Automatische registratie voor DocuSign instellen

Hier leest u hoe u automatische gebruikersregistratie instelt voor deze app van derden. Als u dit heeft gedaan, kunt u de identiteit van een gebruiker autoriseren, maken, aanpassen of verwijderen in Google Workspace. De wijzigingen worden dan ook weergegeven in de app van derden.

Voordat u begint: SSO instellen voor deze app

Automatische registratie instellen voor de DocuSign-app

Opmerking: Voordat u automatische registratie kunt instellen voor DocuSign, heeft u de volgende gegevens nodig uit uw DocuSign-account: de account-ID en de instantie van het account.

 • De account-ID is beschikbaar in uw DocuSign-account. Log in op uw account en klik op het gebruikerspictogram bovenaan het scherm om uw accountgegevens weer te geven, inclusief de account-ID.
 • U moet uw accountinstantie opvragen bij Docusign-support.
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Open de DocuSign-app.
 4. Klik in het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) op Configure auto-provisioning (Automatische registratie configureren).
 5. Klik op Authorize (Autoriseren). DocuSign wordt geopend in hetzelfde tabblad.

  U wordt door DocuSign gevraagd om te autoriseren. Als u nog niet bent ingelogd op uw DocuSign-beheerdersaccount voordat u op Authorize (Autoriseren) klikt, wordt u gevraagd in te loggen.

  Belangrijk: U moet mogelijk opnieuw autoriseren als het beheerderswachtwoord voor DocuSign wordt gewijzigd. Als u het beheerderswachtwoord wijzigt, wordt de oorspronkelijke autorisatie ingetrokken.

 6. Klik op Continue (Doorgaan).
 7. Bewerk de Endpoint URL (Eindpunt-URL). Vervang {instance} (instantie) en {AccountId} (Account-ID) door de juiste waarden voor uw DocuSign-account. (In de opmerking aan het begin van deze stappen ziet u hoe u deze waarden moet ophalen.)
 8. Klik op Continue (Doorgaan).
 9. Controleer of alle verplichte DocuSign-kenmerken (de kenmerken die zijn gemarkeerd met een *) zijn toegewezen aan Google Cloud Directory-kenmerken. Klik anders op de pijl-omlaag "" en wijs ze aan het juiste kenmerk toe.
 10. Klik op Continue (Doorgaan).
 11. (Optioneel) Beperk de registratie tot specifieke groepen:
  1. Voer de volledige groepsnaam of een deel ervan in het veld Search groups (Groepen zoeken) in.
   Er wordt een lijst met beschikbare groepen weergegeven. Selecteer een groep om deze toe te voegen en een nieuw zoekveld te openen.
  2. Voeg indien nodig meer groepen toe en kies een bereik.
  3. Als u een toegevoegde groep wilt verwijderen, klikt u naast de groep op "".
 12. Klik als u klaar bent op Continue (Doorgaan).
 13. Kies hoelang uitschrijfacties moeten worden uitgesteld voordat deze in werking treden. U kunt de tijd instellen op: binnen 24 uur of na 1, 7 of 30 dagen. Selecteer minstens één van deze opties:
  • Wanneer een app wordt uitgeschakeld voor de gebruiker, het account permanent verwijderen na [aantal dagen].
  • Wanneer een gebruiker wordt opgeschort in Google, het account permanent verwijderen na [aantal dagen].
  • When a user is deleted from Google, hard delete their account after [number of days] (Als een gebruiker wordt verwijderd uit Google, het account permanent verwijderen na [aantal dagen).

  Tip: De tijdsduur voordat het account van een gebruiker permanent wordt verwijderd, moet langer zijn dan de tijdsduur voordat het account wordt opgeschort.

 14. Klik op Finish (Voltooien).
 15. Klik in het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) op de schuifregelaar voor activering.

  Opmerking: U kunt deze schuifregelaar alleen gebruiken als DocuSign is ingeschakeld voor gebruikers. Klik op User access (Gebruikerstoegang) en schakel de app in zodat de schuifregelaar actief wordt.

 16. Klik in het bevestigingsvenster op Turn on (Inschakelen).
Automatische registratie weergeven

Nadat de registratie is ingeschakeld, begint Google gebruiksgegevens te verzamelen. U ziet de gebruiksgegevens in het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie). Er staan pas getallen naast de gebeurtenisnamen als u registratie inschakelt.

De volgende gebeurtenisnamen bieden de gebruiksgegevens van de afgelopen dertig dagen:

 • Users created (Gemaakte gebruikers)
 • Users suspended (Opgeschorte gebruikers)
 • Users deleted (Verwijderde gebruikers)
 • Failures (Mislukt)

Zie Gebruikersregistratie controleren voor meer informatie.

Registratiebereik bewerken

U kunt het bereik van de registratie beperken tot de leden van groepen die u opgeeft.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Open de DocuSign-app.
 4. Klik op het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) om de instellingenpagina te openen.
 5. Klik onder Provisioning scope (Registratiebereik) op Edit (Bewerken).
 6. Voer de volledige groepsnaam of een deel ervan in het veld Search groups (Groepen zoeken) in. Er wordt een lijst met beschikbare groepen weergegeven.
  1. Selecteer een groep om deze toe te voegen en een nieuw zoekveld te openen.
  2. Voeg indien nodig meer groepen toe en kies een bereik.
  3. Als u een toegevoegde groep wilt verwijderen, klikt u naast de groep op "".

  Als een groep gebruikers uit een secundair domein of van buiten de organisatie bevat, worden deze gebruikers niet geregistreerd.

 7. Klik als u klaar bent op Update (Updaten).

De volgende keer dat u het registratiebereik bewerkt, staan de groepen die u heeft toegevoegd in het venster Provisioning scope (Registratiebereik). Als u de DocuSign-app heeft ingeschakeld voor bepaalde organisatie-eenheden, wordt het registratiebereik beperkt tot de gebruikers in de toegevoegde groepen die ook lid zijn van deze organisatie-eenheden.

Automatische registratie deactiveren

Ga als volgt te werk om automatische registratie uit te schakelen voor de DocuSign-app, zonder dat alle configuratiegegevens worden verwijderd:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Open de DocuSign-app.
 4. Voer een van de volgende acties uit:
  • Klik in het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) op de schuifregelaar voor activering.
  • Klik op het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) om de instellingenpagina te openen. Klik vervolgens op Statusand thenTurn off (Uitschakelen).
 5. Klik in het bevestigingsvenster op Turn off (Uitschakelen).
Uitschrijfperioden opgeven

Ga als volgt te werk om te bepalen hoelang uitschrijfacties moeten worden uitgesteld voordat deze in werking treden:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Open de DocuSign-app.
 4. Klik op het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) om de instellingenpagina te openen.
 5. Klik onder Deprovisioning (Uitschrijven) op Edit (Bewerken).
 6. Kies hoelang uitschrijfacties moeten worden uitgesteld voordat deze in werking treden. U kunt de tijd instellen op: binnen 24 uur of na 1, 7 of 30 dagen. Selecteer minstens één van deze opties:
  • Wanneer een app wordt uitgeschakeld voor de gebruiker, het account permanent verwijderen na [aantal dagen].
  • Wanneer een gebruiker wordt opgeschort in Google, het account permanent verwijderen na [aantal dagen].
  • When a user is deleted from Google, hard delete their account after [number of days] (Als een gebruiker wordt verwijderd uit Google, het account permanent verwijderen na [aantal dagen).

  Tip: De tijdsduur voordat het account van een gebruiker permanent wordt verwijderd, moet langer zijn dan de tijdsduur voordat het account wordt opgeschort.

 7. Klik op Save (Opslaan) om de bewerkte uitschrijfconfiguratie op te slaan.
Automatische registratie verwijderen

Ga als volgt te werk om automatische registratie uit te schakelen voor de DocuSign-app en alle configuratiegegevens te verwijderen:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Open de DocuSign-app.
 4. Klik op het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) om de instellingenpagina te openen.
 5. Klik onder Delete configuration (Configuratie verwijderen) op Delete (Verwijderen).
 6. Klik op Delete (Verwijderen) om automatische registratie te deactiveren en alle configuratiegegevens te verwijderen.
  Bestaande gebruikers in DocuSign worden niet uitgeschreven.
Belangrijk: Als automatische registratie stopt en u de app opnieuw moet autoriseren

Als het beheerderswachtwoord voor DocuSign wordt gewijzigd, werkt de automatische registratie niet meer. In dit geval wordt de oorspronkelijke autorisatie ingetrokken door DocuSign en moet u de automatische registratie opnieuw autoriseren.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.

 3. Klik op de DocuSign-app.
 4. Klik op het gedeelte Auto-provisioning (Automatische registratie) om de instellingenpagina te openen.
 5. Klik onder App authorization (App-autorisatie) op Reauthorize (Opnieuw autoriseren).
 6. Klik op Re-authorize (Opnieuw autoriseren).

  Als u niet recentelijk bent ingelogd bij DocuSign, moet u mogelijk inloggen tijdens het opnieuw autoriseren.

Nadat u opnieuw bent geautoriseerd gaat u terug naar de pagina met instellingen voor automatische registratie in de Beheerdersconsole.

Opmerking: Een app van derden kan de autorisatie om andere redenen intrekken dan een gewijzigd beheerderswachtwoord. Bijvoorbeeld vanwege inactiviteit van het account. Bekijk de documentatie van de app van derden om te zien wanneer autorisatie kan worden ingetrokken.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false