Przechodzenie na uporządkowane informacje o zasobach Kalendarza Google

Aby korzystać z przyszłych ulepszeń Kalendarza Google, warto zastosować uporządkowane informacje o zasobach. Wdrożenie ich pozwala użytkownikom szybciej i łatwiej rezerwować sale oraz używać innych funkcji kalendarzy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z uporządkowanych informacji o zasobach Kalendarza Google.

Kto powinien zmienić informacje o zasobach?

Zalecamy zastosowanie tych zmian w firmach, które utworzyły zasoby w Kalendarzu przed październikiem 2017 r. W przypadku zasobów utworzonych po tej dacie sprawdź, czy zawierają one wystarczające informacje – na przykład budynek, piętro lub wyposażenie.

Konwertowanie informacji o zasobach, wyposażeniu i budynkach

Dostępne są 3 sposoby aktualizowania informacji o zasobach:

Zmienianie informacji o zasobach przy użyciu pliku CSV

Jeśli do Twojego konta jest przypisana rola administratora z uprawnieniami do zarządzania budynkami i zasobami, wykonaj wymienione niżej czynności, aby zaktualizować zasoby w organizacji.    

Krok 1. Pobierz plik CSV z konsoli administracyjnej

Na początek pobierz plik CSV z informacjami o zasobach.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Budynki i zasoby.
 3. Kliknij Pobierz "".
 4. Zapisz plik CSV.

Krok 2. Zaimportuj dane z pliku CSV do arkusza kalkulacyjnego

Zaimportuj pobrany plik CSV do arkusza kalkulacyjnego.

 1. Otwórz pusty dokument Arkuszy Google i kliknij Plik > Importuj.
 2. Przejdź do pobranego pliku CSV i kliknij Wybierz.
 3. Wybierz odpowiednie opcje w oknie importowania i kliknij Importuj dane.

Krok 3. Zmień dane zasobów w arkuszu kalkulacyjnym

Przejrzyj informacje w arkuszu kalkulacyjnym i zaktualizuj wszystkie pola, które są puste lub wypełnione niezgodnie z formatem (patrz tabela w sekcji Formaty).

Uwaga: Nie zmieniaj identyfikatorów zasobów, bo spowoduje to utworzenie zupełnie nowych pozycji, a nie zaktualizowanie już istniejących.

Edytowanie arkusza kalkulacyjnego

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny utworzony w poprzednim kroku (patrz powyżej).
 2. Edytuj pola odpowiednio do potrzeb.  

  Ważne: nazwy funkcji zasobów w arkuszu kalkulacyjnym muszą zaczynać się od znaku #, na przykład #Tablica.

 3. Gdy skończysz edytowanie, zapisz arkusz kalkulacyjny w pliku CSV.

Przykładowe arkusze kalkulacyjne

Identyfikator zasobu*

Nazwa zasobu*

Kategoria zasobu*

Typ zasobu

Nazwa piętra*

Pojemność*

Identyfikator budynku*

123 Audytorium CONFERENCE_ROOM   1 40 81
234 Kryjówka Andrzeja OTHER Świetlica 4 5 82

* Wymagane

Opis widoczny dla użytkowników

Opis

#Tablica

#Telefon

  Zarządzane przez: administratorzy@moja-firma.com PRAWDA PRAWDA
Aby zarezerwować, poproś asystenta Andrzeja Zarządzane przez: administratorzy@moja-firma.com FAŁSZ FAŁSZ

Krok 4. Prześlij zaktualizowany plik CSV

Gdy zakończysz edytowanie arkusza kalkulacyjnego, możesz przesłać zmiany do Kalendarza.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Budynki i zasoby.
 3. Kliknij Zasoby. Wskaż Dodaj "" i kliknij Prześlij "".
 4. Kliknij Dołącz plik CSV i postępuj zgodnie z instrukcjami, by dołączyć plik.
 5. Kliknij Prześlij.

Formaty

Podczas edytowania arkusza kalkulacyjnego użyj formatów opisanych poniżej.   

Format dla wszystkich zasobów

Zastosuj ten format do zasobów tworzonych w Kalendarzu.

Nazwa właściwości Opis Przykład
Identyfikator zasobu*

Unikatowy identyfikator sali generowany przez Google podczas tworzenia zasobu.

Nie edytuj ani nie usuwaj go w przypadku istniejących zasobów

28AF38E
Kategoria zasobu*

Sala konferencyjna: zasoby używane do prowadzenia spotkań i rozmów konferencyjnych. Nie muszą to być duże pomieszczenia.

Inne: zasoby, które nie są używane do prowadzenia spotkań, na przykład tablica Jamboard, rower czy samochód służbowy.

Nieznana kategoria: zasoby, które nie mają uporządkowanych informacji.

W przypadku nowych zasobów używaj kategorii Sala konferencyjna lub Inne.

CONFERENCE_ROOM 
Typ zasobu Istniejące pole. Gdy kategoria zasobu jest ustawiona na Inne, to pole jest dodawane jako prefiks do automatycznie generowanej nazwy, co ułatwia odróżnianie sal od innych zasobów. Jest to też przydatne podczas kategoryzowania typu zasobu, na przykład Rower, Samochód, Pokój dla rodziców z dziećmi lub Mikroskop. Rower
Identyfikator budynku* Ten identyfikator musi być taki sam jak wartość Identyfikator budynku zdefiniowana dla danego budynku. przykładowy_budynek_123
Nazwa piętra*

Nazwa piętra musi odpowiadać jednemu z pięter zdefiniowanych w budynku.

Sugerowana maksymalna liczba znaków to 15.

10
Obszar piętra

Wskazuje lokalizację sali na piętrze.

Sugerowana maksymalna liczba znaków to 15.

A
Nazwa zasobu*

Krótka nazwa sali.

Sugerowana maksymalna liczba znaków to 45.

Pokój niebieski
Pojemność* Zalecana liczba osób, które mogą jednocześnie korzystać z sali. Musi to być dodatnia liczba całkowita. 4
#Funkcja

Funkcje to atrybuty lub wyposażenie sal bądź zasobów, na przykład:

 • audio: #Telefon;
 • wideo: #Wideokonferencja, #Urządzenie do konferencji Cisco;
 • inne funkcje: #Tablica, #Dostęp dla wózków inwalidzkich, #Goście zewnętrzni.
PRAWDA
Opis widoczny dla użytkowników Opis sali widoczny dla użytkowników w szczegółach zasobu. Nr wew. #4119
Opis Opcjonalny opis sali lub zasobu, który jest widoczny tylko w konsoli administracyjnej. Uprawnienia do rezerwowania tej sali ma każdy członek grupy administratorzy-sal@example.com
Nazwa wygenerowana automatycznie Tylko do odczytu. Ta nazwa jest generowana, gdy kategoria zasobu zostanie ustawiona na Sala_konferencyjna lub Inne. W-WA-SIEDZIBA-10A231 Pokój niebieski (4) Wideokonferencja

* Wymagane

Format odpowiedni dla budynków

Zastosuj ten format do wpisów budynków tworzonych w Kalendarzu.

Nazwa właściwości Opis Przykład
Identyfikator budynku* Niepowtarzalny identyfikator, którego nie można zmienić. Budynek_123
Nazwa budynku*

Niepowtarzalna nazwa budynku.

Sugerowana maksymalna liczba znaków to 32.

W-wa-Siedziba
Piętra* Lista oddzielonych przecinkami pięter w kolejności od najniższego do najwyższego. Parter, 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6
Opis Krótki opis budynku. Pierwszy budynek za bramą
Współrzędne

Długość i szerokość geograficzna

Zalecamy podanie tych wartości na potrzeby przyszłych sugestii rezerwacji sal na podstawie lokalizacji.

40.730610,
-73.935242

* Wymagane

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem