Kommunikation med föräldrar och målsmän om G Suite for Education

På Google tycker vi att det är viktigt för föräldrar (vilket i den här artikeln även inkluderar andra typer av målsmän) att förstå hur deras barn använder Googles tjänster i klassrummet. Med den här artikeln får grundskolor som använder G Suite for Education hjälp att kommunicera effektivt med föräldrar angående elevernas användning av Googles tjänster via kontona i G Suite for Education och att inhämta föräldrars samtycke, om tillämpligt.  
 
Eftersom skolans administratörer bestämmer vilka tjänster som ska vara tillgängliga och vilka policyer som ska tillämpas för varje tjänst skiljer sig användningen av G Suite åt från skola till skola. Vi anser att de enskilda skolorna är bäst lämpade att anpassa vilken information de delar med föräldrarna utifrån skolans faktiska användning av Googles tjänster. Det finns ingen lösning som passar alla, men på Google har vi som mål att förse skolorna med nödvändig information om våra tjänster och våra sekretess- och säkerhetsmetoder, så att de kan hålla föräldrarna underrättade. 
 
Skolor som använder G Suite for Education kan följa anvisningarna nedan för att informera föräldrarna om hur skolan använder Googles tjänster, vilken information som Google får när tjänsterna används och hur Google använder informationen.

1. Bestäm vilka av Googles tjänster skolan ska använda

I G Suite for Education erbjuds två kategorier av Google-tjänster: bastjänster (till exempel Gmail, Drive, Kalender och Classroom) som tillhandahålls under skolans G Suite for Education-avtal, och tilläggstjänster (till exempel YouTube, Maps och Blogger) som är utformade för konsumentanvändare och kan användas med G Suite for Education-konton i utbildningssyfte om skolans domänadministratör tillåter detta.  I den här artikeln förklarar vi mer om skillnaderna mellan bas- och tilläggstjänsterna.
 
G Suite for Education-administratörer hanterar vilka bas- och tilläggstjänster användarna har åtkomst till med sina konton. Grundskolor ska hålla koll på vilka tjänster de tillåter att eleverna använder, så att de kan dela information om dessa tjänster med elevernas föräldrar.

2. Inhämta föräldrars och målsmäns samtycke vid behov

En skola kan behöva eller vilja inhämta föräldrars samtycke för de Google-tjänster som skolan ger eleverna åtkomst till. För skolor i USA tillhandahåller Google den här mallen för att hjälpa dem att inhämta samtycke, men det är upp till varje skola att bestämma hur de bäst ska använda mallen. Skolan fyller i kontaktuppgifter och information om de aktuella tjänsterna i mallen och ansvarar för att dela ut informationen samt de övriga resurserna för föräldrar nedan.

  • Tilläggstjänsterna kräver samtycke för underåriga användare: Enligt avtalet för G Suite for Education (avsnitt 2.5) måste skolan inhämta samtycke från föräldrar och målsmän för alla tilläggstjänster som de tillåter elever under 18 år att använda.
  • Skolan kan även välja att inhämta samtycke för bastjänsterna: Skolan kan ta för vana att också inhämta föräldrars och målsmäns samtycke för bastjänsterna som tillhandahålls. Annars måste skolan tillhandahålla samtycke för bastjänsterna å föräldrarnas vägnar genom att registrera skolan för, och använda, dessa G Suite for Education-tjänster.

Resurser att dela med föräldrar och målsmän

Utöver mallmeddelandet ovan rekommenderar vi att skolor delar de resurser som anges nedan med föräldrar och målsmän som en del i inhämtandet av samtycke:

Skolor i olika länder och på olika platser omfattas av olika regler och rutiner och Google kan inte ge dig råd om att följa de lagar som gäller för din skola. Du ska inhämta föräldrarnas samtycke i enlighet med lagarna i ditt rättskipningsområde.
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?