Przyznawanie dostępu do Centrum alertów

Uprawnienia administratora

Jeśli jesteś superadministratorem organizacji, musisz przyznać innemu administratorowi lub użytkownikowi dostęp do Centrum alertów. Możesz przyznać uprawnienia pełne lub tylko do wyświetlania.

Zanim zaczniesz

 • Gotowe role superadministratora i administratora usług domyślnie mają ustawiony pełny dostęp do Centrum alertów. Jeśli chcesz zmienić poziom dostępu, musisz wybrać jedną z opcji poniżej i przypisać niestandardową rolę administratora. Nie możesz zmieniać uprawnień w gotowych rolach.
 • W przypadku użytkowników lub administratorów bez przypisanej gotowej roli superadministratora lub administratora usług musisz utworzyć rolę niestandardową, a następnie przypisać do niej uprawnienia do Centrum alertów. Możesz też zmienić istniejącą rolę niestandardową, aby zawierała uprawnienia do Centrum alertów.
 • Dla ról niestandardowych w określonych jednostkach organizacyjnych są dostępne tylko niektóre uprawnienia. Obecnie użytkownikom w jednostce organizacyjnej nie można przyznać dostępu do Centrum alertów i uprawnień do wykonywania czynności z zakresu zarządzania.
 • Oprócz dostępu do Centrum alertów administratorzy potrzebują konkretnych uprawnień dostępu do alertów opartych na regule. Na przykład musisz mieć uprawnienie DLP, aby wyświetlić alert o zapobieganiu utracie danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia wymagane do dostępu do alertów opartych na regułach.

Opcja 1. Tworzenie nowej roli niestandardowej i przyznawanie dostępu do Centrum alertów

 1. Zobacz temat Tworzenie roli niestandardowej i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 2. Aby przyznać uprawnienia, w Centrum alertów wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby przyznać pełny dostęp do Centrum alertów, zaznacz pole Pełny dostęp.
  • Aby przyznać uprawnienia tylko do wyświetlania, zaznacz pole Uprawnienia do wyświetlania. Konieczne może być odznaczenie pola Pełny dostęp.
  • Aby przyznać dostęp do raportów VirusTotal, zaznacz pola Wyświetlanie raportów VirusTotalUprawnienia do wyświetlania (konieczne może być odznaczenie pola Pełny dostęp).
 3. Kliknij Dalej, a następnie Utwórz rolę.
 4. Aby przypisać niestandardową rolę użytkownikom, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Opcja 2. Aktualizowanie roli niestandardowej w celu uwzględnienia dostępu do Centrum alertów

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Role administratora.
 3. Kliknij niestandardową rolę przypisaną do użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp.
 4. Kliknij Uprawnienia.
 5. W sekcji Centrum alertów wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby przyznać pełny dostęp, zaznacz pole Pełny dostęp.
  • Aby przyznać uprawnienia tylko do wyświetlania, zaznacz pole Uprawnienia do wyświetlania. Konieczne może być odznaczenie pola Pełny dostęp.
  • Aby przyznać dostęp do raportów VirusTotal, zaznacz pola Wyświetlanie raportów VirusTotalUprawnienia do wyświetlania (konieczne może być odznaczenie pola Pełny dostęp).
 6. Kliknij Zapisz.

Uprawnienia wymagane do dostępu do alertów opartych na regułach

Oprócz dostępu do Centrum alertów potrzebujesz także podanych niżej uprawnień, aby uzyskać dostęp do poszczególnych alertów opartych na regułach.

Typ alertu Wymagane uprawnienia
Alert dotyczący reguł raportowania Uprawnienia Raporty
Alert o zapobieganiu utracie danych DLP > uprawnienie Wyświetlanie reguł DLP
DLP > uprawnienie Zarządzanie regułami DLP
Alert dotyczący reguły związanej z aktywnością

Uprawnienie Centrum bezpieczeństwa > Reguły związane z aktywnością > Wyświetlanie
Uprawnienie Centrum bezpieczeństwa > Reguły związane z aktywnością > Zarządzanie

Uwaga: oprócz dostępu do Centrum alertów i powyższych uprawnień Centrum bezpieczeństwa administratorzy muszą też mieć dostęp do określonych źródeł danych w Centrum bezpieczeństwa, aby wyświetlać alerty dotyczące reguł związanych z aktywnością.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false