Vooraf ingevulde inhouddetectoren gebruiken

Gevoelige content opgeven met vooraf ingevulde inhouddetectoren
Gmail DLP is nu alleen beschikbaar voor G Suite Enterprise en G Suite for Education. Als u vóór 31 maart 2017 een G Suite Business-licentie heeft aangeschaft, kunt u Gmail DLP blijven gebruiken tot 31 januari 2020, zolang uw G Suite Business-licentie actief is.

U gebruikt inhouddetectoren met instellingen voor gegevensverlies voorkomen (Data Loss Prevention, DLP) om op te geven welke typen gevoelige content moeten worden gescand en gerapporteerd. Sommige regeltemplates bevatten vooraf ingevulde inhouddetectoren die automatisch zoeken naar gevoelige gegevens en deze rapporteren. Hoe de content wordt gescand en gerapporteerd, hangt af van het type content.

Vooraf ingevulde inhouddetectoren

Alles openen   |   Alles sluiten

Verenigde Staten
Detector Beschrijving
Social Security Number (SSN)

Een SSN is een nummer van negen cijfers dat wordt uitgegeven aan burgers en inwoners van de VS. Het SSN is het standaard nationale identificatiemiddel voor belastingsdoeleinden.

Rijbewijsnummer

Rijbewijsnummer voor de Verenigde Staten. De indeling hiervan kan variëren, afhankelijk van in welke staat van de VS het rijbewijs is afgegeven.

Drug Enforcement Administration-nummer (DEA)

De U.S. Drug Enforcement Administration wijst elke zorgverlener een DEA-nummer toe. Deze mag dan gereguleerde stoffen voorschrijven. DEA-nummers worden vaak gebruikt als algemeen 'voorschrijfnummer' en zijn zo een uniek identificatiemiddel voor mensen die geneesmiddelen mogen voorschrijven.

Het routingsnummer van de American Bankers Association (ABA)

Het routingsnummer van de American Bankers Association (ABA) (in de volksmond ook wel het overschrijvingsnummer genoemd) is een code van negen cijfers. Het wordt gebruikt om de financiële instelling te identificeren die verantwoordelijk is om krediet te leveren, of krediet kan ontvangen, voor een cheque of elektronische overschrijving.

National Provider Identifier (NPI)

De National Provider Identifier (NPI) is een uniek getal met tien cijfers dat wordt gegeven aan zorgverleners in de Verenigde Staten door de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). De NPI vervangt het Unique Provider Identification Number (UPIN) als de vereiste identificatiemethode voor Medicare-services. Het wordt ook gebruikt door andere betalers, zoals commerciële zorgverzekeringen.

Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) Een CUSIP is een alfanumerieke code van negen tekens. Hiermee wordt een Noord-Amerikaanse financiële zekerheid geïdentificeerd. 
Door de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde geneesmiddelen op recept Dit zijn geneesmiddelen die op de lijst staan van geneesmiddelen op recept die zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten (FDA).

 

Paspoort

Het nummer van een paspoort in de Verenigde Staten.

Amerikaanse staat De naam van een staat.
Adoption Taxpayer Identification Number (ATIN)

Het ATIN is een type belastingnummer dat wordt uitgegeven door de Internal Revenue Service (IRS) voor mensen die legaal een kind adopteren.

Employer Identification Number (EIN) Het EIN (ook wel het Federal Tax Identification Number genoemd) wordt gebruikt om een zakelijke entiteit te identificeren.
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

Een ITIN is een soort Tax Identification Number (TIN) dat wordt uitgegeven door de Internal Revenue Service (IRS). Een ITIN is een nummer om belastingen te verwerken dat alleen beschikbaar is voor mensen zonder Social Security Number (SSN).

Gratis telefoonnummer Een gratis telefoonnummer in de VS.
Vehicle Registration Number (VIN)

Een VIN is een unieke code met zeventien cijfers die wordt toegewezen aan elk motorvoertuig op de weg.

Preparer Taxpayer Identification Number (PTIN)

Het PTIN is een identificatienummer dat wordt gebruikt door betaalde krachten die een belastingaangifte voorbereiden.

Verenigd Koninkrijk
Detector Beschrijving
Rijbewijsnummer

Rijbewijsnummer voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK).

National Health Service-nummer (NHS)

NHS-nummers worden toegewezen aan geregistreerde gebruikers van de openbare zorgverzekeringen in Engeland, Wales en het Isle of Man.

National Insurance Number (NINO)

Het National Insurance Number is een nummer dat wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk (VK) in de administratie van de National Insurance, oftewel het sociale zekerheidssysteem. 

Paspoort

Een paspoortnummer van het Verenigd Koninkrijk (VK).

 

Taxpayer Identification Number

Dit is een detector voor een Unique Taxpayer Reference-nummer (UTR) van het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit tiencijferige nummer is een ID die door de overheid van het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om het belastingsysteem te beheren. In tegenstelling tot andere identificerende gegevens, zoals het paspoortnummer of burgerservicenummer, staat het UTR niet op officiële identiteitsbewijzen.

Argentinië
Detector Beschrijving
Documento Nacional de Identidad (DNI)

Een DNI is de nationale identiteitskaart van Argentinië. Het is het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

Australië
Detector Beschrijving
Medicare-accountnummer

Permanente inwoners van Australië (behalve Norfolk Island) krijgen een Medicare-nummer van negen cijfers toegewezen. Het primaire doel van dit nummer is aantonen dat iemand in aanmerking komt voor Medicare: gesubsidieerde gezondheidszorg in Australië.

Tax File Number (TFN)

Een nummer dat door het Australische belastingkantoor wordt uitgegeven voor het identificeren van belastingbetalers. Alle belastingbetalers, zowel bedrijven als particulieren, krijgen een uniek nummer toegewezen.

Brazilië
Detector Beschrijving
Cadastro de Pessoas Físicas-nummer (CPF)

Het CPF, oftewel register van natuurlijke personen, is een nummer van elf cijfers dat wordt gebruikt voor de identificatie van belastingbetalers.

Canada
Detector Beschrijving
Quebec Health Insurance Number (HIN)

Het Quebec Health Insurance Number (HIN) wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie Quebec in Canada.

Ontario Health Insurance Plan (OHIP)

Het OHIP-nummer wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie Ontario.

British Columbia Personal Health Number (PHN)

Het British Columbia PHN wordt gegeven aan burgers, permanente inwoners, tijdelijke werknemers, studenten en andere individuen die recht hebben op gezondheidszorg in de provincie British Columbia.

Social Insurance Number (SIN)

Het Social Insurance Number (SIN) is de belangrijkste identificatiemethode in Canada voor burgers, permanente inwoners en mensen met een werk- of studievisum. Met een Canadees SIN en een postadres kan iemand een ziektekostenverzekering, een rijbewijs en andere services aanvragen.

 

 

Paspoort

Een Canadees paspoortnummer.

Rijbewijsnummer

Een rijbewijsnummer voor de tien provincies in Canada.

Chili
Detector Beschrijving
Chileens Cédula de Identidad-nummer (CDI)

Een CDI-kaart of identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

China
Detector Beschrijving
Paspoort

Een Chinees paspoortnummer.

Resident Identification Number (RIC)

Een identificatienummer voor inwoners dat elke Chinese inwoner krijgt op een Resident Identity Card (RIC).

Colombia
Detector Beschrijving
Cédula de Ciudadanía (CDC)

De CDC of de Colombiaanse burgerschapskaart wordt gebruikt als het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

Frankrijk
Detector Beschrijving
Carte Nationale d’Identité Sécurisée (CNI)

De CNI of CNIS is de nationale identiteitskaart. Deze bevat een nummer van twaalf cijfers. Dit nummer wordt meestal gebruikt bij het openen van een bankrekening en bij het betalen per cheque. Het kan soms worden gebruikt in plaats van een paspoort of visa binnen de Europese Unie (EU).

Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR)

De NIR is een permanent identificatienummer dat ook wel het Franse burgerservicenummer wordt genoemd.

Paspoort

Een Frans paspoortnummer.

Duitsland
Detector Beschrijving
Paspoort

Een Duits paspoortnummer. De indeling van een Duits paspoort is tien alfanumerieke tekens, bestaande uit de cijfers 0-9 en de letters C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z.

India
Detector Beschrijving
Personal Permanent Account Number (PAN)

Het PAN is een unieke identificatiemethode van tien cijfers en letters die wordt gebruikt voor de identificatie van personen, met name mensen die inkomstenbelasting betalen.

Japan
Detector Beschrijving
Paspoort

Een Japans paspoortnummer. Het paspoortnummer bestaat uit twee letters gevolgd door zeven cijfers.

Rijbewijsnummer  Het nummer van een Japans rijbewijs.
Individual Number

Het Japans Individual Number, ook wel 'My Number' genoemd. Het wordt vanaf januari 2016 aan mensen gegeven.

Bankrekeningnummer Een Japans bankrekeningnummer.
Korea
Detector Beschrijving
Paspoort

Dit is een detector voor een Koreaans paspoort. Er zijn twee verschillende indelingen.

Paspoortnummers van voor 2008 bestaan uit negen tekens. De eerste twee tekens vormen de code die overeenkomt met de gu (het stadsdeel) waar de houder woont. De overige zeven cijfers vormen het serienummer.

Paspoortnummers van na 2008 bestaan uit negen tekens. Het eerste teken is de letter M, dat duidt op PM-paspoorten, of de letter S voor PS-paspoorten. De overige acht cijfers vormen het serienummer.

Mexico
Detector Beschrijving
Burgerservicenummer (CURP)

Dit is een detector voor het Mexicaanse Clave Única de Registro de Población-nummer (CURP). In het Nederlands betekent dit de unieke bevolkingsregistercode of het persoonlijk ID-nummer. Dit identificatienummer, bestaande uit achttien tekens, wordt door de Mexicaanse overheid toegewezen aan burgers of inwoners van Mexico en gebruikt voor de identificatie van belastingbetalers.

Paspoort

Een Mexicaans paspoortnummer.

Nederland
Detector Beschrijving
Burgerservicenummer (BSN)

Het BSN wordt ook wel het burgerservicenummer genoemd. Het is een door de overheid uitgegeven identificatienummer dat op rijbewijzen, paspoorten en internationale ID-kaarten staat.

Paspoort Een Nederlands paspoortnummer.
Paraguay
Detector Beschrijving

Cédula de identidad civil-nummer
(CIC)

Het CIC-nummer of de burgeridentiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument voor staatsburgers van Paraguay.

Peru
Detector Beschrijving

Documento Nacional de Identidad-nummer (DNI)

Het DNI-nummer of de nationale identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

Polen
Detector Beschrijving

Pesel-nummer

Het nationale identificatienummer in Polen. Verplicht voor alle permanente inwoners van Polen en tijdelijke inwoners die langer dan twee maanden in Polen verblijven.

Paspoort Een Pools paspoortnummer.
Portugal
Detector Beschrijving

Cartão de Cidadão-nummer (CDC)

De CDC, of burgerkaart, wordt gebruikt als het belangrijkste identiteitsdocument. Het wordt ook gebruikt voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, belastingen en om te stemmen.

Spanje
Detector Beschrijving
Número de Identificación Fiscal (NIF)

NIF's zijn door de overheid uitgegeven burgerservicenummers voor Spaanse burgers. Een NIF wordt gebruikt voor belangrijke transacties, zoals het openen van een bankrekening, het kopen van een auto of het aangaan van een abonnement voor mobiele telefonie.

Número de Identificación de Extranjeros-nummer
(NIE)

NIE's zijn ID-nummers die door de overheid worden uitgegeven aan buitenlanders die in Spanje wonen of er zaken doen. Een NIE wordt gebruikt voor belangrijke transacties, zoals het openen van een bankrekening, het kopen van een auto of het aangaan van een abonnement voor mobiele telefonie.

Paspoort

Er zijn vier soorten paspoorten in Spanje. Deze detector is voor het gewone paspoort (Pasaporte Ordinario), dat wordt afgegeven voor gewone reizen, zoals vakanties en zakenreizen.

Rijbewijsnummer Het nummer van een Spaans rijbewijs.
Documento Nacional de Identidad (DNI) De DNI is het identificatienummer voor Spaanse burgers. Het staat ook op Spaanse rijbewijzen.
Zweden
Detector Beschrijving
Paspoort

Een Zweeds paspoortnummer. Zweedse paspoorten worden verstrekt aan inwoners van Zweden met het oog op internationaal reizen en dienen als bewijs van Zweeds staatsburgerschap.

Uruguay
Detector Beschrijving
Cédula de Identidad-nummer (CDI)

Een CDI of identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

Venezuela
Detector Beschrijving
Cédula de Identidad-nummer (CDI)

Een CDI of identiteitskaart is het belangrijkste identiteitsdocument voor burgers.

Wereldwijd

Tip: Sommige van de wereldwijde detectoren zijn niet handig voor Gmail. Detectoren als datum en tijd komen bijvoorbeeld voor elke e-mail overeen, omdat alle e-mails een datum en tijd bevatten.

Detector Beschrijving
Creditcardnummer

Creditcardnummers zijn twaalf tot negentien cijfers lang. Ze worden wereldwijd gebruikt voor betalingen.

Bankrekeningnummer (IBAN)

Een International Bank Account Number (IBAN) is een methode om bankrekeningen te identificeren die internationaal wordt erkend. Het wordt bepaald door de International Standard of Organization (ISO) 13616:2007. ISO 13616: 2007 is opgericht door de European Committee for Banking Standards (ECBS). Een IBAN bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens en bevat elementen als een landcode en rekeningnummer.

Bankrekeningnummer (SWIFT)

Een SWIFT-code is hetzelfde als een Bank Identifier Code (BIC). Het is een unieke identificatiecode van een bepaalde bank. Deze codes worden gebruikt bij het overschrijven van geld tussen banken, in het bijzonder bij internationale overboekingen. Banken gebruiken de codes ook om andere berichten uit te wisselen.

ICD 9-CM-lexicon

Het lexicon International Classification of Diseases, Clinical Modification (ICD-9-CM) wordt in de Verenigde Staten gebruikt om diagnostische codes en procedurecodes toe te wijzen, zowel in het ziekenhuis als poliklinisch en in artsenpraktijken. Het is aangelegd door de U.S. National Center for Health Statistics (NCHS). De ICD-9-CM is gebaseerd op de ICD-9, maar is uitgebreider. Het wordt elk jaar geüpdatet op 1 oktober.

ICD 10-CM-lexicon

Net als de codes op de ICD 9-lijst zijn ICD 10-codes een reeks diagnostische codes die zijn gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om ziektebeelden en doodsoorzaken te omschrijven.

Geboortedatum Een geboortedatum van een persoon.
Naam De naam van een persoon.
Datum Een datum. Bevat de meeste datumnotaties en de namen van wereldwijde feestdagen.
E-mailadres Een e-mailadres. De maximum lengte van de domeinnaam is 255 tekens. De maximum lengte van het lokale gedeelte is 64 tekens.
Telefoonnummer Een telefoonnummer.
MAC-adres Een MAC-adres (Media Access Control) is een ID voor een netwerkadapter.
Lokaal MAC-adres Een lokaal MAC-adres (Media Access Control) is een ID voor een netwerkadapter.
International Mobile Equipment Identity-hardware-ID (IMEI) De IMEI-hardware-ID wordt gebruikt om mobiele telefoons te identificeren.
IP-adres 

Een internetprotocol-adres (IP-adres).  De indeling is IPv4 of IPv6.

URL basis Een uniforme bronzoeker.
GCP-gegevens

Gegevens van het Google Cloud Platform-serviceaccount. Hiermee kunnen mensen inloggen bij Google API-clientbibliotheken en serviceaccounts.

Domeinnaam Een domeinnaam die wordt geïdentificeerd door de DNS-standaard.
Tijd Een tijdstempel van een bepaald tijdstip op een dag.
Leeftijd De leeftijd van een persoon, gemeten in maanden of jaren.
Etnische groep De etnische groep waar een persoon toe behoort.
Genderidentiteit De genderidentiteit van een persoon.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?