Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Podstawowe i dodatkowe usługi Google Workspace for Education

Usługi dostępne w Google Workspace for Education są podzielone na 2 kategorie:

 1. Usługi podstawowe Google Workspace (takie jak Gmail, Kalendarz Google czy Classroom) stanowią główną część oferty Google przeznaczonej dla szkół.
 2. Usługi dodatkowe (na przykład YouTube, Mapy Google i Blogger) są ogólnodostępne i opcjonalnie mogą być używane na kontach Google Workspace for Education w celach edukacyjnych, jeśli zezwoli na to administrator szkolnej domeny.

Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni decydują, które usługi Google są dostępne dla użytkowników, i muszą uzyskać od opiekunów zgodę na korzystanie z usług przez nieletnich użytkowników. Jeśli szkoła uzyska odpowiednią zgodę, użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni będą mogli bez ograniczeń wiekowych korzystać z usług dodatkowych, takich jak YouTube, Mapy czy Blogger.

Ważne zmiany w usługach dodatkowych

Wrzesień 2021 r. – kontrolowanie usług i funkcji w przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia

Kontrolowanie dostępu do usług Google na podstawie wieku

Od września 2021 roku administratorzy Google Workspace for Education mogą udzielać dostępu do niektórych usług Google na podstawie wieku użytkowników. Jeśli administratorzy nie wskażą użytkowników, którzy mają ukończone 18 lat:

 • wiek wszystkich użytkowników w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie ustawiony domyślnie jako nieprzekraczający 18 lat – użytkownicy ci będą mieć ograniczony dostęp do funkcji niektórych usług Google;
 • użytkownicy poniżej 18 roku życia również utracą dostęp do niektórych usług;
 • będą – w przypadku uczelni wyższych – zobowiązani do wskazania użytkowników poniżej 18 roku życia, mimo że w instytucjach tych nie ma domyślnych ograniczeń wiekowych;
 • usługi bez opcji włączania i wyłączania zostaną ustawione jako Ograniczone w przypadku użytkowników, którzy nie zostali oznaczeni jako osoby w wieku powyżej 18 lat – tego ustawienia dla tych użytkowników nie można zmienić.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrolowanie dostępu do usług Google na podstawie wieku.

Zarządzanie funkcją Voice Match i Face Match w wyszukiwarce i Asystencie Google

Administratorzy muszą uzyskać zgodę rodziców użytkowników poniżej 18 roku życia na połączenie kont Google Workspace for Education z urządzeniem z Asystentem Google w celu włączenia funkcji Voice Match i Face Match. Funkcje Voice Match i Face Match są jednak włączone na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy sobie tego zażyczy.

Voice Match tworzy unikalny model głosu użytkownika, na podstawie którego Asystent identyfikuje użytkownika na dowolnym urządzeniu z włączoną funkcją Voice Match. Face Match tworzy unikalny model twarzy użytkownika, na podstawie którego Asystent rozpoznaje użytkownika na urządzeniach z włączoną kamerą.

Asystent Google używa funkcji Voice Match i Face Match do odróżniania zarejestrowanego użytkownika od innych użytkowników. W zależności od ustawień użytkownika Asystent może używać funkcji Voice Match i Face Match do personalizowania interfejsu i wyników.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje Voice Match i Face Match:

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz menu a potem Aplikacjea potemUsługi dodatkowe Google.
 3. Kliknij Wyszukiwarka i Asystent a potem Funkcje Voice Match i Face Match.
 4. W panelu Funkcje Voice Match i Face Match wybierz Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij sekcję Stan usługi a potem wybierz Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich.
 7. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być stosowane jednocześnie.

Jeśli wyłączysz funkcje Voice Match i Face Match:

 • Na urządzeniach z włączonym Asystentem przestaną działać kluczowe funkcje. Asystent nie będzie na przykład rozpoznawać Twojego głosu ani Twojej twarzy. W związku z tym użytkownicy nie będą mieli dostępu do Twoich wyników (np. kalendarzy czy przypomnień) na współdzielonych urządzeniach z Asystentem, takich jak głośniki czy inteligentne ekrany. Na niektórych urządzeniach, np. na telefonach, Asystent Google może przestać reagować na polecenie „OK Google”.
 • Modele funkcji Voice Match i Face Match zostaną usunięte z urządzeń z Asystentem należących do użytkowników. Jeśli urządzenie nie jest połączone z internetem lub nie ma najnowszej wersji Asystenta Google, modele głosu i twarzy mogą nie zostać natychmiast usunięte. W takich przypadkach (i na niektórych starszych urządzeniach) konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych na urządzeniach w celu usunięcia modeli funkcji Voice Match i Face Match.
 • Klipy Voice Match i obrazy Face Match z procesu rejestracji zostaną usunięte z kont użytkowników.
 • Jeśli zmienisz zdanie i ponownie włączysz to ustawienie, użytkownicy będą musieli jeszcze raz zarejestrować się w Voice Match i Face Match. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji, nagrać nowe klipy głosowe w celu skonfigurowania funkcji Voice Match i zrobić nowe zdjęcia swojej twarzy, aby skonfigurować funkcję Face Match.

Prywatność

W przypadku użytkowników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google) do kierowania reklam. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google zbiera informacje z kont Google Workspace for Education i jak ich używa, zapoznaj się z informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education (w języku angielskim).

Usługi podstawowe mogą być używane do celów edukacyjnych w ramach obowiązującej szkołę umowy na korzystanie z Google Workspace for EducationAneksu o przetwarzaniu danych (jeśli aneks ten został zaakceptowany przez szkołę).

Warunki korzystania z usług Google i Polityka prywatności mają zastosowanie do większości usług dodatkowych Google. W niektórych usługach obowiązują jednak inne warunki. W zamieszczonej niżej tabeli przedstawiliśmy niektóre różnice między usługami podstawowymi a dodatkowymi.

Usługi Usługi podstawowe Usługi dodatkowe Google
Warunki Informacje na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education
Umowa na korzystanie z Google Workspace for Education i Aneks o przetwarzaniu danych (jeśli aneks ten został zaakceptowany przez szkołę) Warunki korzystania z usług Google, Polityka prywatności i specjalne warunki obowiązujące dla poszczególnych usług
Użycie danych Dane osobowe użytkowników są używane tylko w ramach świadczenia usług podstawowych, takich jak Gmail, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Informacje te mogą być używane do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania usług dodatkowych oraz opracowywania nowych.
Reklamy
 • Brak reklam w usługach podstawowych.
 • Dane klientów nie są wykorzystywane w celach reklamowych.
 • W usługach dodatkowych mogą być wyświetlane reklamy.
 • Dane klientów nie są wykorzystywane w celach reklamowych.  
Bezpieczeństwo
Usługi podstawowe podlegają kontroli i certyfikacji zabezpieczeń Google Workspace (ISO 27001, SOC 2 i SOC 3).

Wszystkie usługi dodatkowe spełniają rygorystyczne standardy Google związane z bezpieczeństwem informacji.
Ograniczenia udostępniania
 • Google nie udostępnia danych klientów z usług podstawowych osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w naszej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy otrzymamy zgodę użytkownika).
 • Klauzula poufności dotycząca umowy Google Workspace także ogranicza możliwość udostępniania osobom trzecim danych klientów z usług podstawowych.
Google nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, które opisaliśmy w swojej Polityce prywatności (na przykład gdy jest to wymagane przez prawo lub otrzymamy zgodę użytkownika).

Nowe usługi dodawane przez Google w Twojej konsoli administracyjnej mogą być automatycznie włączane dla użytkowników. Możesz też ustawić nowe usługi jako wyłączone i samodzielnie decydować, kiedy włączyć poszczególne usługi dla użytkowników.Więcej informacji

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10287301534608845368
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73010