Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

Doorsturen van e-mail

Doorsturen van e-mail

Deze functie is niet beschikbaar in de oude gratis versie van Google Apps.
Opmerking: de op deze pagina beschreven e-mailinstellingen zijn oude routinginstellingen. In een toekomstige versie worden deze oude instellingen gemigreerd naar nieuwe routingfuncties die ook beschikbaar zijn op de pagina met e-mailinstellingen, bijvoorbeeld Ontvangstrouting en Verzendrouting. Ga voor richtlijnen en best practices naar E-mailrouting en -bezorging beheren. Gedurende een overgangsperiode werken beide sets functies tegelijk. Wanneer zich conflicten voordoen tussen de functies, bijvoorbeeld als u twee verschillende gateways voor uitgaand verkeer configureert, overschrijven de nieuwe routingfuncties de oude instellingen. Hoewel beide sets routingfuncties kunnen worden gebruikt, raden we u aan alleen de nieuwe en verbeterde routinginstellingen te gebruiken die worden beschreven in E-mailrouting en -bezorging beheren.
 
In dit artikel worden opties beschreven voor het doorsturen van e-mail die is bezorgd naar de mailservers van G Suite. Voor informatie over het configureren van welke mailserver binnenkomende berichten verwerkt voor uw domein, gaat u naar Opties voor e-mailbezorging.

Binnenkomende e-mailberichten worden door de mailservers van G Suite standaard bezorgd in het Postvak IN van de ontvanger. Als het bericht is geadresseerd aan een onbekende ontvanger, dus een gebruiker die niet bestaat in uw domein, wordt het bericht door de mailserver weggegooid.

Met de opties voor e-mailrouting kunt u deze standaardwerking op twee manieren wijzigen. U kunt de mailserver instellen om:

 • E-mail voor onbekende ontvangers naar een verzameladres te verzenden in plaats van de berichten terug te sturen
 • E-mail doorsturen naar een extra mailserver of e-mailadres

Wanneer e-mail doorsturen?

U wijst een bestaand gebruikersaccount aan als verzameladres voor het ontvangen van berichten die zijn geadresseerd aan niet-bestaande gebruikers in uw domein. Dit adres verzamelt e-mail voor gebruikers die eerder zijn verwijderd of waarin de afzender de naam van de gebruiker verkeerd heeft gespeld (het gedeelte links van @).

Wijs alleen een verzameladres toe als het echt nodig is. Vaak proberen spammers e-mailadressen in uw domein te raden. Als ze verkeerd hebben gegokt, wordt de spam bij het verzameladres bezorgd. Het aantal binnenkomende berichten kan de ontvangstlimieten van Gmail ruimschoots overschrijden. Dit kan ertoe leiden dat het account wordt vergrendeld of dat legitieme e-mail wordt tegengehouden, vertraagd of teruggestuurd.

In verschillende situaties is het handig e-mail door te sturen naar een extra mailserver of e-mailadres:

 • Voor het instellen van gesplitste bezorging, waarbij sommige gebruikers in uw domein een Postvak IN van Gmail hebben en anderen de inbox van een oud systeem gebruiken. Berichten voor ontvangers die geen Gmail gebruiken, worden door de mailservers van G Suite doorgestuurd naar uw oude e-mailsysteem. (Meer informatie over gesplitste bezorging configureren.)
   
 • Voor het instellen van dubbele bezorging via de mailservers van G Suite. Als dubbele bezorging is ingesteld, worden door de mailservers van G Suite kopieën van alle binnenkomende berichten doorgestuurd naar de secundaire server voor bezorging aan een tweede inbox voor elke gebruiker. (Meer informatie over dubbele bezorging.)
   
 • Voor het toevoegen van een secundaire server die dienst doet als back-up voor het archiveren van de e-mail voor uw domein.
   
 • Voor het gebruiken van een secundaire server (in plaats van een verzameladres) voor het verwerken van berichten die zijn geadresseerd aan onbekende ontvangers.
   
 • Voor het doorsturen van berichten voor bepaalde gebruikers naar een secundair e-mailadres.

Behalve voor de laatste optie configureert u in alle gevallen regels voor e-mailrouting voor uw hele domein. Voor de laatste optie configureert u een regel voor e-mailrouting voor elk van de betrokken gebruikers.

Het is niet mogelijk via e-mailrouting op domeinniveau e-mail door te sturen naar een ander Gmail- of G Suite-account.

Configureren van regels voor e-mailrouting

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.