Jag kan inte lägga till en ny domän i mitt Google-konto

Om du har testat att lägga till en ny domän på Google-kontot och ser Det här domännamnet har redan använts som alias eller domän betyder det att domänen redan är kopplad till Google-kontot eller ett annat Google-konto som du inte hanterar. 

Om du nyss har tagit bort domänen

  • Det kan ta upp till 24 timmar efter att du har tagit bort en domän innan du kan lägga till ett annat Google-konto. Om du har köpt kontot av en återförsäljare kan det ta upp till sju dagar.
  • Om det har gått mer än 24 timmar sedan du tog bort domänen kan vissa steg för att radera den kanske inte slutföras.

Verifiera att domänen har tagits bort

  1. Logga in på administratörskonsolen med kontot du använde för att ta bort domänen.
  2. Klicka på Domäner i översikten. Var visas detta?
  3. Om domänen fortfarande visas följer du stegen för att ta bort den.

Om du tror att domänen finns på ett Google-konto som du inte hanterar

Om du är den nuvarande ägaren av domänen:

  1. Kontrollera om någon i organisationen har registrerat domänen med Google. Om så är fallet samarbetar du med den personen för att få tillgång till kontot.
  2. Om ingen i organisationen minns att de registrerat domänen med Google kontaktar du G Suites support för att verifiera att du äger den. G Suites supportteam tar då bort domänen från G Suite-systemen. (Endast G-Suite)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?