Aneksy dotyczące zgodności w ramach usług Google Workspace i Cloud Identity

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.


Google Workspace i Cloud Identity oferują Aneks o przetwarzaniu danych (DPA)wzorcowe klauzule umowne jako metody spełnienia wymagań w zakresie zgodności i bezpieczeństwa wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które obowiązuje w Unii Europejskiej. Klientom wymagającym zgodności z ustawą HIPAA Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Akceptowanie aneksu

Wykonaj poniższe czynności, aby zapoznać się z tymi aneksami i je zaakceptować:

Aneks o przetwarzaniu danych (DPA 2.1 lub nowsza wersja)

Jeśli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych przez Google – na przykład masz siedzibę w UE albo masz siedzibę poza UE, ale oferujesz towary lub usługi klientom z UE – to Twoja umowa z Google musi obejmować określone warunki dotyczące przetwarzania danych. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu DPA 2.1 (lub nowszej wersji), Twoja umowa nie będzie zawierać tych warunków. Zalecamy zaakceptowanie aneksu DPA 2.1 (lub nowszej wersji) w imieniu swojej organizacji lub uzyskanie pomocy prawnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj poniżej opcji Aneks o przetwarzaniu danych do umowy Google Workspace lub umowy dotyczącej usługi uzupełniającej (np. Cloud Identity).
 4. Zapoznaj się z treścią aneksu DPA 2.1 (lub nowszą wersją) albo poproś o to odpowiednią osobę.
 5. Kliknij Akceptuję.

Dowiedz się więcej o dostosowaniu usług Google do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zabezpieczeniach i standardach zastosowanych w Google Workspace.

Wzorcowe klauzule umowne

Google oferuje wzorcowe klauzule umowne jako dodatkowe metody spełnienia wymogów RODO.

Ważne: jeśli po 10 sierpnia 2020 roku korzystanie przez Ciebie z Google Workspace będzie podlegać RODO, wzorcowe klauzule umowne będą automatycznie obowiązywać w ramach aneksu DPA, nawet jeśli nie zostały wcześniej zaakceptowane w konsoli administracyjnej. Nie musisz niczego klikać, aby zaakceptować wzorcowe klauzule umowne. Jeśli jednak chcesz je osobno zaakceptować, możesz wykonać poniższe instrukcje. 

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj poniżej opcji Wzorcowe klauzule umowne UE dotyczące Google Workspace lub Wzorcowe klauzule umowne UE dotyczące Cloud Identity.
 4. Zapoznaj się z treścią klauzul, a jeśli nie masz wymaganych uprawnień, poproś o to odpowiednią osobę.
 5. Kliknij Akceptuję.
Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA

Klientom, którzy muszą spełniać wymagania ustawy HIPAA, Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Aby przeczytać i zaakceptować ten aneks, musisz zalogować się na konto administratora Google Workspace organizacji lub konto Cloud Identity. Obecnie użytkownicy Google Workspace lub Cloud Identity niebędący administratorami i użytkownicy starszej, bezpłatnej wersji Google Workspace (nazywanej też czasami „wersją standardową Google Apps”) nie mogą przeczytać ani zaakceptować Aneksu do umowy o współpracy biznesowej z Google.

Zapoznawanie się z Aneksem do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA i akceptowanie go

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj obok opcji Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA dotyczący Google Workspace/Cloud Identity.
 4. Odpowiedz na wszystkie 3 pytania, by potwierdzić, że reprezentujesz podmiot objęty ustawą HIPAA.
 5. Aby zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA, kliknij OK.

Umowa dotycząca programu testowania funkcji Google Cloud, które nie są ogólnodostępne

Jeśli Twoja organizacja została zaproszona lub zgłosiła się do udziału w programie testowania funkcji Google Cloud, które nie są ogólnodostępne, najpierw upoważniony przedstawiciel organizacji musi przeczytać i zaakceptować umowę dotyczącą programu testowania funkcji Google Cloud, które nie są ogólnodostępne.

Zapoznawanie się z umową i jej akceptowanie

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Umowa dotycząca programu testowania funkcji Google Cloud, które nie są ogólnodostępne kliknij Przeczytaj i zaakceptuj, by wyświetlić umowę (jest ona dostępna tylko w języku angielskim).
 4. Aby zaakceptować umowę, kliknij Akceptuję.

Kolejne kroki

Wypełnij formularz zainteresowania programem testowania funkcji, które nie są ogólnodostępne (tylko w języku angielskim), a przekażemy Ci informacje na temat programów wersji alfa i beta, które mogą być odpowiednie dla Twojej organizacji.

Jeśli skontaktujemy się z Tobą w sprawie dołączenia do programu, otrzymasz do przeczytania i podpisania aneks dotyczący aplikacji testowej. W tym aneksie znajdziesz opis usługi lub funkcji dostępnej w ramach programu wersji alfa albo beta wraz z dodatkowymi warunkami, które mogą obowiązywać.

Aneks dotyczący panelu badania zadowolenia użytkowników Google Cloud

Jeśli Twoja organizacja została zaproszona lub zgłosiła się do korzystania z panelu badania opinii użytkowników Google Workspace, przeczytaj i zaakceptuj aneks dotyczący panelu badania zadowolenia użytkowników Google Cloud.

Zapoznawanie się z aneksem i akceptowanie go

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Informacje prawne i na temat zgodności z przepisami.

 3. W sekcji Aneks dotyczący panelu badania zadowolenia użytkowników Google Cloud kliknij Przeczytaj i zaakceptuj, by wyświetlić ten aneks (jest on dostępny tylko w języku angielskim).
 4. Aby zaakceptować aneks, kliknij Akceptuję.

Zobacz też

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem