Aneksy do umów G Suite i Cloud Identity dotyczące spełniania wymogów

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

G Suite i Cloud Identity oferują Aneks o przetwarzaniu danych i wzorcowe klauzule umowne jako metody spełnienia wymagań zgodności i bezpieczeństwa Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązującego w Unii Europejskiej. Klientom wymagającym zgodności z ustawą HIPAA Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Zobacz, jak zapoznać się z aneksem do umowy G Suite i Cloud Identity oraz zaakceptować jego treść:

Przeczytaj i zaakceptuj Aneks o przetwarzaniu danych (DPA 2.1 lub nowsza wersja)

Jeśli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych przez Google – na przykład masz siedzibę w UE albo masz siedzibę poza UE, ale oferujesz towary lub usługi klientom z UE – to Twoja umowa z Google musi obejmować określone warunki dotyczące przetwarzania danych. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu DPA 2.1 (lub nowszej wersji), Twoja umowa nie będzie zawierać tych warunków. Zalecamy zaakceptowanie aneksu DPA 2.1 (lub nowszej wersji) w imieniu swojej organizacji lub uzyskanie pomocy prawnej.

Uwaga: masz inną wersję G Suite? Zapoznaj się z instrukcjami na temat firmowej poczty e-mail obsługiwanej przez G Suite lub G Suite Business (konto zarządzane przez zespół).

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj obok opcji Aneks o przetwarzaniu danych do umowy G Suite lub usługi uzupełniającej (np. Cloud Identity).
 3. Zapoznaj się z treścią aneksu DPA 2.1 (lub nowszą wersją) albo poproś o to odpowiednią osobę.
 4. Kliknij Akceptuję.

Dowiedz się więcej o dostosowaniu usług Google do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zabezpieczeniach i standardach zastosowanych w G Suite.

Przeczytaj i zaakceptuj wzorcowe klauzule umowne

Oprócz uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności UE–USA Google oferuje wzorcowe klauzule umowne jako dodatkowe metody spełnienia wymagań zgodności i bezpieczeństwa RODO.

Uwaga: masz inną wersję G Suite? Zapoznaj się z instrukcjami na temat firmowej poczty e-mail obsługiwanej przez G Suite lub G Suite Business (konto zarządzane przez zespół).

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj obok opcji Wzorcowe klauzule umowne UE dotyczące G Suite lub Wzorcowe klauzule umowne UE dotyczące Cloud Identity.
 3. Zapoznaj się z treścią klauzul albo poproś o to odpowiednią osobę, jeśli nie masz wymaganych uprawnień.
 4. Kliknij Akceptuję.

Przeczytaj i zaakceptuj Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA

Klientom wymagającym zgodności z ustawą HIPAA Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Aby przeczytać i zaakceptować ten aneks, musisz zalogować się na konto administratora G Suite organizacji lub konto Cloud Identity. Obecnie użytkownicy G Suite lub Cloud Identity niebędący administratorami i użytkownicy starszej, bezpłatnej wersji G Suite (nazywanej też czasami „wersją standardową Google Apps”) nie mogą przeczytać ani zaakceptować aneksu do umowy o współpracy biznesowej z Google.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj obok opcji Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA dotyczący G Suite i Cloud Identity.
 3. Odpowiedz na wszystkie trzy pytania, aby potwierdzić, że reprezentujesz podmiot objęty ustawą HIPAA.
 4. Kliknij Akceptuję, aby zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?