Jak używać wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści

Określanie poufnych treści za pomocą wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; Essentials.  Porównanie wersji

Wzorce do wykrywania treści wraz z funkcją zapobiegania utracie danych (DLP) określają typy poufnych treści, które są skanowane i zgłaszane. Niektóre szablony reguł korzystają ze wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści, które automatycznie skanują i zgłaszają poufne dane. Sposób skanowania i zgłaszania treści zależy od ich typu.

Wstępnie zdefiniowane wzorce do wykrywania treści

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Cały świat

Wskazówka: niektóre wzorce globalne mogą okazać się nieprzydatne w przypadku Gmaila, np. wzorce do wykrywania daty i godziny będą prawdopodobnie pasować do każdego e-maila, bo wszystkie wiadomości zawierają datę i godzinę.

Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer karty kredytowej

Numery kart kredytowych mają od 12 do 19 cyfr. Pozwalają realizować transakcje finansowe na całym świecie.

Numer konta bankowego (IBAN)

Międzynarodowy numer konta bankowego IBAN to uzgodniona międzynarodowa metoda identyfikacji rachunków bankowych. Jest on zdefiniowany w normie International Standard of Organization (ISO) 13616:2007, która została opracowana przez europejski komitet ds. standardów bankowych (European Committee for Banking Standards – ECBS). Numer IBAN składa się z maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych obejmujących kod kraju i numer rachunku.

Bankowy kod SWIFT

Kod SWIFT jest taki sam jak kod BIC (Bank Identifier Code). Jest to unikatowy identyfikator banku. Kod SWIFT jest używany podczas przesyłania pieniędzy między bankami – zwykle w przypadku przelewów międzynarodowych. Banki używają też tego kodu również podczas przesyłania innych informacji.

Leksykon ICD-9-CM

Leksykon międzynarodowej klasyfikacji chorób i procedur medycznych (International Classification of Diseases, Clinical Modification – ICD-9-CM) ułatwia przypisywanie kodów diagnostycznych i proceduralnych związanych z przyjmowaniem i obsługą pacjentów w USA. Został on utworzony przez amerykański urząd zdrowotnych danych statystycznych (National Center for Health Statistics – NCHS). Leksykon ICD-9-CM powstał na podstawie ICD-9, ale zawiera dodatkowe informacje na temat chorób. Jest on aktualizowany co roku 1 października.

Leksykon ICD-10-CM

ICD-10 (tak jak ICD-9) to seria kodów diagnostycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia na potrzeby opisu przyczyn chorób i śmiertelności.

Data urodzenia

Dzień, w którym urodziła się dana osoba. Inne nazwy:

  • urodziny
  • data ur.
  • urodzony(a)
  • data urodzenia
  • urodziny – rok
  • data urodzenia
  • rok urodzenia
  • data urodzenia – rok
  • urodziny – dzień
  • data urodzin
Wystąpienie imienia i nazwiska Imię i nazwisko danej osoby.
Data Data. Uwzględnia większość formatów dat i nazw świąt obchodzonych na całym świecie.
Adres e-mail Adres e-mail. Maksymalna długość nazwy domeny to 255 znaków. Maksymalna długość części lokalnej to 64 znaki.
Numer telefonu Numer telefonu.
Adres MAC Adres kontroli dostępu do nośnika (adres MAC) to identyfikator adaptera sieciowego.
Lokalny adres MAC Lokalny adres kontroli dostępu do nośnika (adres MAC) to identyfikator adaptera sieciowego.
Identyfikator IMEI sprzętu Identyfikator IMEI sprzętu służy do identyfikowania telefonów komórkowych.
Adres IP 

Adres IP.  Format to IPv4 lub IPv6.

Podstawowy wzorzec URL Ujednolicony format adresowania zasobów.
Dane logowania do GCP

Dane logowania do konta usługi Google Cloud Platform. Można ich używać do logowania się do bibliotek klienta interfejsów API Google i na konta usługi.

Nazwa domeny Nazwa domeny określona przez standard DNS.
Godzina Sygnatura czasowa konkretnej pory dnia.
Wiek Wiek danej osoby, w miesiącach lub latach.
Grupa etniczna Przynależność etniczna.
Tożsamość płciowa Płeć danej osoby.
Kontekst medyczny Może to też być termin medyczny. Terminy, które są często używane do opisu stanu zdrowia osoby.
Stany Zjednoczone
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer ubezpieczenia społecznego (SSN)

Obywatele i mieszkańcy Stanów Zjednoczonych otrzymują 9-cyfrowy numer SNN, który jest domyślnym krajowym numerem identyfikacyjnym używanym do celów podatkowych.

Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydanego w Stanach Zjednoczonych. Dokładny format jest uzależniony od stanu, w którym dokument został wydany.

Numer rejestracji DEA (Drug Enforcement Administration – agencja do walki z narkotykami)

Numer rejestracji DEA jest przyznawany placówkom zapewniającym opiekę zdrowotną przez amerykańską agencję do walki z narkotykami. Umożliwia on tym placówkom wydawanie recept na substancje objęte regulacjami. Numer rejestracji DEA jest często używany jako ogólny „numer wystawcy recepty”, czyli unikatowy identyfikator podmiotu upoważnionego do wydawania recept na leki.

Numer rozliczeniowy ABA (American Bankers Association – amerykańskie stowarzyszenie bankowe)

Numer rozliczeniowy ABA (American Bankers Association – amerykańskie stowarzyszenie bankowe) jest też czasami nazywany numerem przesyłowym. Jest to 9-cyfrowy kod używany do identyfikowania instytucji finansowej odpowiedzialnej za pobranie lub otrzymanie środków w ramach czeku lub transakcji elektronicznej.

Identyfikator NPI (National Provider Identifier – krajowy identyfikator opieki zdrowotnej)

Identyfikator NPI to unikalny 10-cyfrowy numer przyznawany placówkom zapewniającym opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych przez organizację Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Identyfikator NPI zastępuje unikalny numer identyfikacyjny placówek zapewniających opiekę zdrowotną (UPIN) jako wymaganą formę identyfikacji dla usług w ramach programu Medicare. Jest on też używany przez innych płatników, w tym przez komercyjnych ubezpieczycieli zdrowotnych.

Komitet ds. jednolitych procedur identyfikacji zabezpieczeń (Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP) CUSIP to składający się z 9 znaków kod alfanumeryczny, który identyfikuje zabezpieczenia finansowe w Ameryce Północnej.
Leki dostępne na receptę zatwierdzone przez Agencję ds. żywności i leków (Food and Drug Administration, FDA) Lista leków dostępnych na receptę zatwierdzonych przez amerykańską agencję FDA.

 

Paszport

Numer amerykańskiego paszportu.

Nazwy stanów w USA Nazwa stanu.
Numer ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number – numer identyfikacji podatkowej adoptowanego dziecka)

Numer ATIN to jeden z numerów identyfikacji podatkowej (TIN) wydawanych przez Internal Revenue Service (urząd podatkowy w USA) osobom, które legalnie zaadoptowały dziecko.

Numer EIN (Employer Identification Number – numer identyfikacyjny pracodawcy) Numer EIN (inna nazwa: Federal Tax Identification Number – federalny numer identyfikacji podatkowej) służy do identyfikacji podmiotu gospodarczego.
Numer ITIN (Individual Taxpayer Identification Number – osobisty numer identyfikacji podatkowej)

Numer ITIN to jeden z numerów identyfikacji podatkowej wydawanych przez Internal Revenue Service (urząd podatkowy w USA). Numer ITIN jest dostępny tylko dla podatników, którzy nie mają numeru ubezpieczenia społecznego.

Bezpłatny numer telefonu Bezpłatny numer telefonu w Stanach Zjednoczonych.
Numer VIN (Vehicle Identification Number)

VIN to unikalny numer identyfikacyjny pojazdu złożony się z 17 znaków i nadawany każdemu pojazdowi silnikowemu poruszającemu się po drodze.

Numer PTIN (Preparer Taxpayer Identification Number – numer identyfikacyjny doradcy podatkowego)

Numer PTIN to numer identyfikacyjny używany przez doradców podatkowych.

Wielka Brytania
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydanego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Numer NHS (National Health Service – narodowa służba zdrowia)

Numery NHS są wydawane zarejestrowanym użytkownikom publicznych organizacji służby zdrowia w Anglii, Walii i na Wyspie Man.

Numer NINO (National Insurance Number – krajowy numer ubezpieczenia)

Numer NINO jest używany w Wielkiej Brytanii na potrzeby administrowania ubezpieczeniami krajowymi i systemem opieki społecznej. 

Paszport

Numer brytyjskiego paszportu.

 

Numer identyfikacyjny podatnika

Wzorzec do wykrywania niepowtarzalnych numerów referencyjnych podatników z Wielkiej Brytanii (UTR – Unique Taxpayer Reference Number). Ten 10-cyfrowy numer jest identyfikatorem używanym przez rząd Wielkiej Brytanii w systemie podatkowym. W odróżnieniu od innych identyfikatorów, takich jak numery paszportów lub ubezpieczenia społecznego, numer UTR nie jest drukowany na oficjalnych dokumentach tożsamości.

Argentyna
Wzorzec do wykrywania treści Opis
DNI (Documento Nacional de Identidad)

DNI to argentyński dowód tożsamości. Jest to główny dokument tożsamości obywateli.

Australia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer konta opieki zdrowotnej

Składający się z 9 cyfr numer konta opieki zdrowotnej wydawany stałym mieszkańcom Australii (z wyjątkiem wyspy Norfolk). Podstawowym celem tego numeru jest potwierdzenie uprawnień do otrzymywania dofinansowanej opieki zdrowotnej w Australii.

Numer identyfikacji podatkowej (TFN)

Numer wydawany przez australijski urząd podatkowy na potrzeby identyfikacji podatników. Każdy podmiot zobowiązany do płacenia podatków, na przykład osoba prywatna lub organizacja, otrzymuje unikatowy numer TFN.

Brazylia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)

CPF, czyli powszechny rejestr osób, to 11-cyfrowy numer służący do identyfikacji podatników.

Kanada
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer ubezpieczenia zdrowotnego w regionie Quebec (HIN – Health Insurance Number)

Numer HIN jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Quebec.

Numer ubezpieczenia zdrowotnego w regionie Ontario (OHIP – Ontario Health Insurance Plan)

Numer OHIP jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Ontario.

Numer ubezpieczenia zdrowotnego w regionie Kolumbia Brytyjska (PHN – Personal Health Number)

Numer PHN jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Numer ubezpieczenia społecznego (SIN – Social Insurance Number)

Numer ubezpieczenia społecznego to główny identyfikator obywateli Kanady, stałych mieszkańców i osób posiadających wizy związane z pracą lub edukacją. Numer SIN i adres pocztowy na terytorium Kanady uprawniają do ubiegania się o pełną opiekę zdrowotną, prawo jazdy i inne usługi.

 

 

Paszport

Numer kanadyjskiego paszportu.

Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydawanego w 10 prowincjach Kanady.

Chile
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI (Chilean Cédula de Identidad)

Karta CDI, czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli Chile.

Chiny
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer chińskiego paszportu.

Numer identyfikacyjny mieszkańca (RIC – Resident Identification Number)

Numer identyfikacyjny mieszkańca przyznawany każdemu mieszkańcowi Chin na podstawie karty RIC (Resident Identity Card).

Kolumbia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
CDC (Cédula de Ciudadanía)

CDC, czyli dokument potwierdzający obywatelstwo kolumbijskie, to główny dokument tożsamości obywateli.

Francja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
CNI (Carte Nationale d'Identité Sécurisée)

CNI lub CNIS to francuski dowód tożsamości, który jest oznaczony 12-cyfrowym numerem. Jest on zwykle używany podczas otwierania rachunków bankowych i płacenia przy użyciu czeków. Może zastąpić paszport i wizę w Unii Europejskiej.

Numer NIR (Numéro d'Inscription au Répertoire)

NIR to stały numer identyfikacyjny, który jest też określany jako francuski numer ubezpieczenia społecznego.

Paszport

Numer francuskiego paszportu.

Niemcy
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer niemieckiego paszportu. Format numeru niemieckiego paszportu to 10 znaków alfanumerycznych, w których skład wchodzą cyfry od 0 do 9 i litery C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z.

Indie
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Stały numer konta osobowego (PAN)

Numer PAN to unikalny 10-znakowy identyfikator alfanumeryczny, który służy do identyfikacji osób fizycznych, zwłaszcza płatników podatku dochodowego.

Indywidualny numer Aadhaar

12-cyfrowy numer identyfikacyjny nadawany przez indyjski Urząd ds. Potwierdzania Tożsamości w imieniu rządu Indii. Numer jest potwierdzeniem tożsamości i adresu zamieszkania danej osoby.

Japonia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer japońskiego paszportu. Numer paszportu składa się z 2 znaków alfanumerycznych i 7 cyfr.

Numer prawa jazdy Numer japońskiego prawa jazdy.
Osobisty numer identyfikacyjny

Japoński osobisty numer identyfikacyjny, który potocznie jest nazywany „moim numerem”. Wydawany od stycznia 2016 r.

Numer konta bankowego Numer japońskiego konta bankowego.
Korea
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Wzorzec do wykrywania koreańskiego paszportu. Istnieją 2 różne formaty.

Numery paszportów sprzed 2008 roku składają się z 9 znaków. Pierwsze 2 znaki to wydany kod lokalny odpowiadający gu (dzielnicy) właściciela paszportu. Pozostałe 7 cyfr to numer seryjny.

Numery paszportów wydanych po 2008 roku składają się z 9 znaków. Pierwszy znak to pojedyncza litera M w przypadku paszportów PM lub litera S w przypadku paszportów PS. Pozostałe 8 cyfr to numer seryjny.

Meksyk
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Krajowy numer identyfikacyjny (CURP)

Wzorzec do wykrywania numeru Mexico Clave Única de Registro de Población („CURP”), czyli unikalnego kodu w rejestrze populacji (numeru kodu identyfikacji osobistej). CURP to składający się z 18 znaków numer identyfikacyjny wydawany przez rząd meksykański obywatelom i mieszkańcom Meksyku, który jest używany do identyfikacji podatnika.

Paszport

Numer meksykańskiego paszportu.

Holandia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer BSN (Burgerservicenummer)

Numer BSN określany jest też jako numer usług społecznych. Jest on wydawany urzędowo i drukowany na prawach jazdy, paszportach i międzynarodowych dokumentach tożsamości.

Paszport Numer niderlandzkiego paszportu.
Paragwaj
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer CIC
(Cédula de identidad civil)

CIC, czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli Paragwaju.

Peru
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer DNI (Documento Nacional de Identidad)

DNI, czyli hiszpański dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Polska
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer PESEL

Krajowy numer identyfikacyjny w Polsce. Obowiązkowy w przypadku wszystkich stałych mieszkańców Polski oraz tymczasowych mieszkańców przebywających w niej ponad dwa miesiące.

Polski krajowy numer identyfikacyjny PESEL (skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to krajowy numer identyfikacyjny nadawany w Polsce od 1979 roku.
Paszport Numer polskiego paszportu.
Portugalia
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer CDC (Cartão de Cidadão)

CDC, czyli dokument potwierdzający obywatelstwo, to główny dokument tożsamości, ubezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, podatnika i wyborcy.

Hiszpania
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer NIF (Número de Identificación Fiscal)

Numery NIF to rządowe numery identyfikacyjne obywateli Hiszpanii. Numer NIF jest potrzebny do najważniejszych transakcji, takich jak otwieranie konta bankowego, kupowanie samochodu czy podpisywanie umowy na abonament telefonii komórkowej.

Numer NIE
(Número de Identificación de Extranjeros)

Numery NIE to rządowe numery identyfikacyjne obcokrajowców mieszkających lub prowadzących działalność w Hiszpanii. Numer NIE jest potrzebny do przeprowadzania takich transakcji jak otwieranie konta bankowego, kupowanie samochodu czy podpisywanie umowy na abonament telefonii komórkowej.

Paszport

Istnieją 4 różne rodzaje hiszpańskich paszportów. Ten wzorzec służy do wykrywania zwykłego paszportu (Pasaporte Ordinario), który jest wydawany dla osób podróżujących, na przykład na wakacje lub w celach biznesowych.

Numer prawa jazdy Numer hiszpańskiego prawa jazdy.
DNI (Documento Nacional de Identidad) DNI to numer identyfikacyjny obywateli Hiszpanii. Ten sam numer znajduje się na hiszpańskim prawie jazdy.
Szwecja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer szwedzkiego paszportu. Szwedzkie paszporty są wydawane obywatelom Szwecji i umożliwiają międzynarodowe podróże. Mogą też służyć jako dokumenty potwierdzające obywatelstwo szwedzkie.

Urugwaj
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI (Cédula de Identidad)

CDI, czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Wenezuela
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI (Cédula de Identidad)

CDI, czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem