การแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite และ Cloud Identity

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงก่อนดำเนินการนี้

G Suite และ Cloud Identity ขอเสนอการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลและวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป ส่วนลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอเสนอ Business Associate Amendment

วิธีตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขสำหรับ G Suite และ Cloud Identity มีดังต่อไปนี้

ตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.1 หรือใหม่กว่า)

หาก GDPR มีผลกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ Google เป็นผู้ดำเนินการ เช่น หากคุณก่อตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป หรือก่อตั้งนอกสหภาพยุโรปแต่นำเสนอสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องทำสัญญากับ Google เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่างในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งหากไม่ยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) สัญญาของคุณจะไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ในนามขององค์กรหรือขอคำแนะนำทางกฎหมายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูวิธีการสำหรับอีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย G Suite หรือ G Suite Business (บัญชีที่จัดการในระดับทีม)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติม > กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 4. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใน G Suite และ/หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น Cloud Identity)
 5. คุณหรือบุคคลที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)
 6. คลิกฉันยอมรับ

อ่านแนวทางของ Google เกี่ยวกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ G Suite ได้เพิ่มเติม

ตรวจสอบและยอมรับวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

นอกเหนือจากการเข้าร่วมใน U.S.-EU Privacy Shield Framework แล้ว Google ขอเสนอวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอของ GDPR

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูวิธีการสำหรับอีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย G Suite หรือ G Suite Business (บัญชีที่จัดการในระดับทีม)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติม > กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 4. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ G Suite หรือวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ Cloud Identity
 5. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 6. คลิกฉันยอมรับ

ตรวจสอบและยอมรับ HIPAA Business Associate Amendment

สำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอเสนอ Business Associate Amendment (BAA)

หากต้องการตรวจสอบและยอมรับ BAA นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมน G Suite หรือ Cloud Identity ผู้ใช้ G Suite หรือ Cloud Identity ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ Google Apps รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Google Apps Standard Edition") จะอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ในเวลานี้ไม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท จากนั้น กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติม > กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 4. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจาก G Suite / Cloud Identity HIPAA Business Associate Amendment
 5. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA
 6. คลิกตกลงเพื่อยอมรับ HIPAA BAA
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร