Dela ett konto mellan användarna

Ett Gmail-konto är avsett och utformat för att användas av en enskild användare. Om du har flera användare som regelbundet loggar in på samma konto från olika platser kan du nå ett gränsvärde för Gmail och ditt konto kan tillfälligt stängas av.

Med tjänsten för användarhanterade grupper kan du använda grupper för att skapa "delade postlådor" för användarna. Med en grupp för delad postlåda kan användarna skicka och svara på meddelanden med gruppens e-postadress istället för sina egna adresser.

Om du är intresserad av att använda G Suite som CRM-lösning besöker du galleriet för Enterprise-lösningar där du hittar en lista över Google Cloud Professional-partner och andra externa parter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?