Usuwanie konta administratora

Każdy administrator używanego w Twojej organizacji konta Google Workspace powinien mieć oddzielne konto administratora. Jeśli któryś z administratorów opuści Twoją organizację, usuń jego konto, stosując sprawdzone metody w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta Google Workspace.

Aby tymczasowo zablokować administratorowi dostęp do konsoli administracyjnej Google, zawieś jego konto administratora. Jeśli zawiesisz konto użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, ta osoba nie będzie mogła zalogować się w konsoli administracyjnej ani na swoje konto.

Jeśli oprócz konta administratora osoba ta ma oddzielne konto do codziennego użytku, nadal będzie mogła z niego korzystać, ale nie będzie mogła zalogować się na konto administratora. Jeśli ta osoba opuszcza organizację, usuń oba konta.

Możesz też unieważnić uprawnienia administratora bez usuwania konta użytkownika.

Usuwanie konta administratora

Aby trwale usunąć konto administratora (na przykład jeśli użytkownik opuszcza organizację), wykonaj takie same czynności jak w przypadku usuwania konta użytkownika.

Aby zapewnić bezpieczeństwo konta Google Workspace używanego w Twojej organizacji, zastosuj sprawdzone metody.

  1. Zanim usuniesz konto administratora, najpierw je zawieś.
    Użytkownik nie będzie mógł zalogować się na zawieszone konto w celu skorzystania z konsoli administracyjnej, Gmaila czy innych usług. Jeśli ta osoba opuszcza firmę, zawieś też jej konto użytkownika.
  2. Następnie zastosuj sprawdzone metody, aby zabezpieczyć dane przed usunięciem konta.
  3. (Opcjonalnie) Zanim usuniesz konto, w konsoli administracyjnej Google wyświetl Raport administratora w kategorii Kontrola i przefiltruj dane według imienia i nazwiska administratora, aby zidentyfikować wszelkie nieautoryzowane działania (na przykład niezatwierdzone utworzenie konta administratora).
  4. Po wykonaniu tych czynności możesz usunąć konto z organizacji.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem