Styr åtkomsten till mindre säkra appar

Den här artikeln är avsedd för administratörer. För åtgärder som användare kan utföra läser du Mindre säkra appar och ditt Google-konto.

Du kan blockera inloggningsförsök från vissa appar eller enheter som är mindre säkra. Appar som är mindre säkra använder inte moderna säkerhetsstandarder, till exempel OAuth. Användning av appar och enheter som inte använder moderna säkerhetsstandarder ökar risken för att konton utsätts för intrång. När du blockerar dessa appar och enheter bidrar det till att skydda dina användare och din data.

Exempel på appar som inte har stöd för moderna säkerhetsstandarder:

 • Inbyggda appar för e-post, kontakter och kalendersynkronisering i äldre versioner av iPhone, iPad och OSX
 • E-postappen på Windows Phone-versioner tidigare än 8.1
 • Vissa e-postklienter i datorn som Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Exempel på appar som stöder moderna säkerhetsstandarder är Gmail, Instagram, PayPal, Amazon, Facebook, Windows Mail och Basecamp.

Hantera åtkomst till mindre säkra appar

Du kan tillåta användare att slå på eller av åtkomst till mindre säkra appar eller tvinga användare att alltid tillåta mindre säkra appar.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Säkerhet följt av Grundläggande inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du vill se Säkerhet på startsidan måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned.

 3. Under Mindre säkra appar väljer du Öppna inställningar för mindre säkra appar.

 4. Till vänster väljer du organisationsenheten där du vill hantera åtkomst till mindre säkra appar.
  • Om du inte väljer en organisationsenhet gäller din inställning för hela organisationen på toppnivå.
  • Klicka på Använd ärvd uppe till höger om du vill att en organisationsenhet ska använda samma inställningar som dess överordnade organisation.
 5. Välj ett alternativ:
  • Inaktivera tillgång till mindre säkra appar för alla användare (rekommenderas)
   Åtkomst till mindre säkra appar har inaktiverats för alla. Användare kan inte aktivera åtkomst till mindre säkra appar.
   När du inaktiverar åtkomst till mindre säkra appar medan en mindre säker app har en öppen anslutning till ett användarkonto nås tidsgränsen för appen när den försöker uppdatera anslutningen. Perioderna för tidsgräns varierar per app.
  • Tillåt användare att hantera åtkomsten till mindre säkra appar
   Användare kan aktivera eller inaktivera åtkomst till mindre säkra appar.
  • Ge åtkomst till mindre säkra appar för alla användare (rekommenderas inte)
   Åtkomst till mindre säkra appar krävs för alla. Användare kan inte inaktivera åtkomst till mindre säkra appar.
   Det här alternativet rekommenderas inte, eftersom det potentiellt ökar användarkontonas exponering för kapning. Använd det här alternativet enbart när du vill säkerställa att tillgången till en mindre säker app är aktiverad för alla under en begränsad tid, exempelvis under uppgraderingar.
 6. Klicka på Spara längst ned till höger.

Bevaka konton som tillåter mindre säkra appar

Använd rapporter över kontoaktivitet för att se om användare kan tillåta mindre säkra appar att få åtkomst till sina konton. Klicka på Välj kolumner Välj kolumner i verktygsfältet för att lägga till status för mindre säkra appar i rapporten.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?