Zarządzanie Kalendarzem w Google Workspace

Twój zespół może używać Kalendarza Google do planowania spotkań, udostępniania harmonogramów i współpracy nad kalendarzami zespołu. Dowiedz się więcej o funkcjach Kalendarza Google.

Otwórz krótki przewodnik dla początkujących

Jako administrator możesz wykonywać te czynności:

Calendar sharing settings

Ustawianie opcji udostępniania

W konsoli administracyjnej Google ustaw odpowiednie opcje, aby określić, jak użytkownicy będą mogli udostępniać swój kalendarz główny w domenie i poza nią. Możesz między innymi wskazać, czy szczegóły wydarzenia mają być wyświetlane czy prywatne, oraz czy osoby spoza Twojej domeny mogą zmieniać kalendarze.

Create resources

Tworzenie zasobów

Możesz tworzyć zasoby (np. sale konferencyjne, projektory czy samochody służbowe), które użytkownicy będą mogli dodawać do swoich wydarzeń, oraz inne zasoby, które osoby z Twojej organizacji będą mogły rezerwować. Gdy zasób zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, będą oni mogli dodawać go do swoich wydarzeń tak samo, jak zapraszasz gości na wydarzenia.

Calendar Hangout

Automatyczne dodawanie rozmów wideo do wydarzeń

Klasyczna wersja Hangouts zapewnia bezpieczny system rozmów wideo w organizacji. Po włączeniu klasycznej wersji Hangouts w swojej domenie możesz automatycznie tworzyć rozmowę wideo za każdym razem, gdy jakiś użytkownik utworzy nowe wydarzenie w Kalendarzu Google. Użytkownicy mogą usuwać rozmowy wideo z poszczególnych wydarzeń i zmieniać ich nazwy.

Migrowanie i synchronizowanie kalendarzy
Jeśli Twoja organizacja przechodzi na Google Workspace z Microsoft Exchange lub Lotus Notes, możesz przenieść dane swoich użytkowników do Google Workspace. Jeśli użytkownicy w Twojej organizacji nadal chcą korzystać ze starego kalendarza, mogą użyć jednego z naszych narzędzi do synchronizacji, aby zsynchronizować swoje dane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem