Organizowanie aplikacji na Androida w kolekcje

Zatwierdzone aplikacje na Androida możesz pogrupować w kolekcje, aby uporządkować aplikacje organizacji. Możesz na przykład utworzyć kolekcję Podstawowe zawierającą najczęściej używane aplikacje. Możesz też utworzyć kolekcję o nazwie Wydatki zawierającą aplikacje związane z monitorowaniem kosztów, podróży itd. Jeśli dodasz do białej listy przynajmniej jedną aplikację z kolekcji, użytkownicy zobaczą tę kolekcję, gdy otworzą zarządzany Sklep Google Play. Nie zobaczą oni aplikacji, których nie ma na białej liście. Możesz utworzyć do 30 kolekcji.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz tworzyć kolekcje i zarządzać nimi, musisz dodać do białej listy wszelkie aplikacje na Androida, których chcesz używać. Do kolekcji możesz dodawać tylko zatwierdzone aplikacje. Szczegółowe informacje na temat dodawania aplikacji do białej listy znajdziesz w artykule Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.

Otwieranie strony Uporządkuj aplikacje

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

 3. Po lewej stronie kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. Kliknij Zarządzaj aplikacjami na białej liście.
 5. Na dole kliknij Dodaj Dodaj.
 6. Po lewej stronie kliknij Uporządkuj aplikacje uporządkuj-aplikacje.

Tworzenie kolekcji

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Kliknij Utwórz kolekcję.
 3. Nazwij kolekcję i kliknij Dalej.
 4. Wybierz maksymalnie 100 aplikacji, które chcesz dodać do kolekcji, i kliknij Dodaj aplikacje. Jeśli chcesz znaleźć konkretne aplikacje, skorzystaj z paska wyszukiwania.
 5. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Edytowanie kolekcji

Ważne: kliknij Odrzuć zmiany u dołu, aby anulować wszelkie zmiany. Jeśli zmodyfikujesz kolekcję i zapiszesz zmiany, tych zmian nie będzie można cofnąć.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Dodawanie aplikacji do kolekcji

Uwaga: kolekcja może zawierać maksymalnie 100 aplikacji.

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Po lewej stronie kolekcji, którą chcesz edytować, kliknij Dodaj Dodaj.
 3. Wybierz aplikacje, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj aplikacje. Jeśli chcesz znaleźć konkretne aplikacje, skorzystaj z paska wyszukiwania.
 4. Kliknij Zapisz u dołu strony.
Zmienianie kolejności aplikacji w kolekcji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Otwórz kolekcję, którą chcesz edytować, i obok poszczególnych aplikacji klikaj strzałki w lewo Strzałka w lewo oraz strzałki w prawo Strzałka w prawo, aby uporządkować aplikacje w odpowiedniej kolejności.
 3. Kliknij Zapisz u dołu strony.
Usuwanie aplikacji z kolekcji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Otwórz kolekcję, którą chcesz edytować, i u góry każdej aplikacji do usunięcia kliknij Usuń Usuń.
 3. Kliknij Zapisz u dołu strony.
Zmienianie nazwy kolekcji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. W kolekcji, której nazwę chcesz zmienić, kliknij Edytuj Edytuj.
 3. Wpisz nową nazwę kolekcji i kliknij OK.
 4. Kliknij Zapisz u dołu strony.
Zmienianie kolejności kolekcji
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Po prawej stronie każdej kolekcji, której kolejność chcesz zmienić, kliknij strzałkę w górę strzałka w górę lub strzałkę w dół Strzałka w dół, aby ustawić tę kolekcję w odpowiedniej pozycji.
 3. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Kopiowanie kolekcji

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. Kliknij Kopiuj Kopiuj.
 3. Kliknij Utwórz.
 4. Opcjonalnie: aby edytować kolekcję, wykonaj kroki opisane w sekcji „Edytowanie kolekcji”.
 5. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Usuwanie kolekcji

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Uporządkuj aplikacje.
 2. W kolekcji, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń Usuń.
 3. Kliknij Usuń.
 4. Kliknij Zapisz u dołu strony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?