Vooraf ingevulde inhouddetectoren gebruiken

Regels om gegevensverlies te voorkomen (Data Loss Prevention, DLP) gelden alleen voor G Suite Enterprise- en G Suite for Education-gebruikers. 

Gmail DLP is nu alleen beschikbaar voor G Suite Enterprise en G Suite for Education. Als u vóór 31 maart 2017 een G Suite Business-licentie heeft aangeschaft, kunt u Gmail DLP blijven gebruiken tot 31 januari 2020, zolang uw G Suite Business-licentie actief is.

Als u een regel instelt om gegevensverlies te voorkomen (Data Loss Prevention, DLP), kunt u als beheerder inhouddetectoren gebruiken om te specificeren naar welke typen gevoelige content moet worden gezocht om deze te markeren. Sommige regelsjablonen bevatten vooraf ingevulde inhouddetectoren die automatisch zoeken naar gevoelige gegevens en deze markeren. Hoe de content wordt gevonden en gemarkeerd, hangt af van het type content.

Detectiemethoden

Vooraf ingevulde inhouddetectoren worden gemaakt met openbare gegevens. Er worden vier belangrijke detectiemethoden gebruikt: patroonovereenkomst, context, checksum en lijst met woorden/woordgroepen. De detector markeert gevoelige content wanneer slechts één methode deze vindt of wanneer alle methodes deze vinden. 

  • Patroonovereenkomst: een specifiek alfanumeriek patroon (niet alleen lengte van tekenreeks) inclusief controle voor scheidingstekens, geldige positie en geldig bereik.

  • Context: aanwezigheid van relevante tekenreeksen in de buurt van patroonovereenkomsten, checksumovereenkomsten of beide. 
  • Checksum: checksumberekeningen en verificatie met controlecijfers.
  • Lijst met woorden/woordgroepen: een volledige of gedeeltelijke overeenkomst met een invoer in een woordenboek van woorden en woordgroepen.

Vooraf ingevulde inhouddetectoren

Verenigde Staten
Detector Omschrijving
Social Security Number

In de Verenigde Staten krijgen alle burgers, permanente inwoners en tijdelijke inwoners van de VS een Social Security number (SSN) van negen cijfers, vergelijkbaar met het burgerservicenummer in Nederland. Dit SSN is het belangrijkste identificatiemiddel voor belastings- en andere doeleinden.

Detectiemethode: patroonovereenkomst of negen cijfers met context

Context: SSN, Social, Social Security, Belastingbetaler

 

Rijbewijsnummer

Rijbewijsnummer voor de Verenigde Staten. De indeling hiervan kan variëren, afhankelijk van in welke staat van de VS het rijbewijs is uitgegeven.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Rij, Rijden, Leren, Bew, Bewijs, Rijbewijs, RB

Drug Enforcement Administration-nummer (DEA)

De U.S. Drug Enforcement Administration wijst elke zorgverlener een DEA-nummer toe. Deze mag dan gereguleerde stoffen voorschrijven. DEA-nummers worden vaak gebruikt als algemeen 'voorschrijfnummer' en zijn zo een uniek identificatiemiddel voor mensen die medicatie mogen voorschrijven.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

ABA-routingsnummer

Het routingsnummer van de American Bankers Association (ABA) (in de volksmond ook wel het overschrijvingsnummer genoemd) is een code van negen cijfers. Het wordt gebruikt om de financiële instelling te identificeren die verantwoordelijk is om krediet te leveren, of krediet kan ontvangen, voor een cheque of elektronische overschrijving.

Detectiemethode: checksum op negen cijfers

National Provider Identifier (NPI)

De National Provider Identifier (NPI) is een uniek getal met tien cijfers dat wordt gegeven aan zorgverleners in de Verenigde Staten door de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). De NPI vervangt het Unique Provider Identification Number (UPIN) als de vereiste identificatiemethode voor Medicare-services. Het wordt ook gebruikt door andere betalers, zoals commerciële zorgverzekeringen.

Detectiemethode: checksum op tien cijfers

 

CUSIP Een CUSIP is een alfanumerieke code van negen tekens. Hiermee wordt een Noord-Amerikaanse financiële zekerheid geïdentificeerd. 

Detectiemethode: checksum of context (als geen controlecijfer wordt gevonden)

Context: CUSIP

Door de FDA goedgekeurde medicijnen Elk medicijn dat voorkomt op de lijst met goedgekeurde medicijnen van de Food and Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten.

Detectiemethode: lijst met woorden/woordgroepen

Paspoort

Dit is een detector voor een Amerikaans paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Verenigde Staten, VS, Paspoort, Reisdocument

Verenigd Koninkrijk
Detector Omschrijving
Rijbewijsnummer

Rijbewijsnummer voor het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland (VK).

Detectiemethode: patroonovereenkomst

National Health Service-nummer (NHS)

Een NHS-nummer is een uniek nummer dat is toegewezen aan geregistreerde gebruikers van de drie openbare zorgverzekeringen in Engeland, Wales en het Isle of Man.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

 

National Insurance-nummer (NINO)

Het National Insurance-nummer is een nummer dat wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk (UK) in de administratie van de National Insurance, oftewel het sociale zekerheidssysteem. Hiermee worden mensen geïdentificeerd. Het wordt ook gebruikt voor bepaalde doeleinden in het belastingsysteem van het Verenigd Koninkrijk. Het nummer wordt soms NI No of NINO genoemd.

Detectiemethode: patroonovereenkomst (met scheidingstekens) of patroonovereenkomst en contextwoorden

 

Paspoort

Dit is een detector voor een Brits (VK) paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Verenigd Koninkrijk, Paspoort, Reisdocument

Fiscaal identificatienummer

Dit is een detector voor een Unique Taxpayer Reference-nummer (UTR) van het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit nummer bestaat uit tien getallen tussen 0 en 9 en wordt door de overheid van het Verenigd Koninkrijk gebruikt om het belastingsysteem te beheren. In tegenstelling tot andere identificerende gegevens, zoals het paspoortnummer of burgerservicenummer, staat het UTR niet op officiële identiteitsbewijzen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Verenigd Koninkrijk, Fiscaal, UTR

Australië
Detector Omschrijving
Medicare-accountnummer

Permanente inwoners van Australië (behalve Norfolk Island) krijgen een Medicare-nummer van negen cijfers toegewezen. Het primaire doel van dit nummer is aantonen dat iemand in aanmerking komt voor Medicare: gesubsidieerde gezondheidszorg in Australië.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: Medicare, Australië, IRN

Tax File Number (TFN)

Een nummer dat door het Australische belastingkantoor wordt uitgegeven voor het identificeren van belastingbetalers. Elke belastingbetaler, zowel bedrijven als particulieren, krijgt een uniek nummer toegewezen.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: Tax File Number, TFN, Australisch belastingkantoor

Brazilië
Detector Omschrijving
CPF-nummer

Het Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) (Portugees voor 'Natuurlijk personenregister') is een nummer van elf cijfers dat in Brazilië wordt gebruikt voor de identificatie van belastingbetalers.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, Pessoas Físicas, Belastingnummer, Belastingbetaler

België
Detector Omschrijving
Quebec Health Insurance Number (HIN)

Het Quebec Health Insurance Number (HIN) wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie Quebec in Canada.

Detectiemethode: patroonovereenkomst

 

Ontario Health Insurance Plan (OHIP)

Het Ontario Health Insurance Plan-nummer (OHIP) wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie Ontario in Canada.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

 

British Columbia Personal Health Number (PHN)

Het British Columbia Personal Health Number (PHN) wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie British Columbia in Canada.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en tien cijfers met context

Context: BC ID, PHN, British Columbia, Personal Health Number, Serviceskaart, Canadian health insurance-nummer, Canadian health-ID

 

Social Insurance Number (SIN)

Het Canadese Social Insurance Number (SIN) is de belangrijkste identificatiemethode in Canada voor burgers, permanente inwoners en mensen met werk- of studievisa. Met een Canadees SIN en een postadres kan iemand een ziektekostenverzekering, een rijbewijs en andere belangrijke services aanvragen.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

 

Paspoort

Dit is een detector voor een Canadees paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Canada, Canadees, Numéro de passeport, Paspoort, Reisdocument, documentnummer

China
Detector Omschrijving
Paspoort

Dit is een detector voor een Chinees paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: China, Paspoort, 中华人民共和国护照, 护照号, Hùzhào hào, 护照

Frankrijk
Detector Omschrijving
Nationale ID-kaart (CNI)

De Carte Nationale d’Identité Sécurisée (CNI of CNIS) is de Franse nationale identiteitskaart, Het is een officieel identiteitsdocument met een ID-nummer van twaalf cijfers. Dit nummer wordt meestal gebruikt bij het openen van een bankrekening en bij het betalen per cheque. Het kan soms worden gebruikt in plaats van een paspoort of visa binnen de EU en bepaalde andere landen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: CNI, CNIS (carte nationale d'identité securisée), identité, identite

Burgerservicenummer (NIR)

De Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) is een permanent persoonlijk ID-nummer dat ook wel het Franse burgerservicenummer wordt genoemd. Het wordt gebruikt voor services als gezondheidszorg en pensioenen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

Paspoort

Dit is een detector voor een Frans paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Frankrijk, Paspoort, Passeport, REPUBLIC FRANCAIS, Numéro de passeport

Duitsland
Detector Omschrijving
Paspoort

Dit is een detector voor een Duits paspoort. De indeling van een Duits paspoort is tien alfanumerieke tekens, bestaande uit de cijfers 0-9 en de letters C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: DUITSLAND, REISEPASS, PASPOORT, Europäische Union, Bundesrepublik, Deutschland, reisepassnummer

India
Detector Omschrijving
Personal Permanent Account Number (PAN)

Het Personal Permanent Account Number (PAN) is een unieke identificatiemethode van tien cijfers en letters die wordt gebruikt voor de identificatie van personen, met name mensen die inkomensbelasting betalen. Het wordt toegewezen door de Belastingdienst van India. Het PAN is geldig tot de houder ervan overlijdt.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: India, Accountnummer, PAN, Belasting-ID

Japan
Detector Omschrijving
Paspoort

Dit is een detector voor een Japans paspoort. Het paspoortnummer bestaat uit twee letters gevolgd door zeven cijfers.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Japan, Paspoort, パスポート,
パスポート番号

Korea
Detector Omschrijving
Paspoort

Dit is een detector voor een Koreaans paspoort. Er zijn twee verschillende indelingen.

Paspoortnummers van voor 2008 bestaan uit negen tekens. De eerste twee tekens vormen de code die overeenkomt met de gu (het stadsdeel) waar de houder woont. De overige zeven cijfers vormen het serienummer.

Paspoortnummers van na 2008 bestaan uit negen tekens. Het eerste teken is de letter M, dat duidt op PM-paspoorten, of de letter S voor PS-paspoorten. De overige acht cijfers vormen het serienummer.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Paspoort, Korea, 여권, 대한민국

Mexico
Detector Omschrijving
Burgerservicenummer (CURP)

Dit is een detector voor het Mexicaanse Clave Única de Registro de Población-nummer (CURP). In het Nederlands betekent dit de unieke bevolkingsregistercode of het persoonlijk ID-nummer. Dit identificatienummer, bestaande uit 18 tekens, wordt door de Mexicaanse overheid toegewezen aan burgers of inwoners van Mexico en gebruikt voor de identificatie van belastingbetalers.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: CURP, Clave Única, Población, Registro, UPRC, Persoonlijk ID-nummer, Registercode

Paspoort

Dit is een detector voor een Mexicaans paspoort.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Mexico, Paspoort, Pasaporte, México, Mexicaans

Nederland
Detector Omschrijving
Burgerservicenummer (BSN)

Dit is een detector voor het Nederlandse burgerservicenummer (BSN). Dit is een door de overheid uitgegeven identificatienummer dat op rijbewijzen, paspoorten en internationale ID-kaarten staat.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: BSN, Persoonsnummer, Burgerservicenummer, Nederland, Identificatienummer, Servicenummer, sofinummer, sofi, persoonlijk nummer

Spanje
Detector Omschrijving
NIF-nummer

Numéro de Identificación Fiscal-nummers (NIF) zijn ID-nummers die door de overheid worden uitgegeven aan Spaanse burgers. Een NIF-nummer wordt gebruikt voor belangrijke transacties, zoals het openen van een bankrekening, het kopen van een auto of het aangaan van een mobiele telefonieabonnement.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: Número de Identificación Fiscal, NIF

 

NIE-nummer

Numéro de Identificación de Extranjeros-nummers (NIE) zijn ID-nummers die door de overheid worden uitgegeven aan buitenlanders die in Spanje wonen of er zaken doen. Een NIE-nummer wordt gebruikt voor belangrijke transacties, zoals het openen van een bankrekening, het kopen van een auto of het aangaan van een mobiele telefonieabonnement.

Detectiemethode: checksum en (patroonovereenkomst of context)

Context: Número de Identificación de Extranjeros, NIE

 

Paspoort

Er zijn vier soorten paspoorten in Spanje. Deze detector is voor het gewone paspoort (Pasaporte Ordinario), dat wordt afgegeven voor gewone reizen, zoals vakanties en zakenreizen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: Paspoort, Pasaporte, Espana, España, Spanje

Wereldwijd
Detector Omschrijving
Creditcardnummer

Creditcardnummers zijn twaalf tot negentien cijfers lang. Ze worden wereldwijd gebruikt voor betalingen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

 

Bankrekeningnummer (IBAN)

Een International Bank Account Number (IBAN) is een methode om bankrekeningen te identificeren die internationaal wordt erkend. Het wordt bepaald door de International Standard of Organization (ISO) 13616:2007. ISO 13616: 2007 is opgericht door de European Committee for Banking Standards (ECBS). Een IBAN bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens en bevat elementen als een landcode en rekeningnummer.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en checksum

Bankrekeningnummer (SWIFT)

Een SWIFT-code is hetzelfde als een Bank Identifier Code (BIC). Het is een unieke identificatiecode van een bepaalde bank. Deze codes worden gebruikt bij het overschrijven van geld tussen banken, in het bijzonder bij internationale overboekingen. Banken gebruiken de codes ook om andere berichten uit te wisselen.

Detectiemethode: patroonovereenkomst en context

Context: SWIFT, ISO 9362, Business Identifier Code, BIC, Business Entity Identifier, BEI, bank, interbank

ICD 9-CM-lexicon

Het lexicon International Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) wordt in de Verenigde Staten gebruikt om diagnostische codes en procedurecodes toe te wijzen, zowel in het ziekenhuis als poliklinisch en in artsenpraktijken. Het is aangelegd door de U.S. National Center for Health Statistics (NCHS). De ICD-9-CM is gebaseerd op de ICD-9, maar is uitgebreider. Het wordt elk jaar geüpdatet op 1 oktober.

Detectiemethode: lijst met woorden/woordgroepen

ICD 10-CM-lexicon

Net als de codes op de ICD 9-lijst zijn ICD 10-codes een reeks diagnostische codes die zijn gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om ziektebeelden en doodsoorzaken te omschrijven.

Detectiemethode: lijst met woorden/woordgroepen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?