Tillämpa lösenordsinställningar för mobila enheter

Den här funktionen är tillgänglig i alla versioner av G Suite.

Som administratör kan du använda lösenordsinställningar för att skydda data på mobila enheter som du hanterar. Alla inställningar stöds på alla versioner, förutom där annat anges.

Du kan

 • ange typ och säkerhet för lösenordet
 • ange antal tecken
 • bestämma när lösenordet upphör att gälla
 • ställa in en gräns för hur lång tid det får gå innan enhetens skärm låses
 • rensa en enhet (motsvarande en återställning till standardinställningarna) om någon har angett fel lösenord för många gånger.

Använda lösenordsinställningar

Du kan använda lösenordsinställningar när som helst efter att du har konfigurerat hantering av mobila enheter. Konfigurera hantering av mobila enheter innan du jobbar med lösenordsinställningar. Lösenordsinställningar stöds för Android, Apple® iOS® och Microsoft Windows Phone®.

Använda lösenordsinställningar:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enhetshantering på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se enhetshantering.

 3. Klicka på Lösenordsinställningar
 4. Markera rutan Kräv att användarna anger ett lösenord.
 5. Välj lösenordssäkerhet. Standardlösenord och starka lösenord är enbart tillgängliga med avancerad mobil hantering och omfattar fler alternativ. Mobila enheter med Android och iOS har stöd för minst en upplåsningsmekanism. Windows Phone 7 och 7.5 har stöd för inställningen Standard, men inte för Stark.
  • Bas: Tillåter att all indata som identifieras av enheten kan låsa upp skärmen.
  • Standard: Kräver två eller fler tecken i valfri ordning, med eller utan mönster.
  • Starkt – kräver ett eller flera tecken (alfabetiska och numeriska) och symboler, i valfri ordning.
 6. (Valfritt) Om du väljer Standard eller Starkt bör du också tänka på följande inställningar:
  • Minsta antal tecken – använd en minimilängd för lösenord. Starka lösenord bör ha tre eller fler tecken.
  • Antal dagar innan lösenordet löper ut – markera den här rutan och ange antalet dagar som ett lösenord kan vara aktivt. Detta uppmanar användarna att återställa sina lösenord på regelbunden basis. Stöds på Android 3.0 Honeycomb och senare enheter.
  • Antal lösenord som löpt ut som är blockerade – markera den här rutan och ange antalet tidigare lösenord som inte kan användas igen. Förhindrar återanvändning av lösenord som löpt ut. Stöds i Android 3.0 och senare.
  • Lås enheten automatiskt efter – välj ett alternativ för att låsa enhetens skärm efter en viss tid. För Apple® iPhone®-enheter är gränsen 5 minuter. För Apple® iPad®-enheter är gränsen 15 minuter.
  • Antal misslyckade lösenordsförsök innan enheten rensas
   Varning!
   Använd denna inställning med försiktighet.
   Markera den här rutan och ange ett tal för att begränsa antalet misslyckade lösenordsförsök. Om du till exempel anger fem så är fyra försök tillåtna utan att något händer. Efter den femte misslyckade försöket rensas enheten automatiskt. Att rensa en enhet motsvarar en återställning till standardinställningarna.
 7. Klicka på Spara.

Vill du ha fler inställningar för hantering av mobila enheter?

Fundera på om du vill använda Android-inställningar, iOS-inställningar och avancerade inställningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?