Så här använder du fördefinierade innehållsdetektorer

DLP-regler (Drive Data Loss Prevention) gäller endast användare med G Suite Enterprise och G Suite for Education

Gmail DLP är nu endast tillgängligt med G Suite Enterprise och G Suite for Education. Om du har en G Suite Business-licens som köpts före 31 mars 2017 kan du fortsätta använda Gmail DLP till 31 januari 2020, så länge du behåller G Suite Business-licensen aktiv.

När du skapar en regel för skydd mot dataförlust som administratör kan du använda innehållsdetektorer för att ange vilka typer av känsligt innehåll som ska skannas och flaggas. Vissa regelmallar innehåller fördefinierade innehållsdetektorer som automatiskt skannar och flaggar denna känsliga data. Hur innehållet skannas och flaggas beror på vilken typ av innehåll det är.

Detekteringsmetoder

Fördefinierade detektorer skapas med allmänt tillgänglig information. Fyra huvudmetoder för detektion används: mönstermatchning, kontext,kontrollsumma och ord- och fraslista. Detektorn är inställd på att flagga innehåll när enbart en metod hittar känsligt innehåll eller när alla metoder hittar känsligt innehåll. 

  • Mönstermatchning – ett specifitkt alfanumeriskt mönster (inte bara stränglängd), inklusive avgränsare, giltig position och giltiga intervallkontroller avstånds

  • Kontext – närvarorelevanta strängar i närhet till mönster, en sträng för kontrollsummematchning 
  • Kontrollsumma – beräkning och verifiering av kontrollsumma med kontrollsiffra
  • Ord-/fraslista – full eller delvis matchning av ett inlägg som finns i en ordbok med ord och fraser

Fördefinierade innehållsdetektorer

USA
Detektor Beskrivning
Social Security Number

I USA är ett Social Security Number (SSN) ett nummer med nio siffror som utfärdas till amerikanska medborgare, bofasta och tillfälliga invånare. Social Security Number är det nationella identifieringsnumret för beskattning och andra ändamål.

Detektionsmetod: Mönstermatchning eller 9 siffror med kontext

Kontext: SSN, socialt, social trygghet, skattebetalare

 

Körkortsnummer

Körkortsnummer för USA. Formatet kan variera beroende på den utfärdande amerikanska delstaten.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Kör, köra, lära, körkort, tillstånd

DEA-nummer (Drug Enforcement Administration) (DEA) Number

Ett DEA-nummer tilldelas en vårdgivare av amerikanska Drug Enforcement Administration. Det ger dem möjlighet att skriva ut recept på reglerade läkemedel. DEA-nummer används ofta som ett generellt "förskrivarnummer" som är ett unikt id för alla som kan förskriva medicin.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

ABA-ruttnummer

ABA-ruttnumret (American Bankers Association), kallas även transitnummer, är en niosiffrig kod. Det används för att identifiera den ekonomiska institution som ansvarar för att kreditera eller har rätt att ta emot kredit för en check eller elektronisk transaktion.

Detektionsmetod: Kontrollsumma på 9 siffror

National Provider Identifier (NPI)

The National Provider Identifier (NPI) är ett unikt id-nummer på 10 siffror som utfärdas till vårdgivare i USA av Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). NPI har ersatt UPIN (Unique Provider Identification Number) som obligatoriskt id för Medicare-tjänster. Det används av andra betalare, inklusive kommersiella vårdgivare.

Detektionsmetod: Kontrollsumma på 10 siffror

 

CUSIP CUSIP är en alfanumerisk kod på nio tecken som identifierar en nordamerikansk finanssäkerhet. 

Detektionsmetod: Kontrollsumma eller kontext (när det inte finns någon kontrollsiffra)

Kontext: CUSIP

FDA Approved Prescription Drugs Detta är ett läkemedel på listan över receptbelagda läkemedel som godkänts av United States Food and Drug Administration (FDA).

Detekteringsmetod: Ord-/fraslista

Pass

Detta är en detektor för ett amerikanskt pass.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: USA, pass, resedokument

Storbritannien
Detektor Beskrivning
Körkortsnummer

Körkortsnummer för Storbritannien och Nordirland (UK).

Detektionsmetod: Mönstermatchning

NHS-nummer (National Health Service)

NHS-nummer är de unika nummer som tilldelas registrerade användare av de tre offentliga vårdgivarna i England, Wales och på Isle of Man.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

 

NINO (National Insurance Number)

National Insurance Number är ett nummer som används i Storbritannien för administration av socialförsäkringssystemet. Det identifierar människor. Det används också för vissa ändamål i det brittiska skattesystemet. Numret kallas ibland NI No eller NINO.

Detektionsmetod: Mönstermatchning (med avgränsare) eller mönstermatchning och kontextord

 

Pass

Detta är en detektor för ett brittiskt pass (UK).

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Storbritannien, pass, resedokument

Identifieringsnummer för skattebetalare

Detta är en detektor för ett brittiskt (UK) Unique Taxpayer Reference Number (UTR). Detta nummer, som består av en sträng av 10 decimalsiffror, är ett id som används av brittiska myndigheter för att hantera beskattningssystemet. Till skillnad från andra id:n som passnummer eller personnummer anges UTR inte på officiella id-kort.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Storbritannien, skattebetalare, UTR

Australien
Detektor Beskrivning
Medicare-kontonummer

Ett 9-siffrigt Medicare-nummer utfärdas till personer med permanent uppehållstillstånd i Australien (förutom ön Norfolk). Huvudsyftet med detta nummer är att bevisa att personen är berättigad till Medicare och kan få subventionerad vård i Australien.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: Medicare, Australien, IRN

Tax File Number (TFN)

Ett nummer som utfärdas av den australiska skattemyndigheten för identifiering av skattebetalarna. Varje skattebetalande enhet, som en individ eller organisation, tilldelas ett unikt nummer.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: Tax File Number, TFN, Australian Tax Office

Brasilien
Detektor Beskrivning
CPF-nummer

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),vilket är portugisiska för "register över fysiska personer" är ett 11-siffrigt nummer som används i Brasilien för identifiering av skattebetalare.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, Pessoas Físicas, skattenummer, skattebetalare

Kanada
Detektor Beskrivning
Quebec Health Insurance Number (HIN)

Quebec HIN (Health Insurance Number) utfärdas till medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd, tillfälliga arbetare, studenter eller andra personer som har rätt till sjukvård i provinsen Quebec.

Detektionsmetod: Mönstermatchning

 

Ontario Health Insurance Plan (OHIP)

OHIP (Ontario Health Insurance PLan) utfärdas till medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd, tillfälliga arbetare, studenter eller andra personer som har rätt till sjukvård i provinsen Ontario.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

 

British Columbia Personal Health Number (PHN)

British Columbia PHN (Personal Health Number) utfärdas till medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd, tillfälliga arbetare, studenter eller andra personer som har rätt till sjukvård i provinsen British Columbia.

Detektionsmetod: Mönstermatchning eller 10 siffror med kontext

Kontext: BC ID, PHN, British Columbia, Personal Health Number, Services Card, kanadensiskt sjukförsäkringsnummer, kanadensiskt sjukvårds-id

 

Social Insurance Number (SIN)

Det kanadensiska socialförsäkringsnumret (SIN) är den viktigaste identifieraren i Kanada för medborgare, bofasta och personer med visum för arbete eller studier. Med ett kanadensiskt SIN och en postadress går det att ansöka om sjukvård, körkort och andra viktiga tjänster.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

 

Pass

Detta är en detektor för ett kanadensiskt pass.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Kanada, kanadensiska, Numéro de passeport, pass, resedokument, dokumentnummer

Kina
Detektor Beskrivning
Pass

Detta är en detektor för ett kinesiskt pass.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Kina, pass, 中华人民共和国护照,

Frankrike
Detektor Beskrivning
Nationellt id-kort (CNI)

Carte Nationale d’Identité Sécurisée (CNI eller CNIS) är det franska nationella id-kortet. Det är en officiell identitetshandling som består av ett 12-siffrigt id-nummer. Detta nummer används ofta för att öppna ett bankkonto och vid betalning med check. Det kan ibland användas i stället för ett pass eller visum inom EU och i en del andra länder.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: CNI, CNIS (carte nationale d'identité securisée), identité, identité

Social Security Number (NIR)

Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) är ett permanent personnummer som också kallas för ett franskt socialförsäkringsnummer för tjänster som hälso- och sjukvård samt pensioner.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

Pass

Detta är en detektor för ett franskt pass.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Franrike, pass, Passeport, REPUBLIC FRANCAIS, Numéro de passeport

Tyskland
Detektor Beskrivning
Pass

Detta är en detektor för ett tyskt pass. Formatet för ett tyskt passnummer är: 10 alfanumeriska tecken, valda bland siffrorna 0–9 och bokstäverna C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X , Y, Z.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: TYSKLAND, REISEPASS, PASS, Europäische Union, Bundesrepublik, Deutschland, reisepassnummer

Indien
Detektor Beskrivning
Personal Permanent Account Number (PAN)

Permanent kontonummer (PAN) är ett unikt 10-siffrigt alfanumeriskt id som används för att identifiera individer, framför allt de som betalar inkomstskatt. Det utfärdas av den indiska inkomstskattemyndigheten. PAN är giltigt under innehavarens livslängd.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Indien, kontonummer, PAN, skatte-id

Japan
Detektor Beskrivning
Pass

Detta är en detektor för ett japanskt pass. Passnumret består av två tecken följda av sju siffror.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Japan, pass, パスポート,
パスポート番号

Korea
Detektor Beskrivning
Pass

Detta är en detektor för ett koreanskt pass. Det finns två olika format.

Passnummer före 2008 består av 9 tecken. De första 2 tecknen är den utfärdade lokala kod som motsvarar innehavarens gu eller distrikt. De återstående sju siffror är serienumret.

Passnummer efter 2008 består av nio tecken. Det första tecknet är bokstaven M, som betecknar PM-pass, eller bokstaven S för PS-pass. De återstående sju siffror är serienumret.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Pass, Korea, 여권, 대한민국

Mexiko
Detektor Beskrivning
National Identification Number (CURP)

Detta är en detektor för numret Mexico Clave Única de Registro de Población (CURP). En förklaring av detta nummer är unik kod i befolkningsregistret eller personnummer. Det är ett nationellt utfärdat identifieringsnummer på 18 siffror som den mexikanska regeringen ger medborgare eller bosatta i Mexiko och det används för att identifiera skattebetalare.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: CURP, Clave Única, Población, Registro, UPRC, personligt id, registerkod

Pass

Detta är en detektor för ett mexikanskt pass.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Mexico, pass, Pasaporte, México, mexikanskt

Nederländerna
Detektor Beskrivning
National Identification Number (BSN)

Detta är en detektor för nederländska Burgerservicenummer (BSN). Det kallas även "medborgarservicenummer". Detta är ett statligt utfärdat identifikationsnummer som är tryckt på körkort, pass och internationella id-kort.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: BSN, personligt nummer, Burgerservicenummer, Nederländerna, id-nummer, tjänstnummer, sofinummer, sofi, personalnummer

Spanien
Detektor Beskrivning
NIF-nummer

NIF-nummer ("Número de Identificación Fiscal") siffror är statliga id-nummer för spanska medborgare. Ett NIF-nummer behövs för viktiga transaktioner som att öppna ett bankkonto, köpa en bil eller teckna ett mobiltelefonavtal.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: Número de Identificación Fiscal, NIF

 

NIE-nummer

NIE-nummer ("Número de Identificación de Extranjeros") siffror är statliga id-nummer för utländska medborgare som bor eller bedriver verksamhet i Spanien. Ett NIF-nummer behövs för viktiga transaktioner som att öppna ett bankkonto, köpa en bil eller teckna ett mobiltelefonavtal.

Detektionsmetod: Kontrollsumma och mönstermatchning eller kontext

Kontext: Número de Identificación de Extranjeros, NIE

 

Pass

Det finns 4 olika typer av pass i Spanien. Denna detektor är till för vanligt pass (Pasaporte Ordinario) som utfärdas för vanliga resor, som semester- och affärsresor.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: Pass, Pasaporte, Espana, España, Spanien

Globalt
Detektor Beskrivning
Kreditkortsnummer

Kreditkortsnummer innehåller 12 till 19 siffror. De används för betalningstransaktioner globalt.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

 

Bankkontonummer (IBAN)

Ett internationellt bankkontonummer (IBAN) definieras som en internationellt godkänd metod för att identifiera bankkontot. Det definieras av ISO-standarden (International Standard of Organization) 13616:2007. ISO 13616:2007 har skapats av europeiska kommittén för bankstandarder ("ECBS"). IBAN består av upp till 34 alfanumeriska tecken inklusive element som landskod och kontonummer.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontrollsumma

Bankkontonummer (SWIFT)

En SWIFT-kod är detsamma som en bankidentifieringskod (BIC). Det är en unik identifieringskod för en viss bank. Dessa koder används vid överföring av pengar mellan banker, i synnerhet för internationella banköverföringar. Bankerna använder också koderna för utbyte av andra meddelanden.

Detektionsmetod: Mönstermatchning och kontext

Kontext: SWIFT, ISO 9362, Business Identifier Code, BIC, Business Entity Identifier, BEI, bank, interbank

ICD 9-CM Lexicon

International Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) används vid tilldelning av diagnostiska koder och procedurkoder som är kopplade med sjukhusvård, poliklinikvård och läkarmottagningar i USA. Den har skapats av amerikanska National Center for Health Statistics (NCHS). ICD-9-CM bygger på ICD-9 men ger ytterligare detaljer om morbiditet. Den uppdateras årligen den 1 oktober. Det uppdateras årligen den 1 oktober.

Detekteringsmetod: Ord-/fraslista

ICD 10-CM Lexicon

Liksom ICD-koderna är ICD 10-koderna en rad diagnostiska koder som publiceras av WHO för att beskriva orsakerna till morbiditet och mortalitet.

Detekteringsmetod: Ord-/fraslista

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?