Önceden tanımlanmış içerik algılayıcılar nasıl kullanılır?

Drive Veri Kaybını Önleme kuralları yalnızca G Suite Enterprise ve Eğitim için G Suite kullanıcıları için geçerlidir. 

Gmail'deki Veri Kaybını Önleme özelliği artık yalnızca G Suite Enterprise ve Eğitim için G Suite sürümlerinde sunulmaktadır. 31 Mart 2017'den önce satın alınmış bir G Suite Business lisansınız varsa, G Suite Business lisansını etkin tutmak şartıyla, 31 Ocak 2020'ye kadar Gmail'deki VKÖ özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yönetici olarak, bir veri kaybını engelleme (VKE) kuralı oluştururken, taranacak ve işaretlenecek hassas içerik türlerini belirlemek için içerik algılayıcıları kullanabilirsiniz. Bazı kural şablonlarında söz konusu hassas verileri otomatik olarak tarayıp işaretleyen içerik algılayıcıları bulunur. İçeriği tarama ve işaretleme yöntemi, içeriğin türüne göre değişir.

Algılama yöntemleri

Önceden tanımlanmış içerik algılayıcıları herkese açık bilgiler kullanılarak oluşturulur. Kullanılan dört ana algılama yöntemi şunlardır: kalıp eşleşmesi, içerik, sağlama ve kelime/kelime öbeği listesi. Algılayıcı, yalnızca tek bir yöntem veya tüm yöntemler hassas içerik bulduğunda içerik işaretleyecek şekilde ayarlanmıştır. 

  • Kalıp eşleşmesi - Ayırıcı, geçerli konum ve geçerli aralık denetimlerini de içeren belirli bir alfa sayısal kalıp (yalnızca dize uzunluğu değil)

  • İçerik - Kalıp, sağlama eşleştirme dizesi veya her ikisi yakınında alakalı dizelerin bulunması 
  • Sağlama - Sağlama hesaplaması ve kontrol basamağıyla doğrulama
  • Kelime/kelime öbeği listesi - Kelime ve kelime öbekleri sözlüğünde bulunan bir girişle tam veya kısmi eşleşme

Önceden tanımlanmış içerik algılayıcıları

Amerika Birleşik Devletleri
Algılayıcı Açıklama
Vatandaşlık Numarası

ABD'de Vatandaşlık numarası (SSN), ABD vatandaşları ile daimi ve geçici oturma izni olanlara verilen dokuz basamaklı bir numaradır. Vatandaşlık numarası, vergi tahsilatı ve diğer işlemler için fiilen ulusal kimlik numarası haline gelmiştir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi veya 9 basamak ve içerik

İçerik: SSN, Social, Social Security, Taxpayer

 

Sürücü Belgesi Numarası

ABD sürücü belgesi numarası. Belgeyi veren ABD eyaletine bağlı olarak biçimde değişiklik olabilir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Drive, Driving, Learn, Lic, License, Licence, Permit, DL

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) Numarası

Bir sağlık kurumuna ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından atanan DEA numarası. Bu numara sağlık kurumuna kontrole tabi maddeler için reçete yazma yetkisi verir. DEA numarası sıklıkla, ilaç reçetesi yazabilen kişileri benzersiz olarak tanımlayan bir numara olan genel "reçete yazan numarası" olarak kullanılır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

ABA Yönlendirme Numarası

Amerikan Bankalar Birliği (ABA) Yönlendirme Numarası (transit numarası da denir) dokuz basamaklı bir koddur. Bu numara çek veya elektronik işlem için ödeme yapma veya ödemeyi alma sorumluluğu olan finansal kuruluşu tanımlamak amacıyla kullanılır.

Algılama yöntemi: 9 basamaklı sağlama

Ulusal Sağlayıcı Kimliği (NPI)

Ulusal Sağlayıcı Kimliği (NPI) ABD'deki sağlık kurumlarına Tıbbi Bakım ve Tıbbi Yardım Hizmetleri Merkezleri (CMS) tarafından verilen 10 basamaklı benzersiz bir kimlik numarasıdır. NPI, Tıbbi bakım hizmetleri için gerekli kimlik olarak benzersiz sağlayıcı kimlik numarasının (UPIN) yerini almıştır. NPI, ticari sağlık hizmeti sigortacıları gibi diğer muhataplar tarafından da kullanılır.

Algılama yöntemi: 10 basamaklı sağlama

 

CUSIP CUSIP, bir Kuzey Amerika finansal senedini tanımlayan on karakterli alfa sayısal bir koddur. 

Algılama yöntemi: Sağlama ve içerik (kontrol basamağı yoksa)

İçerik: CUSIP

FDA Tarafından Onaylanmış Reçeteli İlaçlar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış reçeteli ilaçlar listesindeki ilaçlardır.

Algılama yöntemi: Kelime ve kelime öbeği listesi

Pasaport

Bu algılayıcı ABD pasaportları içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: United States, USA, Passport, Travel Document

Birleşik Krallık
Algılayıcı Açıklama
Sürücü Belgesi Numarası

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (UK) sürücü belgesi numarası.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi

Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Numarası

NHS numarası İngiltere, Galler ve Man Adası'ndaki 3 kamu sağlığı hizmetinin kayıtlı kullanıcılarına verilen benzersiz numaradır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

 

Ulusal Sigorta Numarası (NINO)

Ulusal Sigorta Numarası, Birleşik Krallık'ta (BK) Ulusal Sigorta ve sosyal güvenlik sisteminin yönetiminde kullanılan bir numaradır. Kişileri tanımlar. Ayrıca, Birleşik Krallık vergi sisteminde belirli amaçlar için de kullanılır. Bu numaraya bazen NI No veya NINO da denir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi (ayırıcılarla birlikte) veya Kalıp eşleşmesi ve içerik kelimeleri

 

Pasaport

Bu algılayıcı Birleşik Krallık (BK) pasaportları içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: United Kingdom, Passport, Travel Document

Vergi Mükellefi Kimlik Numarası

Bu algılayıcı Birleşik Krallık (BK) Benzersiz Vergi Mükellefi Referans Numarası (UTR) içindir. 10 basamaktan oluşan bu numara, BK hükümeti tarafından vergi sistemini yönetmek için kullanılan bir tanımlayıcıdır. Pasaport numarası veya sosyal sigorta numarası gibi diğer tanımlayıcıların aksine, UTR resmi kimlik kartlarında belirtilmez.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: United Kingdom, Taxpayer, UTR

Avustralya
Algılayıcı Açıklama
Medicare Hesap Numarası

Avustralya'da (Norfolk Adası hariç) daimi oturma izni olanlara dokuz basamaklı bir Medicare numarası verilir. Bu numaranın esas amacı, Avustralya'da Medicare'den devlet destekli sağlık hizmeti almaya uygunluğun kanıtlanmasıdır.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: Medicare, Australia, IRN

Vergi Dosya Numarası (TFN)

Vergi mükellefi tanımlaması için Avustralya Vergi Dairesi tarafından verilen bir numaradır. İster birey isterse kuruluş olsun vergi veren herkese benzersiz bir numara atanır.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: Tax File Number, TFN, Australian Tax Office

Brezilya
Algılayıcı Açıklama
CPF numarası

Türkçe karşılığı "Gerçek Kişi Sicil Kaydı" olan Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Brezilya'da vergi mükelleflerine verilen 11 basamaklı bir kimlik numarasıdır.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, Pessoas Físicas, Tax Number, Taxpayer

Kanada
Algılayıcı Açıklama
Quebec Sağlık Sigortası Numarası (HIN)

Quebec Sağlık Sigortası Numarası (HIN) vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olanlar, öğrenciler ve Quebec Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi

 

Ontario Sağlık Sigortası Planı (OHIP)

Ontario Sağlık Sigortası Planı (OHIP) vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olanlar, öğrenciler ve Ontario Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

 

British Columbia Kişisel Sağlık Numarası (PHN)

British Columbia Kişisel Sağlık Numarası (PHN) vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olanlar, öğrenciler ve British Columbia Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi veya 10 basamak ve içerik

İçerik: BC ID, PHN, British Columbia, Personal Health Number, Services Card, Canadian health insurance number, Canadian health ID

 

Sosyal Sigorta Numarası (SIN)

Kanada Sosyal Sigorta Numarası (SIN) Kanada'da vatandaşlar, daimi oturma izni ve çalışma veya öğrenci vizesi olanlar için kullanılan ana kimlik numarasıdır. Bir Kanada SIN'i ve posta adresi olan kişiler sağlık sigortası, sürücü belgesi ve diğer önemli hizmetler için başvuruda bulunabilir.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

 

Pasaport

Bu algılayıcı Kanada pasaportu içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Canada, Canadian, Numéro de passeport, Passport, Travel Document, document number

Çin
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Bu algılayıcı Çin pasaportu içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: China, Passport, 中华人民共和国护照, 护照号, Hùzhào hào, 护照

Fransa
Algılayıcı Açıklama
Ulusal Kimlik Kartı (CNI)

Carte nationale d'identité sécurisée (CNI veya CNIS) Fransa ulusal kimlik kartıdır. Bu kart 12 basamaklı kimlik numarasından oluşan resmi bir kimlik belgesidir. Banka hesabı açmak ve çekle ödeme yapmak için genellikle bu numara kullanılır. Bu kart, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve bazı başka ülkelerde pasaport veya vize yerine de bazen kullanılabilir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: CNI, CNIS (carte nationale d'identité securisée), identité, identite

Sosyal Güvenlik Numarası (NIR)

Fransız sosyal güvenlik numarası olarak da bilinen Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR), sağlık da dahil çeşitli hizmetler ve emeklilik için kullanılan daimi bir kimlik numarasıdır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

Pasaport

Bu algılayıcı Fransa pasaportu içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: France, Passport, Passeport, REPUBLIC FRANCAIS, Numéro de passeport

Almanya
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Bu algılayıcı Almanya pasaportu içindir. Almanya pasaport numarasının biçimi, 0-9 arasındaki rakamlardan ve C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z harflerinden seçilmiş 10 alfa sayısal karakterdir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: GERMANY, REISEPASS, PASSPORT, Europäische Union, Bundesrepublik, Deutschland, reisepassnummer

Hindistan
Algılayıcı Açıklama
Bireysel Kalıcı hesap Numarası (PAN)

Kişisel Kalıcı Hesap Numarası (PAN), özellikle vergi mükellefleri için kimlik tanımlayıcı olarak kullanılan benzersiz 10 basamaklı alfasayısal tanımlayıcıdır. Hindistan Gelir Vergisi Dairesi tarafından verilir. PAN, sahibinin ömrü boyunca geçerlidir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: India, Account Number, PAN, Taxpayer ID

Japonya
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Bu algılayıcı Japonya pasaportu içindir. Pasaport numarası, iki alfabetik karakter ve ardından gelen 7 basamaktan oluşur.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Japan, Passport, パスポート,
パスポート番号

Kore
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Bu algılayıcı Kore pasaportu içindir. 2 farklı biçim kullanılır.

2008 öncesi pasaport numaraları 9 karakterden oluşur. İlk 2 karakter, pasaport sahibinin yaşadığı gu'ya veya bölgeye karşılık gelen yerel koddur. Diğer 7 rakam seri numarasıdır.

2008 sonrası pasaport numaraları 9 karakterden oluşur. İlk karakter, PM pasaportlarını belirten M harfi veya PS pasaportlarını belirten S harfidir. Diğer 8 rakam seri numarasıdır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Passport, Korea, 여권, 대한민국

Meksika
Algılayıcı Açıklama
Ulusal Kimlik Numarası (CURP)

Bu algılayıcı Mexico Clave Única de Registro de Población (CURP) numarası içindir. Türkçe'de, Benzersiz Nüfus Kaydı Kodu veya Kişisel Kimlik Kodu Numarası anlamına gelir. Bu numara, Meksika hükümeti tarafından Meksika vatandaşlarına veya ülkede ikamet edenlere verilen 18 karakterlik resmi kimlik numarasıdır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: CURP, Clave Única, Población, Registro, UPRC, Personal ID, Registry Code

Pasaport

Bu algılayıcı Meksika pasaportu içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Mexico, Passport, Pasaporte, México, Mexican

Hollanda
Algılayıcı Açıklama
Ulusal Kimlik Numarası (BSN)

Bu algılayıcı Hollanda Burgerservicenummer (BSN) numarası içindir. BSN, yurttaş Hizmet Numarası olarak da bilinir. Bu, devlet tarafından verilen ve sürücü belgeleri, pasaportlar ile uluslararası kimlik belgelerinde yer alan bir kimlik numarasıdır.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: BSN, Personal Number, Burgerservicenummer, Netherlands, Identification Number, Service Number, sofinummer, sofi, personalnummer

İspanya
Algılayıcı Açıklama
NIF Numarası

Número de Identificación Fiscal (NIF) numaraları, İspanya vatandaşlarına devlet tarafından verilen kimlik numarasıdır. NIF numarası; banka hesabı açtırmak, araç satın almak veya cep telefonu sözleşmesi yapmak gibi temel işlemler için gereklidir.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: Número de Identificación Fiscal, NIF

 

NIE Numarası

Número de Identificación de Extranjeros (NIE) numaraları, İspanya'da yaşayan veya çalışan yabancılara devlet tarafından verilen kimlik numarasıdır. NIE numarası; banka hesabı açtırmak, araç satın almak veya cep telefonu sözleşmesi yapmak gibi temel işlemler için gereklidir.

Algılama yöntemi: Sağlama ve (kalıp eşleşmesi veya içerik)

İçerik: Número de Identificación de Extranjeros, NIE

 

Pasaport

İspanya'da 4 tür pasaport vardır. Bu algılayıcı, tatil veya iş gezileri gibi normal seyahatler için verilen Normal Pasaport (Pasaporte Ordinario) türü içindir.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: Passport, Pasaporte, Espana, España, Spain

Evrensel
Algılayıcı Açıklama
Kredi kartı numarası

Kredi kartı numaraları 12-19 basamaklıdır. Bu numaralar dünya genelinde ödeme işlemleri için kullanılır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

 

Banka hesap numarası (IBAN)

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN), banka hesaplarını tanımlamak için kullanılan, uluslararası olarak kabul edilmiş bir yöntemdir. Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) 13616:2007 sayılı standardı tarafından tanımlanmıştır. ISO 13616:2007, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi (ECBS) tarafından oluşturulmuştur. IBAN numaraları ülke kodu veya hesap numarası gibi öğeleri de içeren 34 alfa sayısal karakterden oluşur.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve sağlama

Banka hesap numarası (SWIFT)

SWIFT kodu, Banka Tanımlama Kodu (BIC) ile aynıdır. Bu, belirli bir bankayı benzersiz olarak tanımlayan koddur. Bankalar arası para transferlerinde, özellikle de uluslararası banka havalelerinde bu kod kullanılır. Bankalar diğer mesaj alışverişinde de bu kodları kullanır.

Algılama yöntemi: Kalıp eşleşmesi ve içerik

İçerik: SWIFT, ISO 9362, Banka Tanımlama Kodu, BIC, Ticari İşletme Tanımlayıcısı, BEI, bank, bankalararası

ICD 9-CM Sözlüğü

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, Klinik Değişiklik (ICD-9-CM) sözlüğü ABD'de yatan hastalar, ayakta tedavi gören hastalar ve muayenehane kullanımı ile ilgili teşhis ve prosedür kodlarını atamak için kullanılır. Bu sözlük, Amerikan Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi (NCHS) tarafından hazırlanmıştır. ICD-9-CM, ICD-9'u temel alır, ancak morbidite ile ilgili ek ayrıntılar sağlar. Her yıl 1 Ekim'de güncellenir.

Algılama yöntemi: Kelime ve kelime öbeği listesi

ICD 10-CM Sözlüğü

ICD 9 kodları gibi ICD 10 kodları da, morbidite ve mortalite nedenlerini tanımlamak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bir dizi teşhis kodudur.

Algılama yöntemi: Kelime/kelime öbeği listesi

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?