Podstawowe i dodatkowe usługi G Suite dla Szkół i Uczelni

Usługi dostępne w G Suite dla Szkół i Uczelni są podzielone na 2 kategorie: 

 1. Usługi podstawowe Google Workspace (takie jak Gmail, Kalendarz czy Classroom) są główną częścią oferty Google przeznaczonej dla szkół.  
 2. Usługi dodatkowe (na przykład YouTube, Mapy czy Blogger) są ogólnodostępne i opcjonalnie mogą być używane na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni do celów edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny. 

Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni decydują, które usługi Google są dostępne dla użytkowników, i muszą uzyskać od opiekunów zgodę na korzystanie z usług przez nieletnich użytkowników. Jeśli szkoła uzyska odpowiednią zgodę, użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni będą mogli bez ograniczeń wiekowych korzystać z usług dodatkowych, takich jak YouTube, Mapy czy Blogger.

Ważne zmiany w usługach dodatkowych

Pierwszego sierpnia 2017 r. firma Google wyłączyła usługi dodatkowe na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni utworzonych przed 22 kwietnia 2016 r. Jeśli masz takie konto i nie chcesz, aby te usługi były wyłączone, musisz skonfigurować ręczną kontrolę dostępu użytkowników do tych usług. Jeśli tego nie zrobisz, usługi te będą automatycznie wyłączone.

Powinien do Ciebie dotrzeć e-mail z linkiem do strony pełnoekranowej, na której możesz zobaczyć listę usług dodatkowych włączonych w Twojej domenie i wybrać jedną z opcji:

 • Zarządzaj usługami samodzielnie

  Jeśli wybierzesz tę opcję, żadna z usług dodatkowych nie zostanie wyłączona.

 • Wyłącz powyższe usługi dla wszystkich użytkowników

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie usługi dodatkowe w Twojej domenie zostaną natychmiast wyłączone. Zastosowanie tych zmian może potrwać do 48 godzin.

 • Wyłącz powyższe usługi (oprócz Google Play) dla wszystkich użytkowników

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie usługi dodatkowe z wyjątkiem Google Play zostaną natychmiast wyłączone. Zastosowanie tych zmian może potrwać do 48 godzin.

W przypadku kont, których właściciele nie wybrali żadnej z 3 opisanych wyżej opcji, firma Google wyłączyła usługi dodatkowe w ich domenach 1 sierpnia 2017 r.

Uwagi:

 • Po dokonaniu wyboru strona pełnoekranowa zostanie zablokowana i nie będzie można nic zmienić. Możesz jednak wyświetlić tę stronę, aby sprawdzić, która opcja została wybrana.

 • Jeśli 1 sierpnia 2017 r. usługi dodatkowe na Twoim koncie zostały wyłączone, możesz włączyć je ponownie ręcznie (wszystkie lub tylko niektóre z nich). W przypadku nowych usług włączonych przez Google zobacz ustawienia Nowe usługi na stronie Profil firmy w konsoli administracyjnej.
 • Jeśli Sklep Google Play jest wyłączony, jako administrator G Suite dla Szkół i Uczelni, nadal możesz przesyłać aplikacje na Androida do zarządzanych Chromebooków. Dowiedz się więcej o włączaniu i wyłączaniu Sklepu Google Play dla użytkowników.

Prywatność

W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont tej usługi oraz w jaki sposób ich używa.  Zgodnie z Informacjami na temat ochrony prywatności w przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam.

Usługi podstawowe mogą być używane do celów edukacyjnych w ramach obowiązującej szkołę Umowy G Suite dla Szkół i Uczelni i Aneksu o przetwarzaniu danych (jeśli aneks ten został zaakceptowany przez szkołę).

Zgodnie z informacjami na tej stronie większość usług dodatkowych podlega Warunkom korzystania z usług Google i Polityce prywatności oraz specjalnym warunkom dotyczącym poszczególnych usług. W poniższej tabeli przedstawiliśmy niektóre różnice między usługami podstawowymi i dodatkowymi.

 

Usługi Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni Usługi dodatkowe
Warunki Informacje na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni
Umowa G Suite dla Szkół i Uczelni i Aneks o przetwarzaniu danych (jeśli aneks ten został zaakceptowany przez szkołę). Warunki korzystania z usług Google, Polityka prywatności i specjalne warunki obowiązujące dla poszczególnych usług.
Użycie danych Dane osobowe użytkowników zbierane w ramach działania usług podstawowych, takich jak Gmail, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, są używane tylko do udostępniania tych usług. Informacje ze wszystkich usług podstawowych mogą być używane do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych.
Reklamy W usługach podstawowych nie są wyświetlane żadne reklamy. Dane klientów z usług podstawowych nie są używane do kierowania reklam (ani w usługach podstawowych, ani w dodatkowych). W usługach dodatkowych mogą być wyświetlane reklamy. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam. 
Bezpieczeństwo Usługi podstawowe podlegają kontroli i certyfikacji zabezpieczeń Google Workspace (ISO 27001, SOC 2 i SOC 3). Wszystkie usługi dodatkowe spełniają rygorystyczne standardy Google związane z bezpieczeństwem informacji.
Ograniczenia udostępniania Google nie udostępnia danych klientów z usług podstawowych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w naszej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy otrzymamy zgodę użytkownika). Ponadto postanowienia umowy o zachowaniu poufności określone w umowie Google Workspace wprowadzają ograniczenia dotyczące udostępniania osobom trzecim danych klienta z usług podstawowych. Google nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w naszej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy otrzymamy zgodę użytkownika).

 

Nowe usługi dodawane przez Google w Twojej konsoli administracyjnej mogą być automatycznie włączane dla użytkowników. Możesz też ustawić nowe usługi jako wyłączone i samodzielnie decydować, czy włączyć poszczególne usługi dla użytkowników. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem