Zararlı ekleri tespit etmek için kural oluşturma

Güvenlik Korumalı Alanı

Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

E-posta ekleri, geleneksel virüsten korunma programlarının tespit edemeyeceği kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Gmail, bu tehditleri tespit etmek için ekleri Güvenlik Korumalı Alanı adı verilen sanal bir ortamda tarayabilir veya çalıştırabilir. Tehdit olarak tanımlanan ekler, kullanıcıların Spam klasörlerine yerleştirilebilir veya karantinaya alınabilir.

Yönetici olarak Gmail'i, desteklenen tüm ek türlerini Güvenlik Korumalı Alanı'nda tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ek tarama kuralları da belirtebilirsiniz. Ayrıca, kötü amaçlı ekleri yönetmek için içerik uyumu kuralları oluşturmanız da mümkündür.

Güvenlik Korumalı Alanı'nda taranan dosya türleri arasında Microsoft Windows yürütülebilir dosyaları, Microsoft Office dosyaları ve PDF dosyaları bulunur.

Güvenlik korumalı alanı kuralları ve diğer taramalar hakkında

Güvenlik Korumalı Alanı'nda hangi eklerin taranacağını belirleyen kurallar oluşturabilirsiniz. Örneğin, yalnızca aşağıdaki ölçütlere uyan e-posta iletilerindeki eklerin taranmasını sağlayacak kurallar oluşturabilirsiniz:

 • Belirli bir içeriğin bulunduğu iletiler (örneğin, fatura)
 • Belirli kullanıcılardan gelen iletiler
 • Belirli bir alanın dışından gönderilen iletiler
 • Belirli kalıplarla eşleşen zarf adreslerine sahip iletiler

Güvenlik Korumalı Alanı taramaları diğer taramalarla nasıl çalışır?

Güvenlik Korumalı Alanı taramaları, uygunluk amaçlı ve teslim öncesi diğer taramalardan bağımsız olarak çalışır. Örneğin, içerik uygunluğu taramalarınızda kredi kartı numaraları gibi kişisel bilgiler aranıyor olabilir. Veya ek uygunluğu taramaları, belirli bir tür ya da boyuttaki ekleri engelleyebilir. Gmail, bu uygunluk ve teslim öncesi taramalarını herhangi bir Güvenlik Korumalı Alanı taramasından bağımsız olarak çalıştırır. 

Not: Uygunluk kuralları ve teslim öncesi taramaları tarafından engellenen e-posta ekleri, Güvenlik Korumalı Alanı tarafından taranmaz.  

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki sayfalara göz atın:

İleti gecikmesi

Eklerin Güvenlik Korumalı Alanı'nda taranması, bazı iletilerin 3 dakikaya kadar geç teslim edilmesine neden olabilir. Bu, bir ekin taranması ve zararlı olup olmadığının belirlenmesi için gereken maksimum süredir. Bazı taramalar daha hızlı tamamlanabilir.
Güvenlik Korumalı Alanı ayarlarını bulma
 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Gmail ve sonra Gelişmiş ayarlar'a gidin.

  İpucu: Gelişmiş ayarlar'ı görmek için Gmail sayfasının en altına doğru ilerleyin.

 3. Genel ayarlar sekmesinde üst kuruluş veya alt kuruluş seçin.
 4. Spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım bölümünde Güvenlik Korumalı Alanı'na ilerleyin. Bu bölümün alt kısmında Güvenlik Korumalı Alanı kuralları gösterilir.
Güvenlik Korumalı Alanı'nda tüm ekleri tarama

Yönetici olarak, Gmail'i alanınızdan ve harici alanlardan gönderilenler de dahil, tüm e-posta eklerini tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Gmail ve sonra Gelişmiş ayarlar'a gidin.

  İpucu: Gelişmiş ayarlar'ı görmek için Gmail sayfasının en altına doğru ilerleyin.

 3. Genel ayarlar sekmesinde, üst kuruluşunuzu veya bir kuruluş birimini seçin:
  • Üst kuruluşun korumalı alan ayarları tüm kuruluş birimlerine uygulanır.
  • Kuruluş birimi düzeyindeki korumalı alan ayarları, üst kuruluş ayarlarına göre önceliklidir.
 4. Spam, Kimlik Avı ve Kötü Amaçlı Yazılım bölümünde Güvenlik Korumalı Alanı'na ilerleyin. Bu bölümün alt kısmında Güvenlik Korumalı Alanı kuralları gösterilir.
 5. Tüm eklerin taranması için Korumalı alan ortamında eklerin sanal olarak yürütülmesine izin ver… kutusunu işaretleyin.

  Not: Bu kutu işaretlendiğinde, belirtilen korumalı alan kurallarına bakılmaksızın tüm ekler Güvenlik Korumalı Alanı'nda taranır.
   
 6. Sayfanın alt kısmındaki Kaydet'i tıklayın. 

  Not: Değişikliklerin geçerlilik kazanması bir saati bulabilir.
Yalnızca belirli kurallarla eşleşen ekleri tarama

Belirttiğiniz kurallar, ekleri taranacak e-posta iletilerini tanımlamak için kullanılır.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Gmail ve sonra Gelişmiş ayarlar'a gidin.

  İpucu: Gelişmiş ayarlar'ı görmek için Gmail sayfasının en altına doğru ilerleyin.

 3. Genel ayarlar sekmesinde, en üst düzey kuruluşunuzu seçin. Güvenlik Korumalı Alanı ayarları yalnızca üst kuruluşta mevcuttur ve tüm alt kuruluşlara uygulanır.
 4. Spam, Kimlik Avı ve Kötü Amaçlı Yazılım bölümünde, Güvenlik Korumalı Alanı altındaki Korumalı alan ortamında eklerin sanal olarak yürütülmesine izin ver… kutusunun işaretini kaldırın. Bu kutunun işareti kaldırıldığında, yalnızca korumalı alan kurallarıyla eşleşen ekler korumalı alanda taranır.

 5. Spam, Kimlik Avı ve Kötü Amaçlı Yazılım bölümünde, Güvenlik korumalı alanı kuralları'na ilerleyin ve sonra Yapılandır'ı tıklayın.

 6. Güvenlik korumalı alanı kuralları altındaki Ayar ekle kutusuna kural için bir ad girin. Bu ad, ayarlar sayfasında görünür.

 7. Etkilenecek e-posta iletileri bölümünde, ileti türlerinin yanındaki kutuları işaretleyin:

  • Gelen - Kuruluşunuza harici alanlardan gönderilen iletiler.

  • Dahili - alma - Kuruluşunuzun alanları ve alt alanları dahilinde gönderilen ve alınan iletiler. 

 8. Her bir iletide aramak istediğiniz içeriği tanımlayan ifadeler ekleyin bölümünde:

  1. Herhangi bir ifadenin mi yoksa tüm ifadelerin mi eşleşmesi gerektiğini belirtin. Örneğin, Aşağıdakilerin HERHANGİ BİRİ iletiyle eşleşiyorsa seçeneğini belirlerseniz, eşleşen herhangi bir koşul Güvenlik Korumalı Alanı'nda bir ek taramasını tetikler.

  2. İfadeler kutusunda, Ekle'yi tıklayın.

  3. Listeden, ifade için neyi belirtmek istediğinizi seçin ve ardından Kaydet'i tıklayın.

   • Basit içerik eşleşmesi - Belirttiğiniz içerikle eşleştirme yapılır. Basit içerik eşleşmesinin işleyiş şekli, Gmail'deki arama işlevi gibidir. Örneğin, alım emri araması yaptığınızda, alım ve emri kelimelerini içeren herhangi bir dize bulunur. Gmail arama operatörleri sayfasını inceleyin.

   • Gelişmiş içerik eşleşmesi - Metnin iletideki Konumunu ve Eşleşme türü'nü seçin, sonra da aranacak içeriği girin. Basit içerik eşleşmesinin tersine, dizenin tam eşleşme olması gerekir. İletideki her bir konumun ve eşleşme türünün açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın. Gelişmiş içerik eşleşmesi seçenekleri bölümüne göz atın.

   • Meta veri eşleşmesi - Eşleştirilecek özelliği ve Eşleme türü'nü seçin. Gerekirse Eşleşme değeri'ni girin. Meta veri özelliklerinin ve eşleme türünün açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın. Meta veri özellikleri ve eşleşme türleri bölümüne göz atın.

   • Önceden tanımlanmış içerik eşleşmesi - Kredi Kartı Numarası veya Sosyal Güvenlik Numarası gibi önceden tanımlanmış algılayıcılardan birini seçin. İsteğe bağlı olarak, tanımladığınız işlemin tetiklenmesi için algılayıcının bir iletide kaç kez görünmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, iletideki algılayıcının bir güven eşiğini karşılaması durumunda bir taramanın tetiklenmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için Bilgi kaybını engelleme işlevini kullanarak e-posta trafiğini tarama konusuna bakın.  Bu özellik G Suite Business ve G Suite Enterprise sürümlerinde kullanılabilir. Sürümleri karşılaştırın

   Gelişmiş içerik eşleşmesi seçenekleri

   • Konum - İçeriğin göründüğü e-posta iletisi bölümü. 

    Yer türü Açıklama
    Üstbilgiler + Gövde Tam üstbilgiler artı gövde. Ekler dahildir (MIME kısımların şifresi çözülür).
    Tam üstbilgiler Tüm üstbilgi alanları. İleti gövdesini veya ekleri içermez.
    Gövde E-posta iletisinin ana metin kısmı. Ekler de dahildir (MIME kısımlar şifrelenir).
    Konu İletinin e-posta üstbilgisinde sunulan şekliyle konusu.
    Gönderen üstbilgisi

    Gönderen: üstbilgisinde bildirildiği şekliyle gönderenin e-posta adresi. Zarf göndereni alanında belirtilen gönderenden farklı olabilir.

    Gönderen üstbilgisi, açılı ayraçlar içine alınmış e-posta adresinden oluşur ve hesap adını içermez.

    Örneğin:

    Gönderen: Burcin Bilgili <bbilgili@example.com>

    Gönderen üstbilgisi, bbilgili@example.com'dur.

    Not: @gmail.com ve @googlemail.com adreslerinin sol tarafı kurallı biçime dönüştürülür. Örneğin, burcin.bilgili@gmail.com, burcinbilgili@gmail.com'a dönüştürülür.

    Alıcı üstbilgisi

    E-posta üstbilgileri olan Alıcı, Cc ve Bcc'de bildirilen alıcı veya alıcılar. Herhangi bir zarf alıcısı'nda bildirilen alıcılardan farklı olabilir.

    Bir seferde yalnızca bir alıcıyı karşılaştırır. İki veya daha fazla alıcı söz konusu olduğunda, gelişmiş içerik kuralı bir dizedeki alıcıların tümüyle eşleşmez. Birden çok kullanıcıya gönderilecek bir kural oluşturmak için Tam üstbilgileri kullanın.

    Alıcı üstbilgisi, açılı ayraçlar içine alınmış e-posta adresinden oluşur ve hesap adını içermez.

    Örneğin:

    Alıcı: Burçin Bilgili <bbilgili@example.com>
    Cc: Burak Bilgili <burakbilgili@example.com> Bcc: Berke Güvenç <bguvenc@example.com>

    Alıcı üstbilgileri, bbilgili@example.com, burakbilgili@example.com ve bguvenc@example.com'dur.

    Zarf göndereni SMTP iletişim isteği sırasında bildirilen asıl gönderen. Gönderen üstbilgisinde bildirilen gönderenden farklı olabilir. Her zaman olmasa da genellikle "Return-path" üstbilgisinde bulunan adresle eşleşir.
    Herhangi bir zarf alıcısı

    SMTP iletişim isteği sırasında bildirilen alıcı veya alıcılar. Bunlar, Alıcı üstbilgisinde bildirilen alıcılardan farklı olabilir. Buna bir grup genişletme işleminin parçası olarak eklenen kişiler de dahildir.

    Bir seferde yalnızca bir alıcıyı karşılaştırır. İki veya daha fazla alıcı söz konusu olduğunda, gelişmiş içerik kuralı bir dizedeki alıcıların tümüyle eşleşmez.

    Ham ileti Tüm üstbilgilerin yanı sıra iletinin tüm ekleri ve diğer MIME kısımları da dahil gövde. MIME parçalarının kodu çözülmez. RFC-2822 ileti baytlarına eşdeğerdir.
   • Eşleme türü - Bir eşleşmeyi belirlemek için kullanılan parametreler.
     
    Eşleme türü Açıklama

    Başlangıcı

    Seçilen konumda, belirtilen karakter veya dizeyle başlayan içeriği arar.

    Sonu

    Seçilen konumda, belirtilen karakter veya dizeyle biten içeriği arar.

    Şu metni içeren

    Seçilen konumda, belirtilen dizenin bulunduğu içeriği arar.

    Şu metni içermeyen

    Seçilen konumda, belirtilen dizenin bulunmadığı içeriği arar.

    Eşittir

    Seçilen konumda, belirtilen dizeyle tam olarak eşleşen içeriği arar.

    Boş

    Seçilen konumda boş içerik araması yapar.

    Şu normal ifade ile eşleşen

    Seçilen konumda, belirtilen normal ifadeyle eşleşen içeriği arar. Aşağıdaki Normal ifade eşleşmesi hakkında konusuna bakın.

    Şu normal ifadeyle eşleşmeyen

    Seçilen konumda, belirtilen normal ifadeyle eşleşmeyen içeriği arar. Aşağıdaki Normal ifade eşleşmesi hakkında konusuna bakın.

    Herhangi bir kelimeyle eşleşen

    Seçilen konumda, belirtilen kelimeler listesindeki herhangi bir kelimeyle eşleşen içeriği arar.

    Tüm kelimelerle eşleşir

    Seçilen konumda, belirtilen kelimeler listesindeki tüm kelimelerle eşleşen içeriği arar.

   • İçerik - Eşleştirilecek metin.

   Meta veri özellikleri ve eşleşme türleri

   Özellik Eşleme türü Açıklama

   İleti kimlik doğrulaması

   • İletinin kimlik doğrulaması yapılmış
   • İletinin kimlik doğrulaması yapılmamış

   Uyumluluk ifadenize kimliği doğrulanmış veya doğrulanmamış iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın.

   DMARC standardını karşılar. Şu koşullardan biri geçerliyse ileti kimliği doğrulanır: 1) SPF başarılı ve zarf göndereni alanı üstbilgideki gönderen alanıyla eşleşiyor veya 2) üstbilgideki gönderen alanı için DKIM denetimi başarılı. Aksi halde iletinin kimliği doğrulanmamış kabul edilir.

   Kaynak IP'si

   • Şu aralıkta

   • Şu aralıkta değil

   Uyum ifadenize belirtilen IP aralığı içinde olan veya olmayan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın. Alana aralığı girin.

   Güvenli aktarım (TLS)

   • Bağlantı TLS şifreli

   • Bağlantı TLS şifreli değil

   Uygunluk ifadenize TLS şifreli olan veya olmayan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın.

   İleti boyutu
   • Şundan büyük (MB)
   • Şundan küçük (MB)

   Uyum ifadenize belirtilen boyuttan büyük veya küçük olan iletileri eklemek için bu seçeneği kullanın. Alana MB cinsinden ileti boyutunu girin.

   Not: Bu değer, iletinin tamamının işlenmemiş boyutunu ifade eder ve kodlamadan kaynaklanan normal ek yük nedeniyle, ileti ve eklerin yerleşik boyutundan %33'e varan oranda daha büyük olabilir.

   S/MIME şifrelemesi

   • İleti S/MIME şifreli

   • İleti S/MIME şifreli değil

   S/MIME şifreli olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.

   Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

   S/MIME imzalı

   • İleti S/MIME imzalı

    • İleti S/MIME imzalı değil

   S/MIME imzalı olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.

   Bu özellik yalnızca G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education'da kullanılabilir.

   Gmail gizli mod
   • İleti, Gmail gizli modda
   • İleti, Gmail gizli modda değil
   Gmail gizli mod iletileri olan veya olmayan iletileri dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.
 9. İfadeler eşleşirse, çalıştırılacak işlem olarak Güvenlik korumalı alanını çalıştır'ın göründüğünü doğrulayın. Eşleşen koşullar her zaman Güvenlik Korumalı Alanı'nda ekleri tarama işlemini tetikler (Güvenlik Korumalı Alanı'nı çalıştır).
 10. Ayarlarınızı tamamladıysanız, kutunun alt tarafındaki Ayar Ekle veya Kaydet'i tıklayın, ardından Gmail Gelişmiş ayarlar sayfasının alt tarafındaki Kaydet'i tıklayın. Ayarlarınızı henüz tamamlamadıysanız şu ek ayarlara göz atın:

Kötü amaçlı ekleri karantinaya alma

Güvenlik Korumalı Alanı tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılımlar varsayılan olarak spam klasörüne yerleştirilir. Güvenlik Korumalı Alanı tarafından tespit edilen, kötü amaçlı yazılım içeren ekleri karantinaya almanız da mümkündür.  Spam meta veri özelliğini kullanarak bir içerik uygunluğu kuralı oluşturun.

İletiler belirli adres listelerinden geliyorsa ekleri tarama

Adres listeleri belirterek, bu listeleri iletilerin Güvenlik Korumalı Alanı kurallarıyla eşleşip eşleşmediğine ilişkin bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz. Bu listeler e-posta adreslerini, alanları veya her ikisini birden içerebilir.

Bir kuralın bir adres listesine uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için Gmail, alınan postalardaki "gönderen" alanını ve gönderilen postaların alıcılarını dikkate alır. Gönderenler için kimlik doğrulama gereksinimi de işaretlidir. Birden fazla adres listesi belirtilirse, kuralın uygulanabilmesi için adresin en az bir listeyle eşleşmesi gerekir.

Adres listelerini belirtmek için:

 1. Ekle veya Ayarı düzenle kutusunda, Seçenekleri göster'i tıklayın. Bu kutuya ulaşmak için İletiler belirtilen kurallarla eşleştiğinde ekleri tarama bölümüne göz atın. 

 2. Seçenekler bölümünde Bu ayarın uygulanmasının atlanması veya kontrolü için adres listeleri kullan kutusunu işaretleyin.

 3. Bir seçenek belirleyin:

  • Bu ayarı belirli adresler/alanlar için atla - Kuralda belirtilen diğer ölçütlerden bağımsız olarak, adres listesi eşleşiyorsa kuralı atlar.

  • Bu ayarı yalnızca belirli adresler/alanlar için uygula - Adres listesi eşleşmesi, kuralın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir koşul haline gelir. Kuralda eşleşme ifadesi, hesap türleri veya zarf filtreleri gibi başka ölçütler varsa, ayarın uygulanması için bu koşulların da eşleşmesi gerekir.

 4. Henüz herhangi bir liste kullanılmadı ifadesinin yanındaki Mevcut olanı kullanın veya "yeni" bir liste oluşturun seçeneğini tıklayın.

 5. Kullanılabilen listeler kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mevcut bir listenin adını seçin, ardından Kullan'ı tıklayın.

  • Yeni liste oluşturun alanına yeni listenin adını girin ve ardından Oluştur'u tıklayın.

 6. Listeye e-posta adresi veya alan eklemek için:
  1. İmleci liste adının üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.
  2. Listeye e-posta adresi veya alan eklemek için Ekle'yi tıklayın.
  3. solarmora.com gibi tam bir e-posta adresi veya alan adı girin. Birden çok adres eklemek için her bir adresi bir virgül veya boşlukla ayırın.
  4. Kimlik doğrulaması etkinleştirilmemiş (SPF veya DKIM gibi) onaylanan gönderenler için kuralın atlanmasını istiyorsanız Gönderen kimlik doğrulamasına gerek yok kutusunu işaretleyin. Adres sahteciliğine neden olabileceği için bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.
  5. Kaydet'i tıklayın.
 7. Ayarlarınızı tamamladıysanız, kutunun alt tarafındaki Ayar Ekle'yi ve ardından Gmail Gelişmiş ayarlar sayfasının alt tarafındaki Kaydet'i tıklayın. Ayarlarınızı henüz tamamlamadıysanız, Etkilenecek hesap türleri bölümüne göz atın.

Belirli hesap türlerinden gelen ekleri tarama

Belirteceğiniz hesap türlerini, iletilerin Güvenlik Korumalı Alanı kurallarıyla eşleşip eşleşmediğine ilişkin bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar varsayılan olarak seçilidir, ancak birden fazla tür seçebilirsiniz. Bir giden ayarı yapılandırıyorsanız, hesap türü gönderen türüyle eşleşmelidir.

 1. Ekle veya Ayarı düzenle kutusunda, Seçenekleri göster'i tıklayın. Bu kutuya ulaşmak için İletiler belirtilen kurallarla eşleştiğinde ekleri tarama bölümüne göz atın. 
 2. Seçenekler bölümünde, Etkilenecek hesap türleri ile ilgili ayarlarınızı belirleyin:
  • Kullanıcılar
  • Tanınmıyor/Tümünü yakalama
 3. Gerekli tüm değişiklikleri yaptıysanız, kutunun alt tarafındaki Ayar Ekle veya Kaydet'i tıklayın, ardından Gmail Gelişmiş ayarlar sayfasının alt tarafındaki Kaydet'i tıklayın. Henüz gerekli tüm değişiklikleri yapmadıysanız, Zarf filtresi belirleme bölümüne göz atın.
Gönderenlerden, alıcılardan ve gruplardan gelen ekleri tarama (zarf filtresi)

Güvenlik Korumalı Alanı kurallarında ölçüt olarak, gönderen veya alıcı e-posta adresi gibi e-posta zarf bilgilerini belirtebilirsiniz. 

 1. Ekle veya Ayarı düzenle kutusunda, Seçenekleri göster'i tıklayın. Bu kutuya ulaşmak için İletiler belirtilen kurallarla eşleştiğinde ekleri tarama bölümüne göz atın. 
 2. Seçenekler bölümünde, Zarf filtresi ile ilgili ayarlarınızı belirleyin: Yalnızca belirli zarf gönderenleri etkilensin veya Yalnızca belirli zarf alıcıları etkilensin kutusunu ya da ikisini birden işaretleyin.
 3. Açılır listede bir seçenek belirleyin:
  • Tek e-posta adresi - Tek bir e-posta adresi girerek tek bir kullanıcı belirtin. Adres, @ işaretini ve alan adını içeren tam e-posta adresi olmalıdır. Eşleşme, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

  • Kalıp eşleşmesi - Alanınızdaki bir gönderen veya alıcı grubunu belirtmek için normal bir ifade girin. Sözdiziminizin doğru olduğundan emin olmak için Sınama ifadesi'ni tıklayın. Örneğin, kullanıcı listesini aşağıdaki normal ifade söz dizimi ile girip bu ayarın yalnızca belirli 3 kullanıcı için uygulanmasını sağlayabilirsiniz:

   ^(?i)(kullanici1@solarmora\.com|kullanici2@solarmora\.com|kullanici3@solarmora\.com)$

   İfadede:

   • ^, yeni bir satırın başlangıcıyla eşleşir.
   • (?i), ifadeyi büyük/küçük harfe duyarsız hale getirir.
   • $, bir satırın sonuyla eşleşir.

   Normal ifadeleri kullanma hakkında bilgi edinin.

  • Grup üyeliği - Listedeki bir veya daha fazla grubunu seçin. Zarf gönderenleri için bu seçenek yalnızca gönderilen iletiye uygulanır. Zarf alıcıları içinse bu seçenek yalnızca alınan iletiye uygulanır. Bir grubunuz yoksa önce grubu oluşturmanız gerekir.

 4. Kutunun alt tarafındaki Ayar Ekle veya Kaydet'i tıklayın, ardından Gmail Gelişmiş ayarlar sayfasının alt tarafındaki Kaydet'i tıklayın. 

  Ekler, belirtilen kurallara göre taranır. Değişikliklerin kullanıcı hesaplarına dağıtılması bir saat kadar sürebilir.

Raporları ve ayarlarda yapılan değişiklikleri görüntüleme

Spam filtresi - Kötü amaçlı yazılım raporu, tespit edilen kötü amaçlı eklerin sayısını gösterir. Ayrıca, kötü amaçlı olduğu tespit edilen iletileri de listeler. Taranan eklerin sayısını göstermez. Bu rapora, G Suite güvenlik kontrol panelinden ulaşılabilir. 

Güvenlik Korumalı Alanı ayarlarında yapılan değişiklikleri Yönetici konsolu denetleme günlüğünde görebilirsiniz. 

İlgili bilgiler

Kuralları daha hızlı test etmek için en iyi uygulamalar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?