Zatwierdzanie, blokowanie, odblokowywanie i usuwanie urządzenia

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz decydować, które urządzenia mogą synchronizować dane służbowe. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu urządzeniami mobilnymi możesz blokować urządzenia i wymagać, aby urządzenie uzyskało zatwierdzenie, zanim będzie mogło synchronizować dane służbowe. Przy użyciu podstawowego lub zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi możesz usunąć urządzenie, aby uniemożliwić mu synchronizowanie danych.

Gdy zablokujesz lub usuniesz urządzenie, przestanie ono synchronizować dane służbowe. Użytkownik nadal będzie mieć dostęp do danych służbowych, które są już zapisane na urządzeniu, ale zostaną usunięte wszystkie dane zapisane w Transmisji plików z Dysku. Aby usunąć wszystkie dane służbowe z urządzenia, możesz wyczyścić na nim konto lub wyczyścić całą pamięć urządzenia.

Zatwierdzanie urządzenia

Wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Jeśli skonfigurujesz zarządzanie punktami końcowymi Google w taki sposób, aby dostęp do danych organizacji na urządzeniu mobilnym lub komputerze wymagał zatwierdzenia przez administratora, możesz ręcznie zatwierdzać odpowiednie urządzenia lub skonfigurować regułę automatycznego zatwierdzania urządzeń.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Kliknij Zatwierdzanie urządzeń.

 4. Sprawdź listę urządzeń, które proszą o dostęp do danych służbowych.
 5. Wybierz opcję: 
  • Aby zezwolić urządzeniom na dostęp do danych służbowych lub oznaczyć je tagiem jako zatwierdzone (jeśli korzystasz z weryfikacji punktów końcowych), wybierz je i kliknij Więcej Więcej potem Zatwierdź urządzenia.
  • Aby zablokować urządzeniom dostęp do danych służbowych lub oznaczyć je tagiem jako zablokowane (jeśli korzystasz z weryfikacji punktów końcowych), wybierz je i kliknij Zablokuj Zablokuj.
   Uwaga: jeśli urządzenie z weryfikacją punktów końcowych oznaczysz tagiem jako zablokowane, nadal będzie mieć ono dostęp do danych służbowych, dopóki nie wymusisz stosowania zasad dostępu zależnego od kontekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Omówienie dostępu zależnego od kontekstu.

Blokowanie urządzenia

Wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Wybierz opcję:

  1. Aby zablokować urządzenia z Androidem, Apple® iOS® i Google Sync, kliknij Urządzenia mobilne.
  2. Aby zablokować urządzenia za pomocą weryfikacji punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Znajdź urządzenie na liście i kliknij jego nazwę.
 5. Kliknij Zablokuj. Stan urządzenia zmieni się na Zablokowane.

Zablokowane urządzenia pozostają na liście urządzeń, dopóki ich nie usuniesz. Możesz zobaczyć komunikat, że urządzenia nie można zablokować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij ten komunikat. Aby ponownie spróbować zablokować urządzenie, kliknij Ponów próbę.

Odblokowywanie urządzenia

Wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Wybierz opcję:

  1. Aby odblokować urządzenia z Androidem, iOS i Google Sync, kliknij Urządzenia mobilne.
  2. Aby odblokować urządzenia przy użyciu weryfikacji punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Znajdź urządzenie na liście i kliknij jego nazwę.
 5. Kliknij Odblokuj urządzenie. Stan urządzenia zmieni się z Zablokowane na Zgodne lub Niezgodne w zależności od tego, czy spełnia ono wymogi zasad organizacji.

Usuwanie urządzenia

Gdy usuniesz urządzenie, przestanie ono synchronizować dane służbowe, ale nie zostaną z niego usunięte żadne informacje. Jeśli chcesz usunąć dane służbowe, przed usunięciem urządzenia wyczyść na nim konto lub wyczyść całą pamięć urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Wybierz opcję:
  1. Aby usunąć urządzenia z Androidem, iOS i Google Sync, kliknij Urządzenia mobilne.
  2. Aby usunąć urządzenia przy użyciu weryfikacji punktów końcowych, kliknij Weryfikacja punktów końcowych.
 4. Wybierz urządzenia, które chcesz usunąć, i kliknij Więcej Więcej potemUsuń urządzenia. Usunięte urządzenia są usuwane z listy urządzeń zarządzanych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?