Lägg till användare

Innan personer i din organisation kan använda dina Google-tjänster måste du lägga till varje användare i Googles administratörskonsol. Det ger dem ett personligt användarkonto för åtkomst till Googles tjänster. Om du använder Gmail ger det dem även en e-postadress på ditt företag eller i din skola.

Dina alternativ finns nedan.