Zapewnianie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności w Google Workspace i Cloud Identity

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021 r.


Google Workspace i Cloud Identity oferują Aneks o przetwarzaniu danych, który obejmuje standardowe klauzule umowne (SKU) jako rozwiązanie pozwalające spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zawierania umów i przesyłania danych wynikające z przepisów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dotyczących ochrony danych. Klientom wymagającym zgodności z ustawą HIPAA Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Jak zaakceptować Aneks o przetwarzaniu danych

Aneks o przetwarzaniu danych musisz zaakceptować tylko wtedy, gdy umowa dotycząca Google Workspace lub Cloud Identity jeszcze się do niego nie odwołuje. Możesz to zrobić w ten sposób:

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj poniżej opcji Aneks o przetwarzaniu danych do umowy Google Workspace lub umowy dotyczącej usługi uzupełniającej (np. Cloud Identity).
 4. Zapoznaj się z treścią klauzul umownych albo poproś o to odpowiednią osobę w organizacji.
 5. Kliknij Akceptuję.

Dowiedz się więcej o dostosowaniu usług Google do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz o zabezpieczeniach i standardach zastosowanych w Google Workspace.

Jak określić, czy europejskie przepisy o ochronie danych dotyczą Twojej organizacji, i podać powiązane informacje

Krok 1. Jeśli europejskie przepisy o ochronie danych dotyczą Twojej organizacji, potwierdź to

Jeśli Twój adres rozliczeniowy znajduje się poza Europą, Bliskim Wschodem i Afryką, a korzystanie przez Ciebie z Google Workspace lub Cloud Identity podlega lub zacznie podlegać europejskim lub brytyjskim przepisom RODO albo szwajcarskim przepisom FDPA (zgodnie z zapisami w Aneksie o przetwarzaniu danych), musisz to potwierdzić i wskazać co najmniej 1 właściwy organ nadzorczy, wykonując opisane poniżej czynności.

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Określ, czy obejmują Cię europejskie przepisy o ochronie danych.
 4. Kliknij Potwierdź, jeśli ma zastosowanie.
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli chcesz anulować potwierdzenie, kliknij Cofnij certyfikat.

Krok 2. Podaj dane europejskiego organu nadzorczego, inspektora ochrony danych i przedstawiciela

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Organy nadzorcze wskaż odpowiednie instytucje.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami rejestrowania inspektora ochrony danych lub przedstawiciela ds. RODO w Twojej organizacji.
Jak zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA

Klientom, którzy muszą spełniać wymagania ustawy HIPAA, Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Aby go przeczytać i zaakceptować, musisz zalogować się na konto administratora Google Workspace organizacji lub konto Cloud Identity. Obecnie użytkownicy Google Workspace lub Cloud Identity niebędący administratorami i użytkownicy starszej, bezpłatnej wersji Google Workspace (nazywanej też czasami „wersją standardową Google Apps”) nie mogą przeczytać ani zaakceptować Aneksu do umowy o współpracy biznesowej z Google.

Zapoznanie się z Aneksem do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA i zaakceptowanie go

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. Przejdź do sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.
 4. Kliknij Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA dotyczący Google Workspace i Cloud Identity.
 5. Kliknij Przeczytaj i zaakceptuj i odpowiedz na wszystkie 3 pytania, aby potwierdzić, że reprezentujesz podmiot objęty ustawą HIPAA.
 6. Aby zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA, kliknij OK.

Zobacz też

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false