การแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ G Suite และ Cloud Identity

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงก่อนดำเนินการนี้

G Suite และ Cloud Identity เสนอการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.0) และวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฏระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ส่วนลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA นั้น Google ขอนำเสนอ Business Associate Amendment

วิธีตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขสำหรับ G Suite และ Cloud Identity มีดังต่อไปนี้

ตรวจสอบและยอมรับการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล (DPA 2.0)

หาก GDPR มีผลกับการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ Google เป็นผู้ดำเนินการ เช่น หากคุณก่อตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรป หรือก่อตั้งนอกสหภาพยุโรปแต่นำเสนอสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณต้องทำสัญญากับ Google เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่างในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งหากไม่ยอมรับ DPA 2.0 สัญญาของคุณจะไม่มีข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ยอมรับ DPA 2.0 ในนามขององค์กรหรือขอคำแนะนำทางกฎหมายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูวิธีการสำหรับอีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย G Suite หรือ G Suite Business (บัญชีที่จัดการในระดับทีม)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากการแก้ไขการประมวลผลข้อมูลใน G Suite และ/หรือข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น Cloud Identity)
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 5. คลิกฉันยอมรับ

อ่านแนวทางของ Google เกี่ยวกับกฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ G Suite ได้เพิ่มเติม

ตรวจสอบและยอมรับวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบ

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมใน U.S.-EU Privacy Shield Framework แล้ว Google ยังนำเสนอวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบเป็นวิธีเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเพียงพอในข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐสภายุโรปและสภาแห่งสหภาพยุโรป

หมายเหตุ: หากคุณใช้ G Suite เวอร์ชันอื่น โปรดดูวิธีการสำหรับอีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดย G Suite หรือ G Suite Business (บัญชีที่จัดการในระดับทีม)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจากวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ G Suite หรือวรรคเงื่อนไขสัญญาต้นแบบของสหภาพยุโรปสำหรับ Cloud Identity
 4. คุณหรือบุคลากรที่เหมาะสมภายในองค์กรจะต้องตรวจสอบ DPA 2.0
 5. คลิกฉันยอมรับ

ตรวจสอบและยอมรับ HIPAA Business Associate Amendment

Google จัดเตรียม Business Associate Amendment (BAA) ไว้ให้กับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA แล้ว

หากต้องการตรวจสอบและยอมรับ BAA นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมน G Suite หรือ Cloud Identity ของคุณ ผู้ใช้ G Suite หรือ Cloud Identity ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ Google Apps รุ่นที่ให้บริการฟรี (หรืออาจเรียกว่า "Standard Edition") จะไม่สามารถอ่านและยอมรับ BAA จาก Google ได้ในเวลานี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. คลิกตรวจสอบและยอมรับในข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ถัดจาก G Suite / Cloud Identity HIPAA Business Associate Amendment
 4. ตอบคำถามทั้ง 3 ข้อเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม HIPAA
 5. คลิกตกลงเพื่อยอมรับ HIPAA BAA
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร