Najczęstsze pytania na temat G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania związane z G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. 

Informacje ogólne

Czy usługa G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni jest dostępna dla wszystkich? Usługa G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni jest dostępna dla instytucji edukacyjnych w tych 32 krajach: Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Dania, Filipiny, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Katar, Korea, Malediwy, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Polska, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W przyszłości będziemy udostępniać tę usługę w kolejnych krajach. Jeśli nie mieszkasz w żadnym z tych krajów, ale interesuje Cię ta usługa, możesz użyć tego formularza, aby powiadomić nas o tym.

 

Czy G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni różni się w jakiś sposób od G Suite Enterprise?

G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni ma wiele z funkcji dostępnych dla klientów korzystających z G Suite Enterprise. Niektóre funkcje G Suite Enterprise są zawarte w G Suite dla Szkół i Uczelni, czyli wersji G Suite dostępnej bezpłatnie dla instytucji edukacyjnych, które spełniają określone wymagania. 

Czy mogę kupić G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, jeśli nie mam G Suite dla Szkół i Uczelni?

Aby móc kupić G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, instytucja edukacyjna musi spełniać wymagania G Suite dla Szkół i Uczelni oraz mieć aktywną licencję na tę usługę. Wszystkie funkcje G Suite dla Szkół i Uczelni są dostępne w G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni.

Czy G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni zawiera funkcję zapobiegania utracie danych (DLP – Data Loss Prevention)?

Tak. Funkcja zapobiegania utracie danych jest dostępna dla wszystkich szkół korzystających z G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy duże zespoły szkół i uniwersytety muszą kupić G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni?

Nie. Duże organizacje edukacyjne nie muszą kupować G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Ta usługa zawiera opcjonalny zbiór funkcji przeznaczony dla instytucji, które mogą ich potrzebować.

Czy istnieją wymagania G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni dotyczące rozmiaru instytucji edukacyjnej?

Nie, ale funkcje biznesowe mogą okazać się szczególnie przydatne w instytucjach edukacyjnych o bardziej złożonych potrzebach.

Czy mogę usunąć niektóre funkcje lub kupić je oddzielnie?

Nie. Nie ma możliwości usuwania funkcji ani dokupowania ich osobno.

Czy jest określona minimalna liczba licencji, którą trzeba kupić?

Tak. Kupując G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, musisz kupić licencje na co najmniej 50 stanowisk lub 15% łącznej liczby pracowników pełnoetatowych (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa).

Czy G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni będzie działać tak samo w mojej organizacji, jeśli kupię tylko minimalną liczbę licencji?

G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni działa tylko na kontach użytkowników, którym przypisano licencję na tę usługę. Niektóre funkcje mogą być dostępne dla wszystkich osób w organizacji (może to ulec zmianie w dowolnym momencie).

Czy G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni posiada te same certyfikaty co G Suite dla Szkół i Uczelni?

Tak. G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni spełnia wymagania wszystkich certyfikatów, które zostały przyznane pozostałym wersjom G Suite, na przykład:

  • ISO 27001,
  • ISO 27017,
  • ISO 27018,
  • SOC 2 i SOC 3.
Czy potrzebna mi będzie nowa umowa na usługę?

Nie trzeba akceptować żadnych aneksów ani nowych umów.

Ceny

Czy mogę wypróbować tę usługę przed zakupem?

Tak. Możesz bezpłatnie korzystać z G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni przez 30 dni. W tym czasie nie możesz utworzyć więcej niż 10 kont użytkowników.

Czy nowi klienci mogą kupić tę usługę w specjalnej cenie?

Tak. Instytucje edukacyjne, które kupią licencje dla wszystkich pracowników do końca 2019 roku, bezpłatnie otrzymają licencje dla uczniów.

Jak długo ta specjalna oferta cenowa będzie obowiązywać? 

Jeśli kupisz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni w 2018 lub 2019 roku, specjalna cena odnowienia abonamentu będzie obowiązywać przez trzy lata.

Jak działa abonament G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni?

Usługa G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni jest dostępna w ramach abonamentu rocznego, którego zakup stanowi zobowiązanie do zapłaty za korzystanie z usług G Suite przez jeden rok. Możesz opłacić całe zobowiązanie z góry lub otrzymywać miesięczne faktury. 

Jeśli anulujesz abonament przed końcem okresu umowy, musisz opłacić pełną kwotę rocznego zobowiązania.

Kto jest określany jako pracownik na potrzeby licencjonowania?

Pracownik to każda osoba, która pracuje w instytucji na pełny lub częściowy etat. Nie obejmuje to uczniów wykonujących prace na rzecz placówki ani absolwentów pełniących rolę asystentów.

Ile licencji dla uczniów mogę otrzymać bezpłatnie?

W ramach oferty dla nowych klientów do każdej kupionej licencji dla pracownika bezpłatnie otrzymasz 10 licencji dla uczniów. Jeśli na każdego pracownika w Twojej instytucji przypada więcej niż 10 uczniów, to konieczne może być kupienie dodatkowych licencji dla pracowników.

Czy po wdrożeniu usługi dla pracowników otrzymam bezpłatnie konta dla absolwentów?

W ramach oferty dla nowych klientów do każdej kupionej licencji dla pracownika bezpłatnie otrzymasz maksymalnie 10 licencji dla uczniów. Jeśli chcesz mieć w organizacji zarówno konta dla uczniów, jak i konta dla absolwentów, to konieczne może być kupienie dodatkowych licencji dla pracowników. Dostępna dla nowych klientów specjalna cena odnowienia abonamentu jest ważna przez trzy lata.

Czy instytucja może kupić indywidualne licencje?

Tak. Instytucja może kupić dowolną liczbę indywidualnych licencji. Jednak tym samym utraci ona możliwość uzyskania bezpłatnych licencji dla uczniów.

Gdzie znajdę Warunki korzystania z usługi?

Obowiązują Warunki korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?