Använd tjänster som inte kommer från Google på domänen

Om du köpte domännamnet från en Google-domänvärdpartner när du registrerade dig för en Google-företagsprodukt, konfigurerar vi din domäns DNS-poster så att de fungerar med Googles tjänster. Om du vill använda domänen med tjänster som inte tillhandahålls av Google, exempelvis som värd för en webbplats med en leverantör från tredje part, kan du konfigurera DNS-posterna själv.

Vi kan inte uppge vilka DNS-poster eller värden du ska använda med en tjänst från tredje part. Du måste kontakta den externa leverantören och be om denna information. Du kan dock få åtkomst till DNS-inställningar och ange denna information genom att öppna Googles administratörskonsol.

Konfigurera DNS-poster för en tjänst från tredje part:

  1. Ta reda på vilka DNS-poster du ska ange för domänen genom att kontakta den externa leverantören.
  2. Öppna Domäner > Avancerade DNS-inställningar på Googles administratörskonsol för att få åtkomst till och uppdatera DNS-posterna med denna information. Mer information finns i Åtkomst till DNS-poster från en partnervärd.

Du kan även överföra domänen till en annan domänvärd.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?