Skapa en administratörsroll för en organisationsenhet

Som organisationens administratör kan du skapa en anpassad administratörsroll för en specifik organisationsenhet. Användare som du tilldelar denna roll kan utföra administrativa uppgifter för enheten men ingen annanstans. Administratörsroller för specifika organisationsenheter är särskilt användbara för stora organisationer som måste delegera administratörsbehörigheterna till användare i enbart en del av organisationen. Läs mer om administratörsroller.

Skapa och tilldela rollen

 1. Skapa en anpassad administratörsroll. Se till att rollen enbart har behörigheter på organisationsnivå.
 2. Klicka på Spara.
 3. Klicka på fliken Administratörer och klicka sedan på Tilldela administratörer.
 4. Lägg till den användare som du vill tilldela till rollen och välj sedan den organisationsenhet som du vill att rollen ska gälla.
 5. Klicka på Bekräfta tilldelning.

Inkludera enbart de här behörigheterna

Din anpassade administratörsroll kan enbart ge behörigheter som kan tilldelas till en specifik organisationsenhet:

 • Användare
 • Hantering av användarsäkerhet
 • Organisationsenheter
 • Google Chrome Management
 • Inställningar för delad enhet.

Om du använder Google Arkiv, tjänsten för arkivering och eDiscovery kan din anpassade roll även bevilja någon av dessa behörigheter:

 • Hantera ärenden
 • Hantera spärrar
 • Hantera sökningar
 • Hantera exporter.

Lägga till andra behörigheter senare

Du kan senare inkludera behörigheter för den här administratörsrollen som inte kan tilldelas till en specifik organisationsenhet:

 1. Ta bort alla användare från administratörsrollen.
 2. Lägg till behörigheter som gäller hela domänen.
 3. Tilldela användarna till rollen.

Administratörsrollen gäller nu hela din domän.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?