Znajdowanie konta użytkownika

Aby zarządzać ustawieniami konta użytkownika, otwórz stronę tego konta w konsoli administracyjnej Google. Możesz tu na przykład zmienić hasło lub dodać adres e-mail.

Przeglądanie w poszukiwaniu strony konta użytkownika

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.   

  Wskazówka: jeśli użytkownicy są pogrupowani w jednostki organizacyjne, możesz przeglądać szybciej, wybierając najpierw jednostkę organizacyjną, do której należą. Do wyświetlenia jednostek organizacyjnych konieczne może być kliknięcie Otwórz.

Filtrowanie listy Użytkownicy 

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Kliknij pole Filtruj według nad listą Użytkownicy.


  Find this option at the top of the user list

 4. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę, na przykład Imię, Nazwisko, Adres e-mail. Wybierz opcję lub wpisz tekst filtra i kliknij Zastosuj.
  • Zacznij wpisywać tekst, według którego chcesz filtrować listę, na przykład imię, nazwisko lub nazwę użytkownika. Gdy zobaczysz odpowiedni filtr, wybierz go.
 5. W wynikach filtrowania kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.


Wyszukiwanie strony konta użytkownika

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wpisz nazwę lub adres e-mail użytkownika w polu wyszukiwania u góry konsoli administracyjnej.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij odpowiednie konto, aby otworzyć jego stronę.

Funkcja wyszukiwania szuka adresów, imion i nazwisk, które rozpoczynają się wpisanym przez Ciebie tekstem. Nie są wyszukiwane adresy, imiona i nazwiska zawierające ten tekst w środku lub na końcu. Na przykład w wynikach wyszukiwania hasła ola znajdą się imiona Ola i Olaf, ale nie Mariola.

Skróty i wskazówki dotyczące wyszukiwania

Doprecyzowywanie kryteriów wyszukiwania przy użyciu operatorów

Możesz skorzystać z innych kryteriów wyszukiwania kont lub zawęzić wyszukiwanie przy użyciu operatorów opisanych poniżej. Wpisz operator, znak równości (=), a następnie wyszukiwany tekst.

Operator Wyszukuje użytkowników... Przykłady
domain z określonej domeny domain=example.com
email z adresem e-mail zgodnym z wyszukiwanym tekstem email=jan@example.com
givenName o imieniu zgodnym z wyszukiwanym tekstem givenName=jan
familyName o nazwisku zgodnym z wyszukiwanym tekstem familyName=nowak

Wskazówka: wyszukiwanie może też zwracać konta grupowe. Jeśli jednak korzystasz z operatorów wyszukiwania, musisz użyć operatora email, aby wyniki zawierały grupy, na przykład email=marketing.

Zobacz wszystkie operatory wyszukiwania.

Łączenie operatorów wyszukiwania

Wpisz co najmniej dwa operatory, aby jeszcze bardziej doprecyzować wyszukiwanie.

Przykład Wyszukuje użytkowników...
domain=example.com email=jan z domeny example.com, których adresy e-mail rozpoczynają się od jan
domain=example.com givenName=jan z domeny example.com, których imiona rozpoczynają się od jan
givenName=jan familyName=nowak o imieniu rozpoczynającym się od jan i nazwisku rozpoczynającym się od nowak
domain=example.com email=janek givenName=jan z domeny example.com, których adres e-mail rozpoczyna się od janek, a imię rozpoczyna się od jan.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?