Monitorowanie wykorzystania sal i zasobów w Kalendarzu Google

W Kalendarzu Google możesz szybko i łatwo sprawdzić wykorzystanie sal i zasobów. W panelu ze statystykami dotyczącymi sal znajdziesz dane umożliwiające analizowanie wykorzystania przestrzeni biurowej w organizacji. Dzięki tym informacjom możesz lepiej zaplanować zmiany mające na celu uzyskanie oszczędności czasu i pieniędzy.

Informacje dostępne w panelu

Informacje w panelu pozwalają odpowiedzieć między innymi na te pytania:

 • Które sale są najczęściej używane?
 • Czy któreś sale mają za duże lub za małe obłożenie?
 • Jakich rozmiarów sale są najczęściej rezerwowane?
 • Jakie wyposażenie zwiększa użycie sal?
 • W których godzinach najlepiej planować prace naprawcze i serwisowe?

Zanim zaczniesz

Ustawianie stref czasowych

Istnieją 2 sposoby aktualizowania strefy czasowej w ustawieniach zasobów – zbiorczo przy użyciu interfejsu API lub pojedynczo w Kalendarzu Google.

Zbiorcze aktualizowanie ustawień za pomocą interfejsu API

Aby dowiedzieć się więcej, poczytaj o interfejsie Calendar API.

Zmienianie ustawień pojedynczo w Kalendarzu Google

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 1. Zaloguj się na konto administratora i otwórz Kalendarz Google.
 2. Na pasku bocznym po lewej najedź kursorem na Inne kalendarze.
 3. Kliknij Dodaj "" a potem Przeglądaj zasoby.
 4. Obok zasobu, który chcesz dodać, kliknij strzałkę w dół "" i zaznacz pole. Od teraz ten zasób będzie widoczny na liście Ustawienia moich kalendarzy.
 5. W sekcji Ustawienia moich kalendarzy kliknij zasób, aby otworzyć jego ustawienia.
 6. W sekcji Ustawienia kalendarza kliknij strzałkę w dół "" poniżej etykiety Strefa czasowa i wybierz odpowiednią strefę czasową z listy.

Otwieranie panelu

Aby móc wyświetlać panel ze statystykami dotyczącymi sal, musisz mieć uprawnienie Statystyki dotyczące sal.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Budynki i zasoby a potem kliknij Otwórz w panelu ze statystykami dotyczącymi sal.

  Wymaga uprawnień administratora Ustawienia usług z niestandardową rolą Statystyki dotyczące sal.

 3. Kliknij Otwórz statystyki dotyczące sal.

Zmienianie zakresu i przedziału czasu informacji wyświetlanych w panelu

Możesz ustawić w panelu filtr, aby wyświetlić tylko określone informacje, na przykład dotyczące sali, budynku, piętra, pojemności i wyposażenia, oraz zmienić przedział czasu, dla którego dane są pokazywane. W ten sposób możesz na przykład wykluczyć weekendy, aby wyświetlić dane ze wszystkich dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.

Opcje filtrowania i ustawiania zakresu dat są dostępne u góry panelu. Zakres dat możesz zmienić przy prawej krawędzi, a filtr panelu znajduje się po lewej stronie.  

Aby ustawić filtr, kliknij Dodaj filtr "", wybierz opcje, a potem kliknij Zastosuj. Zmiany zostaną zastosowane natychmiast.  

Aby ustawić zakres dat, kliknij istniejący przedział czasu. Zostaną otwarte ustawienia zakresu. Po wybraniu nowego zakresu dat kliknij Zastosuj, aby zaktualizować raport.

Uwagi:

 • Aby zobaczyć ważne informacje na temat wykresu, najedź kursorem na Informacje o tym wykresie "" w górnym rogu.
 • Musi minąć co najmniej 12 godzin, zanim dane o użyciu sal pojawią się w panelu.
 • Jeśli zarezerwujesz zasób w przeszłości, panel tego nie zarejestruje. Jeśli na przykład dzisiaj jest 27 grudnia 2018 r. i zarezerwujesz zasób na 26 grudnia 2018 r., panel zignoruje tę rezerwację.

Pobieranie danych z panelu do analizy

Administratorzy mogą chcieć wyświetlić dane z panelu w formacie arkusza kalkulacyjnego lub tabeli, aby przeprowadzić dalszą analizę. Aby pobrać informacje o poziomie rezerwacji i obłożenia sal, kliknij Pobierz "" w prawym górnym rogu panelu Statystyki.

Panel eksportuje dane do pliku CSV, który zawiera obecny widok ustawiony przy użyciu wybranych w panelu opcji filtrowania i zakresu dat. Zanim pobierzesz dane, ustaw opcje odpowiadające zasobom i przedziałom czasu, które chcesz zbadać.   

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem