Hantera domäner som registrerats via Blogger

Om du registrerade domänen när du registrerade dig för Blogger brukade du göra betalningar för domänen via Google Wallet. Vi har bytt till ett nytt faktureringssystem. Som en del av övergången har vi skapat ett kostnadsfritt Google Cloud-konto åt dig.

Du använder det här kontot för att hantera domänen. Du måste logga in på Googles administratörskonsol om du vill hantera dina förnyelsealternativ och kontrollera att betalningsuppgifterna är uppdaterade.

Så här kommer du åt faktureringsinställningarna på Googles nya administratörskonsol:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol.
  2. Öppna Fakturering på administratörskonsolens startsida.
  3. Klicka på Åtgärder bredvid prenumerationen på Domänregistrering följt av Åtkomst till faktureringskontot.

    Om du öppnar administratörskonsolen för första gången sedan vi skapade ditt kostnadsfria Google Cloud-konto blir du ombedd att verifiera dina faktureringsuppgifter. Mer information finns i se Verifiera faktureringsinformation för äldre domänregistreringar .

När du har öppnat administratörskonsolen ser du användarnamnet bloggeradmin@dindomän.com eller apps-admin@dindomän.com. Du bör byta namn på användaren till ett eget namn som du lättare kan komma ihåg, exempelvis dittnamn@dindomän.com.

Läs mer här om hur du hanterar framtida betalningar och förnyelser:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?