Dela ett konto mellan användarna

Varje Gmail-konto är avsett och utformat för en enskild användare. Om flera användare i organisationen ofta utnyttjar samma konto genom att dela kontouppgifter kan följande hända:

Om användare i organisationen behöver dela inkorg eller hantera Gmail-konton åt andra användare rekommenderar vi en av lösningarna nedan.

Skapa en gemensam inkorg med Grupper

Med tjänsten för användarhanterade grupper kan du använda Google Grupper för att skapa en gemensam inkorg för användarna. Med en gemensam inkorg kan användarna visa, söka, skicka och svara på meddelanden med gruppens e-postadress istället för sina egna adresser. 

Konfigurera e-postdelegering

Användarna kan ge åtkomst till sitt Gmail-konto genom att lägga till en delegerad person. Den delegerade personen kan läsa, skicka och ta bort meddelanden för kontots ägare.

Använda G Suite som ett CRM-system

Om du vill använda G Suite som en CRM-lösning besöker du G Suite Marketplace för att få en lista över Google Cloud professionella partner och andra tredje parter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?