Flytta innehåll till en delad enhet

Som administratör kan du tillåta redigeringsbehöriga inom organisationen att flytta innehåll till en delad enhet. Administratören kan även flytta organisationens befintliga Google Drive-filer och -mappar till delade enheter.

Obs! Om du flyttar innehåll mellan delade enheter och andra mappar ska du tänka på att flytten kan innebär att personer som inte ska ha informationen eventuellt kan få åtkomst. Var särskilt försiktig om du delar objekt utanför organisationen.

Flytta filer och mappar till en delad enhet

Öppna alla  |  Stäng alla

Innan du börjar
Tänk på följande innan du flyttar filer eller mappar till en delad enhet:

Åtkomst till filer och mappar

 • Ägarskapet till filer och mappar som flyttas till en delad enhet övergår från användaren till den delade enheten. 
 • När du flyttar en fil till en delad enhet kan endast medlemmar på den delade enheten och personer som filen delas med direkt få åtkomst till den. 
 • Om den ursprungliga ägaren av en fil finns i organisationen men inte är medlem i den delade enheten förlorar personen ägarskapet men kan fortfarande få åtkomst till filen som skapare.
 • Filer som flyttas till en delad enhet finns inte på andra Drive-platser, till exempel Min enhet, men de är fortfarande tillgängliga i användarens vyer Delas med mig och Senaste.
 • Om en administratör flyttar en mapp till en delad enhet är alla dess filer synliga för samtliga medlemmar på den delade enheten, inklusive dolda filer. Du skapar en dold fil när du delar en mapp med någon men tar bort åtkomsten till en specifik fil i mappen. Mer information finns på:
 • Sluta dela en fil.

Användare utanför organisationen

 • Administratörer kan inte migrera mappar eller filer som ägs av externa användare, även om den externa användaren är medlem på den delade målenheten.
 • Externa användare kan inte flytta mappar till delade enheter inom organisationen även om de har åtkomst som ansvariga.

Google Sites-filer som flyttas till delade enheter

 • Om webbplatsens ursprungliga ägare finns i samma organisation som den delade enheten är den publicerade webbplatsen fortfarande synlig. Och den Sites-fil som är kopplad till webbplatsen är fortfarande tillgänglig för användare som den tidigare har delats med.
 • Om webbplatsens ursprungliga ägare finns i en annan organisation än den delade enheten är den publicerade webbplatsen fortfarande synlig. Den tillhörande filen är inte tillgänglig för personer som inte är medlemmar i den delade enheten även om den tidigare har delats med dem.

Länkar till mappar

 • När du flyttar en mapp till en delad enhet ändras länken till mappen så att den pekar på den nya mappen för den delade enheten. Du måste uppdatera alla mapplänkar som du flyttar till delade enheter.
 • En direktlänk till en fil ändras inte om du flyttar filen till en delad enhet.

Fil- och mappbehörigheter

 • Användare som inte är medlemmar på en delad enhet behåller behörigheter för filer som har delats specifikt med dem om du inte väljer Förhindra att personer som inte är medlemmar på den delade enheten får åtkomst till filer på den i Googles administratörskonsol. Mer information finns i Ange standardåtkomst för alla nya delade enheter.
 • Filbehörigheter som har ärvts från mappar kopieras inte.
 • Användare som har åtkomst till en delad mapp behåller inte åtkomsten om du flyttar mappen till en delad enhet. Om du vill ge dem åtkomst lägger du till dem som medlemmar på den delade enheten.
Låt användarna flytta filer till delade enheter

På administratörskonsolen kan du låta användarna flytta sina egna filer och andra användares filer till delade enheter. 

Innan du börjar

 • Användaren som flyttar filer måste ha redigeringsåtkomst till de filer som han eller hon vill flytta. 
 • Filägaren måste vara medlem på den delade enhet som är målet. 
 • Användarna måste ha åtkomst som deltagare, innehållshanterare eller ansvarig på den delade målenheten. Mer information finns i Åtkomstnivåer för delade enheter.
 • De behörigheter som användarna behöver kan orsaka konflikter med andra delningsinställningar som du har konfigurerat. Mer information finns i Ange Drive-användarens delningsbehörigheter.

Låt användarna flytta filer till delade enheter

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Drive och dokument på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Klicka på Migreringsinställningar.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.
 5. Välj Tillåt att användare migrerar filer till delade enheter bredvid Användaralternativ.
 6. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en organisationsenhet eller grupp kan något av alternativen Ärv eller Åsidosätt vara tillgängligt för en överordnad organisationsenhet eller Inget angivet för en grupp.
Flytta Drive-mappar till delade enheter som administratör
Administratörer kan hjälpa användarna att använda delade enheter och uppmuntra till samarbete genom att flytta befintliga mappar på Min enhet till delade enheter. Du kan bara flytta mappar som ägs av en användare i organisationen.
Så här flyttar du mappar till delade enheter:
 1. Be användarna att ge ditt administratörskonto visningsåtkomst eller högre till de befintliga mapparna. 
 2. Be användarna att lägga till dig som medlem på den delade enheten somdu flyttar mapparna till.
 3. I en webbläsare öppnar du drive.google.com och loggar in med ditt G Suite-administratörskonto. 
 4. Expandera mapparna Min enhet och Delade enheter om du vill visa mapparna på Min enhet som du vill flytta och mapparna på den delade enheten som du flyttar dem till. 
 5. Dra Min enhet-mapparna till mapparna för den delade enheten.
 6. Bekräfta att flytten ska påbörjas.

Obs! Om en administratör flyttar en mapp till en delad enhet får alla användare som har åtkomst till mappen på den delade enheten åtkomst till alla filer i den (även om de tidigare inte hade tillgång till vissa av filerna).

Ge administratörer migreringsrättigheter till en användare

Om du vill ge en användare i organisationen administratörsbehörighet att flytta hela mappar från en plats på Min enhet till delade enheter väljer du ett alternativ:

Viktigt! Se till att användare som du ger administratörsbehörighet förstår följderna av sina handlingar enligt beskrivningen i avsnittet Innan du börjar ovan.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?