ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

บทแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite

วรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมใน U.S.-EU Privacy Shield Framework แล้ว Google ยังมีบทแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลและวรรคต้นแบบของสัญญา เป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐสภายุโรปและสภาแห่งสหภาพยุโรปได้อย่างเพียงพอ

เลือกใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลและวรรคต้นแบบของสัญญา
 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
 2. คลิกโปรไฟล์ของบริษัท
 3. เลือกโปรไฟล์
 4. ในส่วนข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าด้วยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ติดกับบทแก้ไขว่าด้วยการประมวลผลข้อมูล ให้คลิกอ่านและยอมรับ
 5. คลิกฉันยอมรับ
 6. ข้างวรรคต้นแบบสำหรับสัญญาของ EU ให้คลิกอ่านและยอมรับ{/}
 7. คลิกฉันยอมรับ

การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA

สำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ได้จัดเตรียม Business Associate Amendment ไว้ให้

ถ้าต้องการอ่านและยอมรับ BAA นี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมน G Suite, Education หรือ Government ผู้ใช้ G Suite ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ Google Apps รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Standard Edition") จะไม่สามารถอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ได้ในเวลานี้

เลือกปฏิบัติตาม HIPAA Business Associate Amendment
 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
 2. คลิกโปรไฟล์ของบริษัท
 3. เลือกโปรไฟล์
 4. ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ข้าง HIPAA Business Associate Amendment ให้คลิกอ่านและยอมรับ
 5. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อ และเมื่อยืนยันแล้วว่าคุณเป็นบุคคลที่ HIPAA ครอบคลุม ให้คลิกฉันยอมรับเพื่อยอมรับ HIPAA BAA
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

รับความช่วยเหลือเฉพาะบัญชีโดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลของบัญชี G Suite ของคุณหรือเรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน G Suite