Ta bort ett G Suite-administratörskonto

Varje administratör för organisationens G Suite-konto ska ha ett separat administratörskonto. När en av dem lämnar organisationen följer du metodtipsen för att ta bort administratörskontot samtidigt som säkerheten för ditt G Suite-konto bibehålls.

Om du tillfälligt vill blockera åtkomsten till Googles administratörskonsol stänger du av administratörens användarkonto. Om du stänger av ett användarkonto som har administratörsbehörighet betyder det att personen inte kan logga in på administratörskonsolen eller på sitt användarkonto.

Om du har skapat ett separat administratörskonto för dem och de använder ett normalt användarkonto för dagliga aktiviteter kan de fortsätta använda ett normalt användarkonto för dagliga aktiviteter, de kan fortsätta använda sitt användarkonto, men de kan inte logga in på administratörskontot. Om personen lämnar måste du ta bort båda kontona. 

Du kan alltså återkalla administratörsbehörigheten utan att ta bort användaren. 

Ta bort ett administratörskonto

Om du vill ta bort ett administratörskonto permanent eller om en medarbetare lämnar företaget tar du bort administratörskontot på samma sätt som ett användarkonto.

Följ metodtipsen för att bevara säkerheten för organisationens G Suite-konto.

  1. Innan du tar bort ett administratörskonto ska du först stänga av kontot.
    Det går inte längre att logga in på detta konto för att få åtkomst till administratörskonsolen, använda Gmail eller andra tjänster. Om personen lämnar företaget ska du även stänga av hans eller hennes användarkonto.
  2. Följ sedan metodtipsen för att bevara datasäkerheten innan du tar bort kontot.
  3. (Valfritt) på Googles administratörskonsol går du igenom administratörsrapporten under kategorin Granskning och filtrerar efter administratörens namn innan du tar bort konto för att identifiera obehöriga åtgärder (exempelvis skapade av ett administrativt bakdörrskonto).
  4. När du har slutfört de här stegen kan du ta bort kontot från organisationen.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?