Podstawowe i dodatkowe usługi G Suite dla Szkół i Uczelni

Usługi dostępne w G Suite dla Szkół i Uczelni są podzielone na dwie kategorie: 

 1. Usługi podstawowe G Suite (takie jak Gmail, Kalendarz czy Classroom) są główną częścią oferty Google przeznaczonej dla szkół.  
 2. Usługi dodatkowe (na przykład YouTube, Mapy czy Blogger) są ogólnodostępne i opcjonalnie mogą być używane na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni do celów edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny. 

Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni decydują, które usługi Google są dostępne dla użytkowników, i muszą uzyskać od opiekunów zgodę na korzystanie z usług przez nieletnich użytkowników. Jeśli szkoła uzyska odpowiednią zgodę, użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą bez ograniczeń wiekowych korzystać z usług dodatkowych, takich jak YouTube, Mapy czy Blogger.

Ważne zmiany w usługach dodatkowych

1 sierpnia 2017 roku Google wyłączy usługi dodatkowe na kontach G Suite dla Szkół i Uczelni utworzonych przed 22 kwietnia 2016 roku. Jeśli masz takie konto i nie chcesz, aby te usługi zostały wyłączone, musisz skonfigurować ręczną kontrolę dostępu użytkowników do tych usług przed 1 sierpnia. Jeśli tego nie zrobisz, te usługi zostaną automatycznie wyłączone.

Powinien już do Ciebie dotrzeć e-mail z linkiem do strony pełnoekranowej, na której możesz zobaczyć listę usług dodatkowych włączonych w Twojej domenie i wybrać opcję:

 • Zarządzaj usługami samodzielnie

  Jeśli wybierzesz tę opcję, 1 sierpnia 2017 roku nie wyłączymy żadnych usług dodatkowych na Twoim koncie.

 • Wyłącz powyższe usługi dla wszystkich użytkowników

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie usługi dodatkowe w Twojej domenie zostaną natychmiast wyłączone. Zastosowanie tych zmian może potrwać do 48 godzin.

 • Wyłącz powyższe usługi (oprócz Google Play) dla wszystkich użytkowników

  Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie usługi dodatkowe poza Google Play zostaną natychmiast wyłączone. Zastosowanie tych zmian może potrwać do 48 godzin.

Jeśli nie wybierzesz żadnej z trzech powyższych opcji, Google wyłączy usługi dodatkowe w Twojej domenie 1 sierpnia 2017 r.

Uwagi:

 • Po dokonaniu wyboru strona pełnoekranowa zostanie zablokowana i nie będzie można nic zmienić. Możesz jednak wyświetlić tę stronę, aby sprawdzić, która opcja została wybrana.

 • Jeśli 1 sierpnia 2017 roku usługi dodatkowe na Twoim koncie zostaną wyłączone, możesz je ponownie włączyć ręcznie (wszystkie lub tylko niektóre z nich). W przypadku nowych usług włączonych przez Google zobacz ustawienia Nowe usługi na stronie Profil firmy w konsoli administracyjnej.
 • Jeśli Sklep Google Play jest wyłączony, jako administrator G Suite możesz mimo to wysyłać aplikacje na Androida do zarządzanych Chromebooków. Dowiedz się więcej o włączaniu i wyłączaniu Sklepu Google Play dla użytkowników.

Prywatność

W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont tej usługi oraz w jaki sposób ich używa.  Zgodnie z tym dokumentem w przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam.

Usługi podstawowe mogą być używane do celów edukacyjnych w ramach obowiązującej szkołę Umowy na G Suite dla Szkół i Uczelni i Zmiany w zasadach przetwarzania danych (jeśli ta zmiana została zaakceptowana przez szkołę).

Zgodnie z informacjami na tej stronie większość usług dodatkowych podlega Warunkom korzystania z usług Google i Polityce prywatności oraz specjalnym warunkom, które mogą być dostępne dla poszczególnych usług. W poniższej tabeli przedstawiliśmy niektóre różnice między usługami podstawowymi i dodatkowymi.

 

Usługi Usługi podstawowe Google Apps for Education Usługi dodatkowe
Warunki Informacje na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni
Umowa na G Suite dla Szkół i Uczelni i Zmiana w zasadach przetwarzania danych (jeśli ta zmiana została zaakceptowana przez szkołę) Warunki korzystania z usług Google, Polityka prywatności i specjalne warunki obowiązujące dla poszczególnych usług
Użycie danych Dane osobowe użytkowników zbierane w ramach działania usług podstawowych, takich jak Gmail, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, są używane tylko do udostępniania tych usług. Informacje ze wszystkich usług podstawowych mogą być używane do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych.
Reklamy W usługach podstawowych nie są wyświetlane żadne reklamy. Dane klientów z usług podstawowych nie są używane do kierowania reklam (ani w usługach podstawowych, ani w dodatkowych). W usługach dodatkowych mogą być wyświetlane reklamy. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam. 
Zabezpieczenia Usługi podstawowe podlegają kontroli i certyfikacji zabezpieczeń G Suite (ISO 27001, SOC 2 i SOC 3). Wszystkie usługi dodatkowe spełniają rygorystyczne standardy Google związane z bezpieczeństwem informacji.
Ograniczenia udostępniania Google nie udostępnia danych klientów z usług podstawowych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w naszej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub otrzymamy zgodę użytkownika). Ponadto postanowienia umowy na Google Apps związane z poufnością wprowadzają ograniczenia dotyczące udostępniania danych klienta z usług podstawowych innym osobom. Google nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w naszej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub otrzymamy zgodę użytkownika).

 

Nowe usługi dodawane przez Google w Twojej konsoli administracyjnej mogą być automatycznie włączane dla użytkowników. Możesz też ustawić nowe usługi jako wyłączone i samodzielnie decydować, czy włączyć poszczególne z nich. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?