Rekommenderade gränser för Gmail-inställningar

Som G Suite-administratör konfigurerar du Gmail-inställningar, till exempel efterlevnad, dirigering, stötande innehåll, karantäner med mera. Se till att Gmail-inställningarna ligger inom de rekommenderade gränserna för att Gmail ska köras effektivt och för att undvika förseningar för e-postleverans.

Rekommenderade gränser

Dessa gränser gäller för hela ditt G suite-konto: alla dina organisationsenheter och domäner kombineras. 

Inställningsbeskrivning G Suite-kontogräns Läs mer om dessa inställningar
Inställningar: Storleksgränsen för alla Gmail-inställningar, som inställningar för SkräppostEfterlevnad och Dirigering.
 • 5 MB. Den här gränsen är den kombinerade storleken på alla Gmail-inställningar på ditt G Suite-konto, efter att du har sparat dem och de har sammanställts i systemet. Om du når denna gräns kan du inte spara fler inställningar. 
 • 1 000 inställningar (inte över 5 MB).
Beskrivningar: Antal tecken som kan användas för att beskriva inställningar, reguljära uttryck och andra objekt.
 • 1 000 tecken per beskrivning
Reguljära uttryck: Riktlinjerna för enkla reguljära uttryck med enkel matchning och avancerad matchning.
 • 1 000 uttryck
 • 4 000 tecken per uttryck
Mottagare: Antalet mottagare i inställningen Leverera även till.
 • 100 mottagare 
Stötande ord: Antalet ord i inställningen Stötande innehåll.
 • 100 000 poster

E-postadresser: Antal adresser för: 

 • Tillåtna och blockerade användare 
 • Listor för att tillämpa eller hoppa över, vilket är listor som används för att tillämpa inställningar på specifika adresser eller hoppa över inställningar för specifika adresser.
 • 2 000 adresslistor 
 • 100 000 adresser per lista

E-postadresskartor: Riktlinjerna för mottagaradresskartor eller aliastabeller.

 • 2 000 poster per karta
S/MIME-certifikat: Antalet S/MIME-rotcertifikat.
 • 100 rotcertifikat
E-postkarantäner: Antal e-postkarantäner. 
 • 21 karantäner

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?