Komunikacja z rodzicami i opiekunami w sprawie G Suite dla Szkół i Uczelni

W Google uważamy, że rodzice (w tym artykule pojęcie to obejmuje również opiekunów) powinni wiedzieć, w jaki sposób ich dzieci korzystają z naszych usług w szkole. Ten artykuł ułatwi szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, korzystającym z G Suite dla Szkół i Uczelni, efektywne komunikowanie się z rodzicami i opiekunami w sprawie korzystania przez uczniów z usług Google i kont G Suite dla Szkół i Uczelni. Podane tu informacje pomogą również w uzyskaniu zgody rodziców w stosownych przypadkach.  
 
Każda placówka korzysta z G Suite inaczej, ponieważ to szkolni administratorzy decydują o tym, które usługi są dostępne i jakie są zasady ich użytkowania. Naszym zdaniem to szkoły najlepiej wiedzą, jakie informacje przekazywać rodzicom, bo mają lepsze rozeznanie, jakich usług Google faktycznie używają.Nie ma uniwersalnego rozwiązania, dlatego celem Google jest udostępnienie informacji związanych z usługami, zabezpieczeniami i polityką prywatności Google, które pozwolą szkołom dobrze poinformować rodziców. 
 
Poniższe informacje ułatwią szkołom korzystającym z G Suite dla Szkół i Uczelni zapoznanie rodziców z zagadnieniami związanymi z korzystaniem z usług Google w szkole, przesyłaniem informacji do Google w związku z używaniem tych usług oraz przetwarzaniem tych danych przez Google.

1. Określanie, które usługi Google będą używane w szkole

G Suite dla Szkół i Uczelni oferuje 2 rodzaje usług Google: usługi podstawowe (takie jak Gmail, Dysk, Kalendarz czy Classroom), które są dostępne w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni, oraz usługi dodatkowe (takie jak YouTube, Mapy czy Blogger), które mogą być używane na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni do celów edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny. W tym artykule opisaliśmy różnice między usługami podstawowymi i dodatkowymi.
 
Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą decydować, które usługi podstawowe i dodatkowe są dostępne na kontach użytkowników. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powinny wiedzieć, do których usług mają dostęp uczniowie, by móc przekazać rodzicom odpowiednie informacje.

2. Uzyskiwanie zgody rodzica lub opiekuna w stosownych przypadkach

Szkoły mogą chcieć – również ze względów formalnych – uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na udostępnianie uczniom usług Google. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy ten szablon. Jest on opracowany na podstawie wymogów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, ale szkoły mogą go dostosować, a następnie wpisać odpowiednie dane kontaktowe i informacje o udostępnianych usługach oraz rozpowszechnić go wśród rodziców razem z materiałami wymienionymi poniżej.

  • Zgoda rodziców jest wymagana w przypadku korzystania z usług dodatkowych przez osoby nieletnie: umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (sekcja 2.5) wymaga od szkół uzyskania zgody rodziców lub opiekunów na korzystanie z usług dodatkowych, które mają być dostępne dla niepełnoletnich uczniów.
  • Szkoły mogą również poprosić o zgodę w przypadku korzystania z usług podstawowych: najlepiej jest uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów także na korzystanie z udostępnianych przez szkołę usług podstawowych. W innej sytuacji zarejestrowanie konta w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz rozpoczęcie korzystania z usług przez szkołę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w imieniu rodziców na korzystanie z usług podstawowych.

Materiały dla rodziców i opiekunów

Oprócz wymienionego szablonu zalecamy przekazanie tych materiałów rodzicom lub opiekunom w ramach uzyskiwania ich zgody:

Szkoły w różnych krajach i społecznościach są objęte różnymi regulacjami i zasadami, dlatego Google nie jest w stanie udzielać informacji na temat wymogów zgodności z prawem obowiązujących konkretną szkołę. Zgodę rodziców należy uzyskać zgodnie z lokalnym prawem.

Możliwe błędy

Jeśli pełnisz rolę administratora, rodzice mogą kontaktować się z Tobą w sprawie komunikatów o błędach, które otrzymują, gdy próbują dodać konto G Suite dla Szkół i Uczelni do osobistego urządzenia z Androidem, na którym wcześniej znajdowało się nadzorowane konto podrzędne, utworzone za pomocą aplikacji Family Link. Błędy te występują przeważnie, gdy konto dziecka jest zarządzane przez aplikację Family Link, a konto szkolne podlega zarządzaniu urządzeniami mobilnymi (MDM) przez administratora szkoły.

Treść komunikatu błędu może brzmieć tak: „Nie udało się zalogować. Podczas próby komunikacji z usługami internetowymi Google wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później” lub tak: „Twoje konto G Suite dla Szkół i Uczelni, zarządzane przez szkolnego administratora, nie może zostać dodane do tego urządzenia. To urządzenie jest już zarządzane przez Family Link i może mieć tylko jednego menedżera”.

Nasze wskazówki:

  1. W przypadku jednostki organizacyjnej ucznia ustaw funkcję MDM na Podstawowe, a nie Zaawansowane.
  2. Możesz też utworzyć oddzielną jednostkę organizacyjną dla uczniów korzystających z własnych urządzeń i ustawić MDM na Podstawowe.

Nie zalecamy wyłączania usługi MDM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem