Tillämpa alias på mottagaradresser

Tillämpa mappningar (alias) på mottagaradresser för meddelanden som tas emot på domänen. Detta är ett grundläggande ruttkoncept som ibland kallas för en virtuell användartabell, som ofta används vid e-postrutter för att omdirigera e-post från en adress till en annan. När du använder den här inställningen behöver du inte skapa enskilda inställningar för standardrutter för varje adressmappning.

 • Du kan mappa flera mottagaradresser (högst 5000 poster) till andra adresser.
 • Du kan mappa en enskild mottagaradress till maximalt 12 adresser.

Så här konfigurerar du inställningen Mottagarens adressmappning för domänen:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Överst på sidan kontrollerar du att toppnivån är markerad.
 4. Bläddra ned till avsnittet Mottagarens adressmappning eller skriv Mottagarens adressmappning i sökrutan:

  Om inställningens status är Inte konfigurerad ännu klickar du på Konfigurera (dialogrutan Lägg till inställning visas).

  Om inställningens status är Tillämpas lokalt eller Ärvd, klickar du på Redigera för att ändra en befintlig inställning (dialogrutan Ändra inställning visas). 
 5. Ange en kort beskrivning som visas i inställningsöversikten.
 6. Under Meddelanden som berörs väljer du Alla inkommande meddelanden eller Endast externa inkommande meddelanden.
 7. Bläddra ned till Dirigeringsalternativ och välj Dirigera även till ursprunglig destination om du vill skicka en kopia av meddelandet till den nya adressen och även leverera det till den ursprungliga mottagaren.

  Obs! Om du inte väljer det här alternativet skickas meddelandet endast till den nya adressen.

  Till exempel finns jensmith@solarmora.com i adressmappningen och den nya adressen är jensmith@gmail.com. Om kryssrutan är markerad får både jensmith@solarmora.com och jensmith@gmail.com en kopia av meddelandet. Om kryssrutan är avmarkerad får enbart jensmith@gmail.com meddelandet. 
 8. Ange adressmappningar i rutan.

  Varje mappning måste inkludera två adresser på en enskild rad, avgränsade med ett kommatecken. Placera adressen att mappa till efter kommatecknet. I följande exempel är davidb@solarmora.com adressen att mappa till:

  jensmith@solarmora.com, davidb@solarmora.com
   

  Varje adress måste vara en komplett, specifik adress och den är skiftlägeskänslig. En adress kan mappas till flera mappa till-adresser. I följande exempel mappas jensmith@solarmora.com till både michellec@solarmora.com och johnd@solarmora.com:

  jensmith@solarmora.commichellec@solarmora.com
  jensmith@solarmora.com, johnd@solarmora.com 

 9. Klicka på Lägg till om du vill lägga till mappningarna.
 10. När du är klar med ändringarna klickar du på Lägg till inställning eller Spara och stänger dialogrutan.
  Obs! Alla inställningar du lägger till markeras på sidan E-postinställningar. 
 11. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan E-postinställningar.

Det kan ta upp till en timme innan ändringarna har överförts till användarkontona. Du kan spåra ändringar i administratörsgranskningsloggen.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?