Bevara datasäkerheten när en anställd slutat

Som organisationens administratör skyddar du organisationens data när en anställd slutar genom att göra följande:

 1. Rensa alla mobila enheter
  Fjärrensa data från användarens enhet via administratörskonsolen. Du kan fjärrensa hela enheten eller enbart data för organisationen.
 2. Återkalla åtkomst till lösenordsåterställning 
  Ta bort e-postadress och telefonnummer för återställning för användaren så att han eller hon inte använda använda funktionen för lösenordsåterställning.
 3. Ändra användarens lösenord
  Detta minskar risken kraftigt för obehörig åtkomst till användarens gamla konto. 
 4. Återkalla alla token för OAuth 2.0-appar
  Ändring av användarens lösenord återkallar också OAuth 2.0-tokens som utfärdats för åtkomst till vissa produkter. Granska all behörig åtkomst och återkalla andra godkända appar. 
 5. Återställ användarens cookies för inloggning
  Detta minskar även risken för obehörig åtkomst.
 6. Återkalla säkerhetsnycklar och återkalla åtkomsten till applösenord
  Återkalla appspecifika lösenord som har beviljats ​​åtkomst till kontot för användaren.
 7. Ta bort användarens konto 
  Flytta delar av användarens data som du vill spara till ett annat konto. Ta sedan bort användarens ursprungliga konto helt. Det här är det bästa sättet att se till att användaren inte har tillgång till organisationens data.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt