Uzyskiwanie zgody na używanie G Suite dla Szkół i Uczelni

Szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni Education muszą zagwarantować, że usługi udostępniane uczniom i innym użytkownikom są odpowiednie do wieku tych osób, są używane w celach edukacyjnych oraz są zgodne ze stosownym prawem i obowiązującymi przepisami. Administratorzy odpowiadają za zagwarantowanie, że ich szkoła spełnia wymagania lokalnego prawa. Szkoły w różnych krajach i społecznościach są objęte różnymi regulacjami i zasadami, dlatego Google nie jest w stanie udzielać informacji na temat wymogów zgodności z prawem obowiązujących konkretną szkołę. 

Bez względu na obowiązujące prawo, zgodnie z warunkami umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni, zanim administrator zezwoli uczniowi poniżej 18 roku życia na używanie Usług dodatkowych, musi uzyskać zgodę jego rodziców. Ten zapis znajduje się w sekcji 2.5 aktualnej umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni, a także w Zasadach dopuszczalnego użytkowania, do których odnosi się ta umowa. Zgodę rodziców należy uzyskać zgodnie z lokalnym prawem.

Informacje dla administratorów szkół

  1. W naszym Centrum pomocy znajdziesz informacje o kontrolowaniu dostępu do usług dodatkowych w zarządzanych grupach użytkowników końcowych.
  2. Udostępnij rodzicom poniższe zasoby, w których opisaliśmy usługi Google i nasze zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Te materiały mają pomóc rodzicom i szkołom podjąć świadome decyzje związane z technologiami, których uczniowie używają w klasach.

Zasoby dla szkół i rodziców

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?