การแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite และ Cloud Identity

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

G Suite และ Cloud Identity มีการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA) และวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ (MCC) เป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป ส่วนลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ก็มีการแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจด้วยเช่นกัน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขดังต่อไปนี้

 • การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.1 เป็นต้นไป)
 • วรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ
 • การแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจของ HIPAA
 • เอกสารแนบท้ายของคณะผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Cloud

การแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.1 เป็นต้นไป)

หาก GDPR มีผลกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ Google เป็นผู้ดำเนินการ เช่น หากคุณก่อตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป หรือก่อตั้งนอกสหภาพยุโรปแต่ขายสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องทำสัญญากับ Google ให้มีข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลที่กำหนด ซึ่งหากไม่ยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) สัญญาของคุณจะไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณยอมรับ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ในนามขององค์กรหรือขอคำแนะนำทางกฎหมายเพิ่มเติม
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. หน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใน G Suite และ/หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น Cloud Identity)
 4. คุณหรือบุคคลที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.1 (หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)
 5. คลิกฉันยอมรับ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ Google เกี่ยวกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ G Suite

วรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

Google มีวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอของ GDPR

ข้อสําคัญ: หลังจากวันที่ 10 สิงหาคม 2020 หาก GDPR มีผลกับการใช้งาน G Suite ของคุณ เราจะใช้ MCC ในฐานะส่วนหนึ่งของ DPA โดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ยอมรับ MCC ในคอนโซลผู้ดูแลระบบก่อนหน้านี้ก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องคลิกยอมรับ MCC แต่หากคุณยังคงต้องการยอมรับ MCC แยกต่างหาก ให้ทำตามวิธีการด้านล่าง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. หน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ G Suite หรือวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ Cloud Identity
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ
 5. คลิกฉันยอมรับ

การแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจของ HIPAA

สำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google จะมีการแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ (BAA)

หากต้องการตรวจสอบและยอมรับ BAA นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ขององค์กร ผู้ใช้ G Suite หรือ Cloud Identity ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Google Apps Standard Edition") จะอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ไม่ได้ในเวลานี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. หน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ร่วมธุรกิจของ HIPAA ใน G Suite/Cloud Identity
 4. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA
 5. คลิกตกลงเพื่อยอมรับ BAA ของ HIPAA

ข้อตกลงโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Google Cloud

หากมีการเชิญหรือสมัครให้องค์กรเข้าร่วมโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Google Cloud ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรจะต้องตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงของโปรแกรมดังกล่าวจึงจะเข้าร่วมได้  

ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. หน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 3. ในส่วนข้อตกลงโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Google Cloud ให้คลิกตรวจสอบและยอมรับเพื่อดูข้อตกลง (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 4. คลิกยอมรับเพื่อยอมรับข้อตกลง

ขั้นตอนถัดไป 

กรอกแบบฟอร์มสนใจเข้าร่วมโปรแกรมความพร้อมก่อนเปิดให้ใช้งานทั่วไป (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) แล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งเกี่ยวกับโปรแกรมอัลฟ่าหรือเบต้าที่อาจเหมาะสมกับองค์กรของคุณ 

หากเราติดต่อคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรม คุณจะได้รับเอกสารแนบท้ายใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบเพื่อตรวจสอบและลงนาม เอกสารแนบท้ายนี้จะอธิบายถึงผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์เฉพาะในโปรแกรมอัลฟ่าหรือเบต้า รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ 

เอกสารแนบท้ายของคณะผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Cloud

หากมีการเชิญหรือสมัครให้องค์กรเข้าร่วมคณะผู้เข้าร่วมการวิจัยของผู้ใช้ G Suite คุณอาจต้องตรวจสอบและยอมรับเอกสารแนบท้ายของคณะผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Cloud 

ตรวจสอบและยอมรับเอกสารแนบท้าย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. หน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 3. ในส่วนเอกสารแนบท้ายของคณะผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Cloud ให้คลิกตรวจสอบและยอมรับเพื่อดูเอกสารแนบท้าย (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
 4. คลิกยอมรับเพื่อยอมรับเอกสารแนบท้าย 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว