Önceden tanımlanmış içerik algılayıcıları nasıl kullanılır?

Önceden tanımlanmış içerik algılayıcılarıyla hassas içerik belirtme

Bu özellik için desteklenen sürümler: Enterprise, Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade ve Plus, Essentials. Sürümünüzü karşılaştırın

Veri kaybını önleme özelliği ile kullanılan içerik algılayıcıları, taranacak ve bildirilecek hassas içerik türlerini belirtir. Bazı kural şablonlarında, hassas verileri otomatik olarak tarayan ve bildiren önceden tanımlanmış içerik algılayıcıları kullanılır. İçeriğin taranma ve bildirilme şekli içeriğin türüne bağlıdır.

Önceden tanımlanmış içerik algılayıcıları

Tümünü aç   |   Tümünü kapat

Genel

İpucu: Bazı genel algılayıcılar Gmail'de kullanıma uygun olmayabilir. Örneğin, tarih ve saat gibi algılayıcılar, tüm e-postalarda tarih ve saat olduğundan büyük olasılıkla her e-posta için eşleşecektir.

Algılayıcı Açıklama
Kredi kartı numarası

Kredi kartı numaraları 12-19 basamaklıdır. Bu numaralar dünya genelinde ödeme işlemleri için kullanılır.

Banka hesap numarası (IBAN)

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN), banka hesaplarını tanımlamak için kullanılan, uluslararası olarak kabul edilmiş bir yöntemdir. Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) 13616:2007 sayılı standardı tarafından tanımlanmıştır. ISO 13616:2007, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi (ECBS) tarafından oluşturulmuştur. IBAN numaraları ülke kodu veya hesap numarası gibi öğeleri de içeren 34 alfa sayısal karakterden oluşur.

Banka hesap numarası (SWIFT)

SWIFT kodu, Banka Tanımlama Kodu (BIC) ile aynıdır. Bu, belirli bir bankayı benzersiz olarak tanımlayan koddur. Bankalar arası para transferlerinde, özellikle de uluslararası banka havalelerinde bu kod kullanılır. Bankalar diğer mesaj alışverişinde de bu kodları kullanır.

ICD 9-CM Sözlüğü

Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, Klinik Değişiklik (ICD-9-CM) sözlüğü ABD'de yatan hastalar, ayakta tedavi gören hastalar ve muayenehane kullanımı ile ilgili teşhis ve prosedür kodlarını atamak için kullanılır. Bu sözlük, Amerikan Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi (NCHS) tarafından hazırlanmıştır. ICD-9-CM, ICD-9'u temel alır, ancak morbidite ile ilgili ek ayrıntılar sağlar. Her yıl 1 Ekim'de güncellenir.

ICD 10-CM Sözlüğü

ICD 9 kodları gibi ICD 10 kodları da, morbidite ve mortalite nedenlerini tanımlamak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bir dizi teşhis kodudur.

Doğum tarihi

Bir kişinin doğduğu tarih. Diğer adları:

  • doğum günü
  • doğ.
  • doğumlu
  • doğum
  • doğum yılı
  • doğum tarihiniz
  • doğum yılınız
  • doğduğunuz yıl
  • doğduğunuz gün
  • doğduğunuz tarih
Ad belirtimi Kişinin adı.
Tarih Bir tarih. Çoğu tarih biçimini ve dünya genelindeki tatillerin çoğunun adlarını içerir.
E-posta adresi Bir e-posta adresi. Alan adının maksimum uzunluğu 255 karakterdir. Yerel bölümün maksimum uzunluğu 64 karakterdir.
Telefon numarası Bir telefon numarası.
MAC adresi Ağ bağdaştırıcısı tanımlayıcısı olan medya erişim kontrolü adresidir (MAC adresi).
MAC adresi yerel Ağ bağdaştırıcısı tanımlayıcısı olan yerel medya erişim kontrolü adresidir (MAC adresi).
Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) donanım tanımlayıcısı IMEI donanım tanımlayıcısı, cep telefonlarını tanımlamak için kullanılır.
IP Adresi 

Bir İnternet Protokolü adresi (IP adresi).  IPv4 veya IPv6 biçimindedir.

URL temel algılayıcısı Tek tip kaynak konumlandırıcı.
GCP kimlik bilgileri

Google Cloud Platform hizmet hesabı kimlik bilgileri. Google API istemci kitaplıkları ve hizmet hesaplarında oturum açmak için kullanılabilir.

Alan adı DNS standardı tarafından tanımlanan bir alan adı.
Zaman Günün belirli saatlerini gösteren zaman damgasıdır.
Yaş Kişinin yaşı. Ay veya yıl cinsinden ölçülür.
Etnik grup Bir kişinin dahil olduğu etnik gruptur.
Cinsel kimlik Bir kişinin cinsiyeti.
Tıbbi bağlam Ya da tıbbi terim. Genellikle bir kişinin tıbbi veya sağlık durumunu ifade eden terimlerdir.
ABD
Algılayıcı Açıklama
Sosyal Güvenlik Numarası (SSN)

SSN, ABD vatandaşlarına ve ABD'de oturma izni olan kişilere verilen 9 basamaklı bir numaradır. Sosyal Güvenlik Numarası, vergilendirme için kullanılan varsayılan ulusal kimlik numarasıdır.

Sürücü Belgesi Numarası

ABD sürücü belgesi numarası. Belgeyi veren ABD eyaletine bağlı olarak biçimde değişiklik olabilir.

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) Numarası

Bir sağlık kurumuna ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından atanan DEA numarası. Bu numara sağlık kurumuna kontrole tabi maddeler için reçete yazma yetkisi verir. DEA numarası sıklıkla, ilaç reçetesi yazabilen kişileri benzersiz olarak tanımlayan bir numara olan genel "reçete yazan numarası" olarak kullanılır.

Amerikan Bankalar Birliği (ABA) Yönlendirme Numarası

Amerikan Bankalar Birliği (ABA) Yönlendirme Numarası (transit numarası da denir) dokuz basamaklı bir koddur. Bu numara çek veya elektronik işlem için ödeme yapma veya ödemeyi alma sorumluluğu olan finansal kuruluşu tanımlamak amacıyla kullanılır.

Ulusal Sağlayıcı Kimliği (NPI)

Ulusal Sağlayıcı Kimliği (NPI) ABD'deki sağlık kurumlarına Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) tarafından verilen 10 basamaklı benzersiz bir kimlik numarasıdır. NPI, Medicare için kullanımı zorunlu kimlik olarak, benzersiz sağlayıcı kimlik numarasının (UPIN) yerini almıştır. NPI, ticari sağlık hizmeti sigortacıları gibi diğer muhataplar tarafından da kullanılır.

Tek Tip Güvenlik Tanımlaması Prosedürleri Komitesi (CUSIP) CUSIP, bir Kuzey Amerika finansal senedini tanımlayan on karakterli alfa sayısal bir koddur. 
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Tarafından Onaylanmış Reçeteli İlaçlar ABD (FDA) tarafından onaylanmış reçeteli ilaçlar listesindeki ilaçlardır.

 

Pasaport

ABD pasaport numarasıdır.

Eyalet Adları Bir eyalet adı.
Evlat Edinme Vergi Kimlik Numarası (ATIN)

ATIN, bir çocuğu resmi olarak evlat edinen kişilere Internal Revenue Service (IRS) tarafından verilen bir tür Vergi Numarası'dır (TIN).

İşveren Kimlik Numarası (EIN) EIN (Federal Vergi Numarası olarak da bilinir) bir işletme tüzel kişiliğini tanımlamak için kullanılır.
Bireysel Vergi Kimlik Numarası (ITIN)

ITIN, Internal Revenue Service tarafından verilen bir tür Vergi Numarası'dır (TIN). ITIN, yalnızca Sosyal Güvenlik Numarası olmayan kişilerin kullanabileceği bir vergi işleme numarasıdır.

Ücretsiz Telefon Numarası ABD'de ücretsiz bir telefon numarasıdır.
Araç Şasi Numarası (VIN)

VIN, trafikte kullanılan her motorlu araca verilen 17 basamaklı benzersiz bir koddur.

Müşavir Vergi Numarası (PTIN)

PTIN, ücret karşılığı vergi iadesi beyannamesi hazırlayanlar tarafından kullanılan bir kimlik numarasıdır.

İngiltere
Algılayıcı Açıklama
Sürücü Belgesi Numarası

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (BK) sürücü belgesi numarası.

Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Numarası

NHS numaraları; İngiltere, Galler ve Man Adası'ndaki halk sağlığı hizmetlerine kayıtlı kullanıcılara verilir.

Ulusal Sigorta Numarası (NINO)

Ulusal Sigorta Numarası, Birleşik Krallık'ta (BK) Ulusal Sigorta ve sosyal güvenlik sisteminin yönetiminde kullanılan bir numaradır. 

Pasaport

Birleşik Krallık (BK) pasaport numarasıdır.

 

Vergi Mükellefi Kimlik Numarası

Bu algılayıcı Birleşik Krallık (BK) Benzersiz Vergi Mükellefi Referans Numarası (UTR) içindir. 10 basamaktan oluşan bu numara, BK hükümeti tarafından vergi sistemini yönetmek için kullanılan bir tanımlayıcıdır. Pasaport numarası veya sosyal sigorta numarası gibi diğer tanımlayıcıların aksine, UTR resmi kimlik kartlarında belirtilmez.

Arjantin
Algılayıcı Açıklama
Documento Nacional de Identidad (DNI)

DNI, Arjantin'in ulusal kimlik kartıdır. Bu, vatandaşlar için ana kimlik belgesidir.

Avustralya
Algılayıcı Açıklama
Tıbbi Bakım Hesap Numarası

Avustralya'da (Norfolk Adası hariç) daimi oturma izni olanlara dokuz basamaklı bir Medicare numarası verilir. Bu numaranın esas amacı, Avustralya'da Medicare'den devlet destekli sağlık hizmeti almaya uygunluğun kanıtlanmasıdır.

Vergi Dosya Numarası (TFN)

Vergi mükellefi tanımlaması için Avustralya Vergi Dairesi tarafından verilen bir numaradır. İster birey isterse kuruluş olsun vergi veren herkese benzersiz bir numara atanır.

Brezilya
Algılayıcı Açıklama
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) numarası

Gerçek Kişi Sicil Kaydı anlamına gelen CPF, vergi mükelleflerine verilen 11 basamaklı bir kimlik numarasıdır.

Kanada
Algılayıcı Açıklama
Quebec Sağlık Sigortası Numarası (HIN)

Quebec Sağlık Sigortası Numarası (HIN); vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olan kişiler, öğrenciler ve Quebec Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

Ontario Sağlık Sigortası Planı (OHIP)

OHIP numarası; vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olan kişiler, öğrenciler ve Ontario Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

British Columbia Kişisel Sağlık Numarası (PHN)

British Columbia PHN; vatandaşlar, daimi oturma ve geçici çalışma izni olanlar, öğrenciler ve British Columbia Eyaleti sağlık sigortası kapsamına giren diğer kişilere verilir.

Sosyal Sigorta Numarası (SIN)

Sosyal Sigorta Numarası (SIN) Kanada'da vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar ve çalışma veya öğrenci vizesi olanlar için kullanılan ana kimlik numarasıdır. Bir Kanada SIN'i ve posta adresi olan vatandaşlar; sağlık sigortası kapsamı, sürücü belgesi ve diğer hizmetler için başvuruda bulunabilir.

 

 

Pasaport

Kanada pasaport numarasıdır.

Sürücü Belgesi Numarası

Kanada'daki on idari bölgede geçerli olan sürücü belgesi numarası.

Şili
Algılayıcı Açıklama
Şili Cédula de Identidad (CDI) Numarası

CDI kartı veya kimlik kartı, Şili'de vatandaşlar için ana kimlik belgesidir.

Çin
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Çin pasaport numarasıdır.

İkamet Eden Kimlik Numarası (RIC)

İkamet Eden Kimlik Kartı (RIC) üzerinde yer alan ve Çin'de ikamet etmekte olanlara verilen ikamet eden kimlik numarasıdır.

Kolombiya
Algılayıcı Açıklama
Cédula de Ciudadanía (CDC)

CDC veya Kolombiya vatandaşlık kartı, vatandaşlar için ana kimlik belgesi olarak kullanılır.

Fransa
Algılayıcı Açıklama
Carte Nationale d’Identité Sécurisée (CNI)

CNI veya CNIS, 12 basamaklı bir numaradan oluşan ulusal kimlik kartıdır. Banka hesabı açmak ve çekle ödeme yapmak için genellikle bu numara kullanılır. Bu kart, bazen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pasaport veya vize yerine de kullanılabilir.

Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR)

Fransız sosyal güvenlik numarası olarak da bilinen NIR, daimi bir kimlik numarasıdır.

Pasaport

Fransa pasaport numarasıdır.

Almanya
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Almanya pasaport numarasıdır. Almanya pasaport numarasının biçimi, 0-9 arasındaki rakamlardan ve C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z harflerinden seçilmiş 10 alfa sayısal karakterdir.

Hindistan
Algılayıcı Açıklama
Bireysel Daimi Hesap Numarası (PAN)

PAN, özellikle vergi mükellefleri için kimlik tanımlayıcı olarak kullanılan benzersiz 10 basamaklı alfasayısal tanımlayıcıdır.

Aadhaar Bireysel Numarası

Hindistan Devleti adına Hindistan Kimlik Kurumu tarafından verilen 12 haneli bireysel kimlik numarası. Bu numara, bir kimlik ve adres kanıtıdır.

Japonya
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Japonya pasaport numarası. Pasaport numarası, iki alfabetik karakter ve ardından gelen 7 basamaktan oluşur.

Sürücü Belgesi Numarası  Japonya'da kullanılan sürücü belgesi numarasıdır.
Bireysel Numara

Numaram olarak da bilinen Japonya Bireysel Numarası'dır. Bu numara, Ocak 2016'da verilmeye başlanmıştır.

Banka Hesap Numarası Japonya'da kullanılan bir banka hesap numarasıdır.
Kore
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

Bu algılayıcı Kore pasaportu içindir. 2 farklı biçim kullanılır.

2008 öncesi pasaport numaraları 9 karakterden oluşur. İlk 2 karakter, pasaport sahibinin yaşadığı gu'ya veya bölgeye karşılık gelen yerel koddur. Diğer 7 rakam seri numarasıdır.

2008 sonrası pasaport numaraları 9 karakterden oluşur. İlk karakter, PM pasaportlarını belirten M harfi veya PS pasaportlarını belirten S harfidir. Diğer 8 rakam seri numarasıdır.

Meksika
Algılayıcı Açıklama
Ulusal Kimlik Numarası (CURP)

Bu algılayıcı Mexico Clave Única de Registro de Población (CURP) numarası içindir. Türkçe'de, Benzersiz Nüfus Kaydı Kodu veya Kişisel Kimlik Kodu Numarası anlamına gelir. Bu numara, Meksika hükümeti tarafından Meksika vatandaşlarına veya ülkede ikamet edenlere verilen 18 karakterlik resmi kimlik numarasıdır.

Pasaport

Meksika pasaport numarasıdır.

Hollanda
Algılayıcı Açıklama
Burgerservicenummer (BSN)

BSN, Vatandaş Hizmet Numarası olarak da bilinir. Bu, devlet tarafından verilen ve sürücü belgeleri, pasaportlar ile uluslararası kimlik belgelerinde yer alan bir kimlik numarasıdır.

Pasaport Hollanda pasaport numarası.
Paraguay
Algılayıcı Açıklama

Cédula de identidad civil (CIC)
Numarası

CIC numarası veya sivil kimlik kartı, Paraguay vatandaşları için ana kimlik belgesidir.

Peru
Algılayıcı Açıklama

Documento Nacional de Identidad (DNI) Numarası

DNI numarası veya ulusal kimlik kartı, vatandaşlar için ana kimlik belgesidir.

Polonya
Algılayıcı Açıklama

PESEL Numarası

Polonya Ulusal Kimlik Numarası'dır. Polonya'da daimi olarak ikamet edenlerin yanı sıra 2 aydan daha uzun süre ikamet edenler için de zorunludur.

Polonya Ulusal Kimlik Numarası PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewincji Ludności - Polonya Nüfus İdaresi Evrensel Elektronik Sistemi), 1979'dan bu yana Polonya'da kullanılan ulusal kimlik numarasıdır.
Pasaport Polonya pasaport numarası.
Portekiz
Algılayıcı Açıklama

Cartão de Cidadão (CDC) Numarası

CDC veya vatandaş kartı; ana kimlik, Sosyal Güvenlik, sağlık hizmetleri, vergi mükellefi ve seçmen belgesi olarak kullanılır.

İspanya
Algılayıcı Açıklama
Número de Identificación Fiscal (NIF) Numarası

NIF numaraları, İspanya vatandaşlarına devlet tarafından verilen kimlik numarasıdır. NIF numarası; banka hesabı açtırmak, araç satın almak veya cep telefonu sözleşmesi yapmak gibi temel işlemler için gereklidir.

Número de Identificación de Extranjeros
(NIE) Numarası

NIE numaraları, İspanya'da yaşayan veya çalışan yabancılara devlet tarafından verilen kimlik numarasıdır. NIE numarası; banka hesabı açtırmak, araç satın almak veya cep telefonu sözleşmesi yapmak gibi işlemler için gereklidir.

Pasaport

İspanya'da 4 tür pasaport vardır. Bu algılayıcı, tatil veya iş gezileri gibi normal seyahatler için verilen Normal Pasaport (Pasaporte Ordinario) türü içindir.

Sürücü Belgesi Numarası İspanya'da kullanılan sürücü belgesi numarasıdır.
Documento Nacional de Identidad (DNI) DNI, İspanyol vatandaşlarının kimlik numarasıdır. Aynı numara, İspanyol sürücü belgesi için de kullanılır.
İsveç
Algılayıcı Açıklama
Pasaport

İsveç pasaport numarasını temsil eder. İsveç pasaportları, uluslararası seyahat amacıyla İsveç vatandaşlarına verilir ve İsveç vatandaşlığının kanıtı olarak kullanılır.

Uruguay
Algılayıcı Açıklama
Cédula de Identidad  (CDI) Numarası

CDI veya kimlik kartı, vatandaşların ana kimlik belgesidir.

Venezuela
Algılayıcı Açıklama
Cédula de Identidad  (CDI) Numarası

CDI veya kimlik kartı, vatandaşların ana kimlik belgesidir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın