestaan. Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.35.451.
 • Installs disabled (Installaties uitgeschakeld): App-installatie is niet toegestaan.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor Windows-instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft Active Directory-domein.

Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.5

Geeft aan naar welke versie Google Chrome moet worden geüpdatet. Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de app geüpdatet naar de versie die deze beleidswaarde als voorvoegsel heeft. Geldige waarden zijn bijvoorbeeld 55, 55.24 en 55.24.34. Als je 55 (of een van de andere waarden) invoert, kan Google Update uitgebrachte updates blijven ontvangen totdat de eerste versie van 56 wordt uitgebracht.
Update policy override (Updatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt wat Google Update doet met beschikbare updates voor een specifieke app.
 • Always allow updates (Updates altijd toestaan, aanbevolen): Updates worden altijd toegepast als ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden.
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates (Automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast wanneer ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast wanneer de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uitgeschakeld): Updates worden nooit toegepast.
Als je Manual updates only selecteert, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in de app (indien ondersteund). Als je updates uitschakelt, moet je regelmatig op updates controleren en deze beschikbaar stellen aan gebruikers.

Problemen oplossen

Stap 1: Een logbestand maken

Als u problemen ondervindt met updates, kan ondersteuning u vragen logboeken te verzamelen om ze te helpen het probleem op te lossen. Ga als volgt te werk om Google Update-logboeken te genereren:

 1. Maak op je Windows-computer een tekstbestand met de naam GoogleUpdate.ini.
 2. Sla het bestand in de schijf-root C:\ op.
 3. Voeg de volgende content toe:
  [LoggingLevel]
  LC_UTIL=6
  LC_SERVICE=6
  LC_CORE=6
  LC_NET=6
  LC_OPT=6
  [LoggingSettings]
  EnableLogging=1
  ShowTime=1
  LogToFile=1
  AppendToFile=1
  LogToStdOut=1
  LogToOutputDebug=1
  LogFilePath=GoogleUpdate.log
 4. Ga als volgt te werk:
  • Als het probleem te maken heeft met een nieuwe installatie of handmatige update (handmatige installatie van een nieuwe versie), probeert u de installatie opnieuw uit te voeren.
  • Als het probleem te maken heeft met een automatische update, wacht u tot de volgende poging om automatisch te updaten wordt uitgevoerd (dit gebeurt meestal binnen een paar uur, maar dit hangt af van het updatebeleid van Google voor de nieuwste versie).

In C:\ProgramData\Google\Update\Log\GoogleUpdate.log ziet u een logbestand met informatie over updatepogingen. Hieronder vindt u informatie over algemene logboekitems.

Stap 2: Algemene logboekitems bekijken

[Ignoring group policy][machine is not part of a domain] ([Groepsbeleid wordt genegeerd][computer hoort niet bij een domein]): Google Update denkt dat de computer niet is gekoppeld aan een Windows-domeincontroller. Alleen computers die zijn gekoppeld aan een domein respecteren beleidsregels die voor de computer zijn ingesteld door Groepsbeleid of het register, zoals het uitschakelen van automatische updates.

[Send][url=https://tools.google.com/service/update2][request=>?xml...: Google Update heeft een verzoek naar de servers van Google verzonden om te zien of er updates beschikbaar zijn. Het verzoek bevat informatie zoals de huidige app-versie en het platform. De servers van Google gebruiken de informatie om te reageren met de juiste update.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...status="noupdate"...: De updatecontrole is geslaagd, maar de servers van Google hebben geen updates die overeenkomen met het verzoek van de client.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...<url codebase="...: De updatecontrole is geslaagd en de servers van Google hebben een geüpdatete versie van de app aanbevolen. Het antwoord bevat het geüpdatete versienummer en een aantal URL's die de client kan gebruiken om het binaire updatebestand te downloaden.

Vragen

Welke URL's worden gebruikt voor updates?

De app verzendt verzoeken naar meerdere URL's tijdens het controleren op en downloaden van updates. De volgorde van verzoeken wordt dynamisch tijdens runtime bepaald. Zowel HTTP- als HTTPS-protocollen kunnen worden geprobeerd. De volgende URL-lijst met hostnamen en paden kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd:

 • www.google.com/dl/*
 • dl.google.com
 • google.com/dl/*
 • *.gvt1.com
 • tools.google.com/service/update2
 • clients2.google.com
 • update.googleapis.com/service/update2
 • clients4.google.com

Opmerking: Hoewel cachen van de app voor het downloaden op computers in de hele organisatie officieel niet wordt ondersteund, kunt u de eerste twee URL's in de lijst gebruiken om de updatebestanden voor uw organisatie te cachen.

Hoe vaak controleert Google Update op updates?

Als je automatische updates inschakelt, controleert Google Update ongeveer elke vijf uur op de nieuwste update. In een grote organisatie met veel Windows-computers worden updates verspreid over deze periode van vijf uur.

Gerelateerde onderwerpen

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?