Visa automatiska felmeddelanden för användaradministration

När du konfigurerar användaradministration kan du se dessa fel:

Läs nedan om hur du felsöker och åtgärdar dessa fel.

Obs! Ring supporten om ett fel förblir olöst efter att du har följt upplösningsstegen.

Fel i konfigurationstid

Följande fel är kopplade till att konfigurera användaradministration och visas på administratörskonsolen.

Fel i behörighetskod

Du ser det här felet när auktoriseringskoden inte kunde bytas ut mot en uppdateringstoken. Detta kan hända om din behörighetskod var fel eller om du väntar för länge mellan att auktorisera och klicka på Spara ändringar. Du bör kunna lösa det här felet genom att auktorisera om och spara ändringarna.

Felmeddelande Lösning
Det gick inte att skapa auktoriseringstoken. Försök att auktorisera om och spara ändringarna igen.

Fel med inaktuell sida

Fel med inaktuell sida uppstår när användarens webbläsarsida inte har uppdaterats och konfigurationen har ändrats utanför denna webbläsarsession (antingen från ett annat webbläsarfönster eller en annan användare). Här är de felmeddelanden som kan visas:

Felmeddelande Lösning
Sidan är inaktuell. Det finns en administrationskonfiguration. Uppdatera om du vill åsidosätta befintlig konfiguration.
Sidan är inaktuell. Det finns ingen administrationskonfiguration. Uppdatera om du vill åsidosätta befintlig konfiguration.
Sidan är inaktuell. Det går inte att aktivera en okonfigurerad administration. Uppdatera om du vill åsidosätta befintlig konfiguration.
Sidan är inaktuell. Det går inte att ta bort en okonfigurerad administration. Uppdatera om du vill åsidosätta befintlig konfiguration.

 

Tillfälliga fel på sida

Dessa fel är tillfälliga och förväntas lösa sig själva genom att användaren försöker utföra åtgärden på nytt efter en viss tid. De kan vara något av följande:

Felmeddelande Lösning
Det gick inte att hämta administrationskonfigurationen  Uppdatera sidan. 
Det gick inte att hämta förkonfigurationen för administration Uppdatera sidan. 
Det gick inte att hämta administrationsstatus Uppdatera sidan.
Det gick inte att aktivera administration Testa att aktivera din administration på nytt.
Det gick inte att ta bort administrationskonfiguration Testa att ta bort konfigurationen igen.
Det gick inte att skapa administrationskonfiguration Skapa administrationskonfigurationen igen och spara ändringarna.
Det gick inte att uppdatera administrationskonfiguration Uppdatera administrationskonfigurationen igen och spara ändringarna.
Det gick inte att hämta anpassade attribut Testa att spara dina anpassade attribut igen.
Det gick inte att uppdatera attributmappning Uppdatera attributmappning igen.
Det gick inte att uppdatera gruppinställningarna för automatisk administration Uppdatera gruppinställningarna igen.
Det gick inte att uppdatera konfigurationen för att avbryta administration Uppdatera konfigurationen för att avbryta administration igen.
Konfigurationen togs bort men det gick inte att återkalla API-klientåtkomsten.

När du tar bort konfigurationen återkallar vi de behörigheter som tillåter applikationen att komma åt din data från Google sida.

Om detta misslyckas av någon anledning återkallar du manuellt åtkomsten genom att öppna avsnittet Hantera API-klientåtkomst under avsnittet Säkerhet.

Om du har tagit bort konfigurationen och planerar att ställa in den igen behöver du inte göra något. 

Ett fel uppstod när administrationskonfigureringen skulle uppdateras Uppdatera sidan. 
Autentiseringen misslyckades Autentiseringsuppgifterna (t.ex. bärartoken) som anges i konfigurationen är fel. Ange rätt autentiseringsuppgifter.
Webbadressen för SCIM-slutpunkt är ogiltig Angiven målslutpunkt är ogiltig. Ange rätt webbadress.
Fel vid aktivering av administration Klicka på Aktivera administration
Det gick inte att ta bort administrationskonfiguration Klicka på Ta bort administration
Det gick inte att hämta attribut från din målleverantör Uppdatera sidan Attributmappning.
Det gick inte att hämta ditt målresursschema Verifiera SCIM-slutpunkten som anges under konfigurationen av användaradministrationen och försök att mappa Cloud Directory-attribut till målapplikationsattribut igen.

Körtidsfel i användaradministration

Obs! Läs det här avsnittet om administrationsstatusen för din konfiguration för användaradministration är Fel.


Körtidsfel i användaradministration kan bero på problem i konfigurationsparametrarna.


Här är de möjliga felkoderna, beskrivningarna och åtgärderna som du kan vidta för att lösa dem:

Fel i Googles interna tjänster

Felkod Beskrivning och lösning
17003

Beskrivning: 

Det gick inte att autentisera med Googles interna tjänster.

Orsak:

Behörigheter har återkallats från detta klient-id för användaradministration:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Lösning: 

Kontrollera att detta id har behörighet till dessa omfattningar:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Öppna Hantera API-klientåkomst under SäkerhetAvancerade inställningar när du vill verifiera eller lägga till detta.

17006

Beskrivning: 

Det gick inte att autentisera med Googles interna tjänster.

Orsak:

Behörigheter har återkallats från detta klient-id för användaradministration:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Lösning: 

Kontrollera att detta id har behörighet till dessa omfattningar:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Öppna Hantera API-klientåkomst under SäkerhetAvancerade inställningar när du vill verifiera eller lägga till detta.

17008

Beskrivning: 

Det gick inte att autentisera med Googles interna tjänster.

Orsak:

Behörigheter har återkallats från detta klient-id för användaradministration:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Lösning: 

Kontrollera att detta id har behörighet till dessa omfattningar:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Öppna Hantera API-klientåkomst under SäkerhetAvancerade inställningar när du vill verifiera eller lägga till detta.

Fel i autentiseringstoken

Felkod Beskrivning och orsak Lösning
17010

Det finns inte tillräcklig behörighet för anrop till SCIM-slutpunkten.

Orsak: Auktoriseringstoken har återkallats.

Testa att auktorisera om genom att klicka på Auktorisera om app.
17013

Det gick inte att hämta en åtkomsttoken från operatören.

Orsak: Auktoriseringstoken har återkallats.

Om det här felet inte löser sig automatiskt efter ett tag testar du att auktorisera om genom att klicka på Auktorisera om app.

Fel i åtkomsttoken

Felkod Beskrivning och orsak Lösning
17002/17007/17011

Det gick inte att skapa en åtkomsttoken.

Orsak: Vissa interna Google-tjänster är inte tillgängliga just nu.

Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid.
17009 Det gick inte att skapa åtkomsttoken från uppdateringstoken. Testa att auktorisera om genom att klicka på Auktorisera om app.

Allmänna fel

Felkod Beskrivning och orsak Lösning
1200x

Internt fel

Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid.
25001 Googles serversida/tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Konfigurera automatisk administration igen.
25002

Googles serversida/tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. 

Orsak: Appen har inte installerats för kunden.

Installera applikationen och konfigurera sedan automatisk administration igen.
25005 Googles serversida/tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid.
25016 Googles serversida/tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Konfigurera automatisk administration igen.
50001 Internt fel Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid.
50003 Internt fel Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid.
50005 En raderad grupp finns i de konfigurerade gruppfiltren. Ta bort den raderade gruppen från konfigurationen av administrationsomfång.
50006 Internt fel Detta fel bör lösas automatiskt efter en viss tid. 

Resursnivåfel

I det här avsnittet om administrationsåtgärder som misslyckats visas en siffra.
Siffran är en länk för att hämta en fil med felinformation. Filen innehåller felkod och felbeskrivning för varje resurs som inte skapats, tagits bort eller uppdaterats under administrationen.
Detta är resursnivåfel och påverkar enbart de angivna resurserna i filen. Felbeskrivningen i den hämtade filen förklarar problemet.

Här är felkoderna, beskrivningarna och åtgärderna som du kan vidta för att lösa dem:

Felkod Felbeskrivning Lösning
45003

Begäran om att uppdatera, skapa eller ta bort en resurs godkändes inte av din SCIM-baserade applikation. Titta på detaljerna om felet i felfilen som hämtats.

Möjliga orsaker:

  1. Licensgräns överskriden – du har enbart licens för att skapa 5 användare i din SCIM-baserad applikation och du aktiverat användaradministration för 6 användare.
  2. Värde för långt – ditt värde, exempelvis id för e-post, är för långt och kan inte användas i den SCIM-baserade applikationen.
  3. Måste ha minst en tillskrivning, varav en måste vara ett profil-id.
  4. Användarnamnet finns redan. Det måste vara unikt inom hela organisationen.
  5. Resurs (användare) hittades inte på tjänsteleverantörens sida.
  6. Ogiltigt värde för användar-id för SCIM.
Åtgärda felet och försök igen efter att du sparat ändringarna.
45005 Det går inte att nå den SCIM-slutpunkt som du har konfigurerat. Kontrollera SCIM-slutpunkten som du angav i administratörskonsolen. Åtgärda felet och försök igen efter att du sparat ändringarna.
45006

Begäran om att uppdatera, skapa eller ta bort en resurs godkändes inte av den SCIM-baserade applikationen. Titta på detaljerna om felet i felfilen som hämtats.

Möjliga orsaker:

  1. Värde för långt
  2. Otillräckliga licenser
  3. Ogiltig licens
  4. Tillskrivningsvärde finns inte
Åtgärda felet och försök igen efter att du sparat ändringarna.
45016

Begäran om att uppdatera, skapa eller ta bort en resurs godkändes inte av din SCIM-baserade applikation. Titta på detaljerna om felet i felfilen som hämtats.

Åtgärda felet och försök igen efter att du sparat ändringarna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?