Felsök fel med anpassade användarattribut

När du som administratör konfigurerar anpassade användarattribut kan du se de här felen   på administratörskonsolen:

  • Fel på grund av att sidan är inaktuell

  • Tillfälliga fel med sidan

  • Permanenta fel

Fel på grund av att sidan är inaktuell

Fel med inaktuell sida uppstår när användarens webbläsarsida inte har uppdaterats och konfigurationen har ändrats utanför denna webbläsarsession (från ett annat webbläsarfönster eller en annan användare). 

Felmeddelande Så här löser du felen
CATEGORY_NAME finns inte. Testa att uppdatera sidan.  Stäng och öppna dialogrutan för anpassade attribut igen.
CATEGORY_NAME har redan skapats.  Stäng och öppna dialogrutan för anpassade attribut igen.

 

Tillfälliga fel med sidan

Du kan lösa tillfälliga fel med sidor genom att försöka att göra om åtgärden efter ett tag. 

Felmeddelande Så här löser du felen
Tyvärr. Det gick inte att läsa in alla användarattribut på administratörskonsolen. Försök igen.  Stäng och öppna dialogrutan för att skapa användare igen. 

Permanenta fel

Du ser dessa permanenta fel om du överskrider de tillåtna gränserna för antalet anpassade kategorier eller antalet attribut i olika kategorier.

Felmeddelande Så här löser du felen
Det går inte att ha fler än 100 anpassade kategorier. Minska antalet anpassade kategorier till under 100.
Anpassade kategorier kan inte innehålla fler än 100 attribut. Minska antalet anpassade användarattribut till under 100.

 

Kontakta support (endast G Suite)

Om ett fel kvarstår efter att du följt stegen kontaktar du supporten för G Suite.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?