การแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite และ Cloud Identity

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงก่อนดำเนินการนี้

การแก้ไขการประมวลผลข้อมูลเวอร์ชัน 2 (DPA 2.0)

ในเดือนตุลาคมปี 2017 Google ได้เผยแพร่การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล เวอร์ชัน 2.0 (DPO 2.0) สำหรับ G Suite และ Cloud Identity ซึ่งการอัปเดตดังกล่าวครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรปที่จะบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ด้วย

หาก GDPR มีผลกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ดำเนินการโดย Google เช่น หากคุณก่อตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป หรือก่อตั้งนอกสหภาพยุโรปแต่นำเสนอสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องทำสัญญากับ Google เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลบางอย่าง ซึ่งหากไม่ยอมรับ DPA 2.0 สัญญาของคุณจะไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ยอมรับ DPA 2.0 ในนามขององค์กรหรือโปรดขอคำแนะนำด้านกฎหมายเพิ่มเติม

เลือกปฏิบัติตาม DPA 2.0 สำหรับ G Suite หรือ Cloud Identity
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแดชบอร์ดคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท > โปรไฟล์
 3. ในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใน G Suite และ/หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น Cloud Identity) ให้คลิกตรวจสอบและยอมรับ
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 5. คลิกฉันยอมรับ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ Google เกี่ยวกับกฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ G Suite

วรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมใน U.S.-EU Privacy Shield Framework แล้ว Google ยังนำเสนอวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐสภายุโรปและสภาแห่งสหภาพยุโรป

เลือกปฎิบัติตามวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบสำหรับ G Suite หรือ Cloud Identity
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแดชบอร์ดคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท > โปรไฟล์
 3. ใน ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ G Suite หรือวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ Cloud Identity ให้คลิกที่ ตรวจสอบและยอมรับ
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 5. คลิกฉันยอมรับ

การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA

สำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอนำเสนอ Business Associate Amendment

หากต้องการตรวจสอบและยอมรับ BAA นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมน G Suite หรือ Cloud Identity ของคุณ ผู้ใช้ G Suite หรือ Cloud Identity ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ Google Apps รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Standard Edition") จะไม่สามารถอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ได้ในเวลานี้

เลือกปฏิบัติตาม HIPAA Business Associate Amendment
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแดชบอร์ดคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท > โปรไฟล์
 3. ในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจาก G Suite / Cloud Identity HIPAA Business Associate Amendment ให้คลิกตรวจสอบและยอมรับ
 4. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA
 5. คลิกตกลง เพื่อยอมรับ HIPAA BAA
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร