Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Zapewnianie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności w Google Workspace i Cloud Identity

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2022 r.


Google Workspace i Cloud Identity oferują Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze (CDPA) (dawniej Aneks o przetwarzaniu danych), który zawiera standardowe klauzule umowne (SKU) jako rozwiązanie pozwalające spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zawierania umów i przesyłania danych wynikające z przepisów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dotyczących ochrony danych. Klientom wymagającym zgodności z ustawą HIPAA Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Jak zaakceptować Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze (CDPA)

Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze możesz zaakceptować tylko wtedy, gdy umowa dotycząca Google Workspace lub Cloud Identity jeszcze się do niego nie odwołuje. Jeśli nie masz pewności, czy taka umowa odwołuje się już do CDPA (lub DPA), zalecamy zaakceptowanie CDPA ze względu na zawarte w nim ważne zobowiązania w zakresie zgodności z przepisami. Zaakceptowanie aneksu tak naprawdę niczego nie zmieni, jeśli umowa już go uwzględnia.

Aby zaakceptować aneks:

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu a potem Kontoa potemUstawienia kontaa potemInformacje prawne i zgodność z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Przeczytaj i zaakceptuj poniżej opcji Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze do umowy Google Workspace lub Cloud Identity.
 4. Zapoznaj się z treścią klauzul umownych lub poproś o to odpowiednią osobę w organizacji.
 5. Kliknij Akceptuję.

Dowiedz się więcej o dostosowaniu usług Google do wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz o zabezpieczeniach i standardach zastosowanych w Google Workspace.

Jak określić, czy europejskie przepisy o ochronie danych dotyczą Twojej organizacji, i podać powiązane informacje

Krok 1. Jeśli europejskie przepisy o ochronie danych dotyczą Twojej organizacji, potwierdź to

Jeśli Twój adres rozliczeniowy znajduje się poza Europą, Bliskim Wschodem i Afryką, a korzystanie przez Ciebie z Google Workspace lub Cloud Identity podlega lub zacznie podlegać europejskim lub brytyjskim przepisom RODO albo szwajcarskim przepisom FDPA (zgodnie z zapisami w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze, wcześniej nazywanym Aneksem o przetwarzaniu danych), musisz to potwierdzić i wskazać co najmniej 1 właściwy organ nadzorczy, wykonując opisane poniżej czynności.

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu a potem Kontoa potemUstawienia kontaa potemInformacje prawne i zgodność z przepisami.

 3. W sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności kliknij Określ, czy obejmują Cię europejskie przepisy o ochronie danych.
 4. Kliknij Potwierdź, jeśli ma zastosowanie.
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli chcesz anulować potwierdzenie, kliknij Cofnij potwierdzenie.

Krok 2. Podaj dane europejskiego organu nadzorczego, inspektora ochrony danych i przedstawiciela

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu a potem Kontoa potemUstawienia kontaa potemInformacje prawne i zgodność z przepisami.

 3. W sekcji Organy nadzorcze wskaż odpowiednie instytucje.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami rejestrowania inspektora ochrony danych lub przedstawiciela ds. RODO w Twojej organizacji.
Jak zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA

Klientom, którzy muszą spełniać wymagania ustawy HIPAA, Google oferuje Aneks do umowy o współpracy biznesowej.

Aby go przeczytać i zaakceptować, musisz zalogować się na konto administratora Google Workspace organizacji lub konto Cloud Identity. Obecnie użytkownicy Google Workspace lub Cloud Identity niebędący administratorami i użytkownicy starszej, bezpłatnej wersji Google Workspace (nazywanej też czasami „wersją standardową Google Apps”) nie mogą przeczytać ani zaakceptować Aneksu do umowy o współpracy biznesowej z Google.

Zapoznanie się z Aneksem do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA i zaakceptowanie go

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu a potem Kontoa potemUstawienia kontaa potemInformacje prawne i zgodność z przepisami.

 3. Przejdź do sekcji Dodatkowe warunki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.
 4. Kliknij Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA dotyczący Google Workspace i Cloud Identity.
 5. Kliknij Przeczytaj i zaakceptuj i odpowiedz na wszystkie 3 pytania, aby potwierdzić, że reprezentujesz podmiot objęty ustawą HIPAA.
 6. Aby zaakceptować Aneks do umowy o współpracy biznesowej zgodnej z ustawą HIPAA, kliknij OK.

Zobacz też

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1694961802832018033
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73010