Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Google Apps heter nu G Suite. Samma tjänst, nytt namn. Mer om namnändringen.

E-postroutning

E-postdirigering

Den här funktionen är inte tillgänglig i den gamla kostnadsfria utgåvan av Google Apps.
Obs! E-postinställningarna som anges på den här sidan är gamla ruttinställningar. I en framtida version kan dessa inställningar migreras till de nya ruttinställningar som även finns på sidan E-postinställningar – exempelvis Mottagningsrutt och Sändningsrutt. Riktlinjer och metodtips finns i Hantera e-postrutter och leverans. Under en övergångsperiod fungerar båda uppsättningarna samtidigt. Om en konflikt uppstår mellan inställningarna, exempelvis om du konfigurerar två olika utgående gateways, åsidosätter de nya ruttinställningarna dessa gamla inställningar. Även om det är möjligt att använda båda uppsättningarna ruttinställningar bör du enbart använda de nya och förbättrade ruttinställningar som beskrivs i Hantera e-postrutter och leverans.
 
I den här artikeln beskrivs alternativ för vidarebefordran av e-post som har skickats till G Suite e-postservrar. För information om konfiguration av vilken e-postserver som hanterar inkommande meddelanden för domänen, läs Alternativ för e-postleverans.

Som standard levererar G Suite e-postservrar alla inkommande meddelanden till mottagarens inkorg. Om meddelandet är adresserat till en okänd mottagare, dvs. till en användare som inte finns i domänen, avvisas meddelandet av e-postservern.

Med alternativen för vidarebefordran av e-post kan du ändra denna standardinställning på två sätt. Du kan ange att e-postservern ska:

 • Skicka e-post till okända mottagare till en catch-all-adress istället för att skicka tillbaka meddelandena
 • Vidarebefordra e-post till en ytterligare e-postserver eller e-postadress

När e-postrutter ska användas

Ange ett befintligt användarkonto som en catch-all-adress när du vill ta emot meddelanden som är adresserade till okända användare på domänen. Catch-all-adressen fångar e-post för användare som har tagits bort och e-post där avsändaren stavat fel på användarens namn (delen till vänster om @).

Skapa bara en catch-all-adress när du verkligen behöver det. De som skickar skräppost försöker ofta att gissa sig till e-postadresserna på domänen. När de gissar fel skickas skräpposten till catch-all-adressen. Antalet inkommande meddelanden kan överstiga de tillåtna gränserna för mottagning i Gmail. Det leder till att kontot blir låst eller till att legitima meddelanden avvisas, försenas eller skickas tillbaka.

Det finns några situationer där du bör vidarebefordra e-post till ytterligare e-postservrar eller e-postadresser:

 • Om du vill konfigurera delad leverans där vissa användare på domänen har en inkorg i Gmail och andra använder en gammal systeminkorg. G Suite e-postservrar skickar meddelanden till användare utan Gmail till ditt tidigare e-postsystem. (Läs mer om att konfigurera delad leverans.)
   
 • Konfigurera delad leverans via G Suite e-postservrar. Vid dubbel leverans vidarebefordrar G Suite e-postservrar kopior av all inkommande e-post till den sekundära servern för leverans till en andra inkorg för varje användare. (Läs mer om dubbel leverans.)
   
 • Om du vill lägga till en sekundär server som arkiverar e-post för din domän.
   
 • Om du vill använda en sekundär server (istället för en catch-all-adress) för hantering av meddelanden som är adresserade till okända meddelanden.
   
 • Om du vill vidarebefordra meddelanden för vissa användare till deras sekundära e-postadress.

För alla alternativ utom det sista kan du konfigurera regler för vidarebefordran av e-post för hela domänen. För det sista alternativet konfigurerar du en regel för vidarebefordran av e-post för varje berörd användare.

Du kan inte vidarebefordra e-post till ett annat konto i Gmail eller G Suite med vidarebefordran av e-post på domännivå.

Konfigurera regler för vidarebefordran av e-post

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.