Konfigurerar du distansutbildning? Läs mer

Kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare om Google Workspace for Education

På Google tycker vi att det är viktigt att föräldrar (vilket i den här artikeln även inkluderar andra typer av vårdnadshavare) förstår hur deras barn använder Googles tjänster i klassrummet. Med den här artikeln får grundskolor som använder Google Workspace for Education hjälp att kommunicera effektivt med föräldrar och vårdnadshavare angående elevernas användning av Googles tjänster via kontona i Google Workspace for Education och att inhämta föräldrars samtycke, om tillämpligt.  
 
Eftersom skolans administratörer bestämmer vilka tjänster som ska vara tillgängliga och vilka policyer som ska tillämpas för varje tjänst skiljer sig användningen avGoogle Workspace for Education åt från skola till skola. Vi anser att de enskilda skolorna är bäst lämpade att anpassa vilken information de delar med föräldrarna utifrån skolans faktiska användning av Googles tjänster. Det finns ingen lösning som passar alla, men på Google har vi som mål att förse skolorna med nödvändig information om våra tjänster och våra sekretess- och säkerhetsmetoder, så att de kan hålla föräldrarna underrättade. 
 
Skolor som använder Google Workspace for Education kan följa anvisningarna nedan för att informera föräldrarna om hur skolan använder Googles tjänster, vilken information som Google får när tjänsterna används och hur Google använder informationen.

1. Bestäm vilka av Googles tjänster skolan ska använda

Google Workspace for Education erbjuder två kategorier av Google-tjänster: bastjänster (som Gmail, Drive, Kalender och Classroom) som ingår i skolans Google Workspace for Education-avtal och tilläggstjänster (som YouTube, Maps och Blogger) som kan användas med Google Workspace for Education-konton i utbildningssyfte om detta är tillåtet av skolans domänadministratör.  I den här artikeln förklarar vi mer om skillnaderna mellan bas- och tilläggstjänsterna.
 
Google Workspace for Education-administratörer hanterar vilka bas- och tilläggstjänster användarna har åtkomst till med sina konton. Grundskolor ska hålla koll på vilka tjänster de tillåter att eleverna använder, så att de kan dela information om dessa tjänster med elevernas föräldrar.

2. Inhämta föräldrars och vårdnadshavares samtycke vid behov

En skola kan behöva eller vilja inhämta föräldrars eller vårdnadshavares samtycke för de Google-tjänster som skolan ger eleverna åtkomst till. För skolor i USA tillhandahåller Google den här mallen för att hjälpa dem att inhämta samtycke, men det är upp till varje skola att bestämma hur de bäst ska använda mallen. Skolan fyller i kontaktuppgifter och information om de aktuella tjänsterna i mallen och ansvarar för att dela ut informationen samt de övriga resurserna för föräldrar nedan.

  • Tilläggstjänsterna kräver samtycke för minderåriga användare: Enligt avtalet för Google Workspace for Education (avsnitt 3.5) måste skolan inhämta samtycke från föräldrar och vårdnadshavare för alla tilläggstjänster som de tillåter elever under 18 år att använda.
  • Skolan kan även välja att inhämta samtycke för bastjänsterna: Skolan kan ta för vana att också inhämta föräldrars och vårdnadshavares samtycke för bastjänsterna som tillhandahålls. Annars måste skolan tillhandahålla samtycke för bastjänsterna å föräldrarnas vägnar genom att registrera skolan för, och använda, dessa Google Workspace for Education-tjänster.

Resurser att dela med föräldrar och vårdnadshavare

Utöver mallmeddelandet ovan rekommenderar vi att skolor delar de resurser som anges nedan med föräldrar och vårdnadshavare som en del i inhämtandet av samtycke:

Skolor i olika länder och på olika platser omfattas av olika regler och rutiner och Google kan inte ge dig råd om att följa de lagar som gäller för din skola. Du ska inhämta föräldrarnas samtycke i enlighet med lagarna i ditt rättskipningsområde.

Möjliga fel

En administratör kan kontaktas av föräldrar angående felmeddelanden de får när de försöker lägga till ett Google Workspace for Education-konto i en personlig Android-enhet med ett befintligt kontrollerat konto som tillhör ett barn via Family Link-appen. Dessa fel uppstår främst när barnets kontot hanteras av Family Link-appen och skolkontot omfattas av hantering av mobila enheter (MDM) av skolans administratör.

Felmeddelandet kan vara ”Det gick inte att logga in. Det gick inte att kommunicera med Googles servrar. Försök igen senare” eller ”Du kan inte lägga till ditt Google Workspace for Education-konto, som hanteras av skoladministratören, i den här enheten Den här enheten hanteras redan via Family Link och kan bara ha en ansvarig.”

Därför rekommenderar vi följande:

  1. Du ställer in MDM på Grundläggande, inte Avancerat för organisationsenheten med elever.
  2. Du kan även skapa en separat organisationsenhet för elever med BYOD-enheter och ställa in MDM på Grundläggande.

Vi rekommenderar inte att du inaktiverar MDM.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false