Wilt u onderwijs op afstand opzetten? Meer informatie

Kernservices en aanvullende services van Google Workspace for Education

Google Workspace for Education biedt 2 categorieën Google-services:

 1. De kernservices van Google Workspace (zoals Gmail, Google Agenda en Classroom) staan aan de basis van het educatieve aanbod van Google voor scholen.
 2. Aanvullende services (zoals YouTube, Google Maps en Blogger) zijn gemaakt voor consumentengebruikers, maar kunnen ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt met Google Workspace for Education-accounts, als de domeinbeheerder van de school hiervoor toestemming geeft.

G Suite for Education-beheerders bepalen tot welke Google-services hun gebruikers toegang hebben. Ze moeten toestemming van ouders krijgen voor het gebruik van de services door minderjarige gebruikers. Als een school toestemming van ouders heeft, kunnen aanvullende services zonder leeftijdsbeperkingen worden gebruikt door G Suite for Education-gebruikers. Dit geldt alleen voor services waarvoor geen leeftijdsbeperkingen gelden, zoals YouTube, Maps en Blogger.

Belangrijke wijzigingen aan de aanvullende services

September 2021: Services en functies beheren voor gebruikers jonger dan 18 jaar

Gebruikers toegang geven tot Google-services gebaseerd op leeftijd

Vanaf september 2021 kunnen Google Workspace for Education-beheerders toegang tot bepaalde Google-services instellen op basis van leeftijd. Als beheerders niet opgeven dat gebruikers 18 jaar of ouder zijn, gebeurt het volgende:

 • Voor alle gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs wordt standaard ingesteld dat ze jonger zijn dan 18 jaar. Ze krijgen dan beperkte functies in bepaalde Google-services.
 • Gebruikers onder de 18 raken daarnaast de toegang kwijt tot bepaalde services.
 • Voor hogeronderwijsinstellingen gelden er geen standaardbeperkingen gebaseerd op leeftijd. Beheerders in deze organisaties moeten echter aangeven of gebruikers onder de 18 zijn.
 • Services zonder aan-/uit-knop worden ingesteld op Beperkt voor gebruikers voor wie niet is aangegeven dat ze ouder zijn dan 18. U kunt deze instelling niet wijzigen voor deze gebruikers.

Zie Gebruikers toegang geven tot Google-services gebaseerd op leeftijd voor meer informatie.

Voice Match en Face Match beheren voor Google Zoeken en de Assistent

Beheerders moeten ouderlijke toestemming krijgen voordat gebruikers onder de 18 jaar hun Google Workspace for Education-account kunnen koppelen aan een apparaat met de Google Assistent om Voice Match en Face Match aan te zetten. Voice Match en Face Match worden echter alleen aangezet op een apparaat als de gebruiker ze zelf aanzet.

Voice Match maakt een uniek model van de stem van de gebruiker waarmee de Assistent de gebruiker identificeert op elk apparaat waarop Voice Match aanstaat. Face Match maakt een uniek model van het gezicht van de gebruiker waarmee de Assistent de gebruiker herkent op smartapparaten waarop de camera aanstaat.

De Google Assistent gebruikt Voice Match en Face Match om het verschil te kunnen zien tussen een ingeschreven gebruiker en andere gebruikers. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen kan de Assistent Voice Match en Face Match gebruiken om gebruikerservaringen en resultaten te personaliseren.

Zo zet u Voice Match en Face Match aan of uit:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsand thenAanvullende Google-services.
 3. Klik op Google Zoeken en Google Assistentand thenVoice Match en Face Match
 4. Kies in het deelvenster Voice Match en Face Match de optie Aan voor iedereen of Uit voor iedereen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op het gedeelte Servicestatusand thenselecteer Aan voor iedereen of Uit voor iedereen.
 7. Klik op Opslaan.

Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Gedurende deze tijd kunnen zowel oude als nieuwe instellingen om beurten worden afgedwongen.

Als u Voice Match en Face Match uitzet, gebeurt het volgende:

 • Gebruikersapparaten met de Assistent raken kernfuncties en mogelijkheden kwijt. De Assistent herkent bijvoorbeeld de stem en het gezicht van eindgebruikers niet meer, waardoor ze mogelijk geen toegang hebben tot persoonlijke resultaten (zoals hun agenda of herinneringen) op gedeelde apparaten met de Assistent, zoals speakers of smartdisplays. Op sommige apparaten, zoals telefoons, reageert de Google Assistent mogelijk niet meer op Hey Google.
 • Voice Match- en Face Match-modellen worden verwijderd van gebruikersapparaten met de Assistent. Als een apparaat geen verbinding heeft met internet of als de nieuwste versie van de Google Assistent er niet op wordt uitgevoerd, worden de spraak- en gezichtsmodellen mogelijk niet meteen verwijderd. In deze gevallen en op sommige oudere apparaten moeten gebruikers mogelijk de fabrieksinstellingen terugzetten om hun Voice Match- en Face Match-modellen te verwijderen.
 • Voice Match-clips en Face Match-afbeeldingen voor inschrijving worden uit gebruikersaccounts verwijderd.
 • Als u van gedachten verandert en deze instelling weer aanzet, moeten gebruikers zich opnieuw inschrijven voor Voice Match en Face Match. Dit betekent dat ze opnieuw toestemming voor deze functies moeten geven, nieuwe stemclips moeten opnemen om Voice Match in te stellen en nieuwe foto's van hun gezicht moeten maken om Face Match in te stellen.

Privacy

Google gebruikt bij gebruikers in het basis- en middelbaar onderwijs geen persoonlijke gebruikersgegevens (of andere gegevens die zijn gekoppeld aan een Google-account) om advertenties te targeten. Bekijk de Privacyverklaring van Google Workspace for Education voor meer informatie over hoe Google gegevens in Google Workspace for Education-accounts verzamelt en gebruikt.

De kernservices worden geleverd voor onderwijsdoeleinden volgens de Google Workspace for Education-overeenkomst van de school en het Amendement gegevensverwerking van de school (als dit amendement is geaccepteerd door de school).

De Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google zijn van toepassing op de meeste aanvullende Google-services. Voor sommige services gelden echter aparte voorwaarden. In het volgende diagram ziet u enkele verschillen tussen kernservices en aanvullende services.

Services Kernservices Aanvullende Google-services
Voorwaarden Privacyverklaring voor Google Workspace for Education
Google Workspace for Education-overeenkomst en het Amendement gegevensverwerking (als de school dit heeft geaccepteerd) Servicevoorwaarden en Privacybeleid van Google en servicespecifieke voorwaarden.
Gegevensgebruik Persoonlijke gebruikersgegevens worden alleen gebruikt om de kernservices te leveren, zoals Gmail, Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Gegevens kunnen worden gebruikt om aanvullende services te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren en om nieuwe services te ontwikkelen.
Ads
 • Geen advertenties in kernservices.
 • Er worden geen klantgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden.
 • In de aanvullende services kunnen advertenties worden weergegeven.
 • Er worden geen klantgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden.  
Beveiliging
De kernservices zijn opgenomen in de beveiligingscontroles en -certificaten voor Google Workspace (ISO 27001, SOC 2 en SOC 3).

Alle aanvullende services voldoen aan de hoge eisen van Google voor gegevensbeveiliging.
Limieten voor delen
 • Google deelt geen klantgegevens uit kernservices met derden, behalve in de beperkte omstandigheden die zijn beschreven in ons Privacybeleid (zoals met toestemming of indien vereist door de wet).
 • De vertrouwelijkheidsclausule van de Google Workspace-overeenkomst beperkt ook hoe klantgegevens in de kernservices kunnen worden gedeeld met derden.
Google deelt geen persoonlijke gegevens met derden, behalve in de beperkte omstandigheden die zijn beschreven in ons Privacybeleid (zoals met toestemming of indien vereist door de wet).

Als Google nieuwe services toevoegt aan de Google Beheerdersconsole, kunt u instellen dat deze meteen worden aangezet voor uw gebruikers. U kunt er ook voor kiezen dat nieuwe services in eerste instantie uitstaan en vervolgens zelf bepalen wanneer u ze aanzet voor gebruikers. Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false