Lägga till flera domäner eller domänalias

För ditt G Suite- eller Cloud Identity-konto

Du kan även lägga till e-postadresser på din befintliga domän utan extra kostnad.
Lägg till ett e-postalias för en användare  eller grupp  (e-postlista).

Om du äger en annan domän kan du lägga till den i G Suite- eller Cloud Identity-kontot.

  

ditt-företag.net
Din primära domän
(Används till registrering för G Suite eller Cloud Identity)

+

annat-företag.com
En annan domän som du äger


Du har två alternativ för att lägga till en domän (eller underdomän) :

 • Ett domänalias: Ge användare en ytterligare e-postadress på domänen.
 • En ytterligare domän: Skapa nya användare på domänen (kallas även sekundär domän)

Obs!: Om du har en äldre kostnadsfri utgåva av G Suite kan du bara lägga till domänalias. Du kan inte lägga till en ytterligare
domän. 
 

STEG 1. Välj hur du vill använda din domän med G Suite eller Cloud Identity

Bestäm om du vill lägga till domänen som ett domänalias eller som en ytterligare domän.

Alternativ 1: Ge befintliga användare en e-postadress på domänen

Lägg till domänen som ett domänalias.

Varje användare får en e-postadress både på din primära domän och ditt domänalias
Varje grupp (t.ex. @info eller @support) får också en e-postadress på domänaliaset
Alla kan skicka och ta emot e-post från båda adresserna
Alla meddelanden levereras till användarens aktuella inkorg
Ingen ytterligare kostnad per användare eller grupp. Lägg till upp till 20 domänalias.


Exempel: Ann har registrerat sig för G Suite med ditt-företag.netHon äger också annat-företag.com och lägger till den som ett domänalias. Hon och hela hennes team får automatiskt e-postadresser på båda domänerna. De hanterar alla meddelanden från inkorgen på ditt-företag.net.  

   

ann@ditt-företag.net     
ann@annat-företag.com    

matteo@ditt-företag.net     
matteo@annat-företag.com    

 

Mer information om begränsningar finns i Begränsningar med flera domäner.


Alternativ 2: Skapa nya användare på domänen

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Lägg till domänen som ytterligare (sekundär) domän 

Bra för hantering av separata användarteam eller företag på olika domäner
Skapa användarkonton för den extra domänen
Varje domän har olika användaruppsättningar
Användarna har egna G Suite-konto, e-postadresser och postlådor för domänen
Betala för varje användarkonto på den ytterligare domänen


Exempel: Ann hanterar två separata team. Båda har egna domäner. Hon lägger till annat-företag.com som en sekundär domän i G Suite.

Varje teammedlem har sin egen e-postadress, postlåda och sitt eget användarkonto för domänen. Hon hanterar alla domäner och användare i sin administratörskonsol på ditt-företag.net (hennes primära domän).

  Teamet på ditt-företag.net   Teamet på annat-företag.com
  ann@ditt-företag.net
nguyen@ditt-företag.net
lyle@ditt-företag.net
  aditya@annat-företag.com
coraline@annat-företag.com
vincent@annat-företag.com
  
Obs! Mer information om begränsningar finns i Begränsningar med flera domäner.

STEG 2. Lägg till domänalias eller ytterligare domän

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Domäner på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Domäner ska visas.

 3. Klicka på Hantera domäner följt av Lägg till en domän eller ett domänalias.
 4. Välj hur du lägger till domänen: 
  • Lägg till domänaliaset primärt-domän-namn: Detta ger alla på din primära domän en e-postadress på aliasdomänen. (Obs! Om du vill lägga till ett domänalias på ytterligare en domän måste du använda Domain Aliases API.)
  • Lägg till ytterligare en domän: Lägger till en separat, sekundär domän med egna användare.

   Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

 5. Ange namnet på domänen eller underdomänen som ska läggas till. Du måste äga domännamnet och det får inte användas med något annat Google-konto. Om domänen redan används visas ett felmeddelande. Läs felsökningstipsen.
 6. Klicka på Fortsätt och verifiera domänägarskap.
  Följ anvisningarna och verifiera att du äger domänen. Om du behöver hjälp kontaktar du domänvärden (normalt där du köpte domänen) eller G Suites support
 7. Klicka på Kontrollera och fortsätt att konfigurera e-postleverans.
 8. Uppdatera domänens MX-poster för att konfigurera Gmail (endast G Suite) för domänen du lagt till. 
 9. Klicka på Jag har slutfört de här stegen.
För stora organisationer: Det kan ta mer än 24 timmar innan alla användare får sina aliasadresser för e-post.

När din domän är aktiv fortsätter du med steg 3 nedan för att konfigurera dina användare med deras nya e-postadress eller konto. 

STEG 3. Konfigurera användarna med den nya domänen

För ett domänalias

När ditt domänalias är aktivt hamnar meddelanden som skickas till adresser på ditt domänalias automatiskt i användarnas inkorgar. Testa genom att skicka ett meddelande från ett annat konto (inte ditt G Suite-konto) till din nya adress. 

Användare som vill skicka meddelanden från sin nya adress måste lägga till adressen i sitt Gmail-konto. Dela exempelmeddelandet och anvisningarna med G Suite-användarna.
 

För en ytterligare domän

När din ytterligare domän är aktiv:

 1. Lägg till varje användare på domänen i administratörskonsolen.
 2. Till höger om @-tecknet väljer du användarens domän på rullgardinsmenyn.

Vi rekommenderar att du läser Begränsningar med flera domäner om du vill ha hjälp med hantering av användarkonton. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?