Opcje routingu i dostarczania poczty e-mail w Google Workspace

Jako administrator możesz dostosować sposób routingu i przechowywania poczty e-mail do potrzeb swojej organizacji.

Na przykład wiadomości do nieznanych użytkowników mogą być kierowane do określonej skrzynki pocztowej lub na specjalny serwer. Możesz zdecydować, że wiadomości wysyłane do określonego użytkownika mają być też automatycznie wysyłane do innego użytkownika (DW). Możesz też postanowić, że niektórzy użytkownicy mają odbierać pocztę w skrzynkach odbiorczych Gmaila, a inni – na serwerze lokalnym.

Gmail może też skanować pocztę przychodzącą przechowywaną na serwerze lokalnym pod kątem spamu i zgodności ze standardami.

Za pomocą ustawienia Routing możesz skonfigurować opcje dostarczania poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, dostosowując je do różnych osób i zespołów dzięki jednostkom organizacyjnym. Poniżej znajdziesz opisy różnych opcji. Szczegółowe informacje o opisanych tu ustawieniach znajdziesz w artykule Konfigurowanie routingu w domenie lub organizacji.

Zanim zaczniesz: dodawanie tras poczty

Zanim skonfigurujesz ustawienia routingu i dostarczania, utwórz listę tras poczty w konsoli administracyjnej Google. Wykonaj czynności opisane w artykule Dodawanie tras poczty – zaawansowane opcje dostarczania Gmaila.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Kierowanie e-maili przychodzących

Wiadomości przychodzące możesz kierować przy użyciu różnych metod dostarczania. Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z Gmaila, użyj opcji dostarczania bezpośredniego (konfiguracja domyślna). Gmail dostarcza wiadomości adresowane do użytkowników do skrzynek odbiorczych adresatów. Wiadomości wysłane do osób spoza Twojej domeny są usuwane. Dla tych błędnie zaadresowanych wiadomości możesz skonfigurować adres typu catch-all.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z lokalnego serwera poczty do przechowywania i wysyłania e-maili, Gmail najpierw przetwarza wiadomości przychodzące. Gmail filtruje spam i inne problematyczne wiadomości, a następnie kieruje e-maile na serwer lokalny.

Kierowanie wiadomości za pomocą podziału dostarczania

Za pomocą podziału dostarczania możesz dostarczać wiadomości przychodzące do skrzynki pocztowej Gmaila lub lokalnego systemu poczty w zależności od adresata. Jeśli niektórzy użytkownicy korzystają z Gmaila, a pozostałe osoby z innego systemu pocztowego, rozważ użycie podziału dostarczania. Przechowywanie poczty na lokalnym serwerze może być na przykład konieczne w przypadku wiadomości wysłanych do działu prawnego.

Uwaga dotycząca migracji: jeśli przechodzisz na Gmaila ze starszego serwera, użyj podziału dostarczania, aby przetestować Gmaila na grupie kont użytkowników. W fazie testowej rekordy MX domeny wskazują na Gmaila. Użytkownicy dodani w konsoli administracyjnej otrzymują wiadomości do swoich skrzynek odbiorczych Gmaila. Skonfiguruj regułę routingu typu catch-all dla niezarejestrowanych użytkowników, którzy muszą otrzymywać wiadomości ze starszego serwera poczty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Opcje związane z dodawaniem kont użytkowników.

Konfigurowanie podziału dostarczania

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Gmail a potem Routing.
 3. Na karcie Routing przewiń do opcji Routing.
 4. Kliknij Skonfiguruj lub Dodaj kolejną regułę. Otworzy się okno Dodawanie ustawienia.
 5. W sekcji E-maile objęte działaniem reguły zaznacz Przychodzące lub Wewnętrzne – odbieranie albo obie te opcje.
 6. W sekcji W przypadku powyższych typów wiadomości… wybierz Zmodyfikuj wiadomość.
 7. W sekcji Zmodyfikuj wiadomość przewiń do opcji Trasa i kliknij pole Zmień trasę.
 8. W sekcji Zmień trasę wybierz zewnętrzny serwer z listy.
 9. Kliknij Pokaż opcje.
 10. W sekcji Objęte typy kont zaznacz pole Nierozpoznane/Catch-all.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zastosować regułę tylko do określonych nadawców i odbiorców, kliknij Pokaż opcje i wybierz co najmniej 1 opcję Filtra danych koperty.
 12. U dołu okna Dodawanie ustawienia kliknij Zapisz.
Kierowanie wiadomości za pomocą podwójnego dostarczania

Skonfiguruj podwójne dostarczanie, aby kierować e-maile do 2 lub większej liczby skrzynek odbiorczych. Użytkownicy mogą na przykład odbierać wiadomości w Gmailu i innej skrzynce odbiorczej, takiej jak skrzynka na lokalnym serwerze poczty. Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami konfigurowania podwójnego dostarczania poczty.

Konfigurowanie adresu typu catch-all

Adres typu catch-all pozwala odbierać wiadomości, które zostały wysłane na nieprawidłowe adresy e-mail w domenie.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Gmail a potem Routing.
 3. Na karcie Routing przewiń do opcji Routing.
 4. Kliknij Skonfiguruj lub Dodaj kolejną regułę. Otworzy się okno Dodawanie ustawienia.
 5. W sekcji E-maile objęte działaniem reguły zaznacz opcję Przychodzące.
 6. W sekcji W przypadku powyższych typów wiadomości… wybierz Zmodyfikuj wiadomość.
 7. W sekcji Adresat w danych koperty zaznacz pole Zmień adresata w danych koperty.
 8. Wybierz Zastąp nazwę użytkownika i wpisz nową nazwę.
 9. Przewiń w dół i kliknij Pokaż opcje.
 10. W sekcji Objęte typy kont:
  1. Zaznacz pole Nierozpoznane/Catch-all.
  2. Odznacz pola Użytkownicy i Grupy.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zastosować regułę tylko do określonych nadawców i odbiorców, kliknij Pokaż opcje i wybierz co najmniej 1 opcję Filtra danych koperty.
 12. U dołu okna Dodawanie ustawienia kliknij Zapisz.
Kierowanie wiadomości do dodatkowych adresatów

Użyj kilku ustawień routingu, aby automatycznie przekazywać wiadomości do innych adresatów.Istnieje możliwość utworzenia oddzielnych zasad dla każdego z użytkowników.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Gmail a potem Routing.
 3. Na karcie Routing przewiń do opcji Routing.
 4. Kliknij Skonfiguruj lub Dodaj kolejną regułę. Otworzy się okno Dodawanie ustawienia.
 5. W sekcji E-maile objęte działaniem reguły zaznacz Przychodzące lub Wewnętrzne – odbieranie albo obie te opcje.
 6. W sekcji W przypadku powyższych typów wiadomości… wybierz Zmodyfikuj wiadomość.
 7. W sekcji Dostarcz też do zaznacz pole wyboru Dodaj kolejnych adresatów:
  1. W tabeli Adresaci kliknij Dodaj.
  2. U góry okna ustawień sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Podstawowe.
  3. Wpisz adres e-mail adresata i kliknij Zapisz.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zastosować regułę tylko do określonych nadawców i odbiorców, kliknij Pokaż opcje i wybierz co najmniej 1 opcję Filtra danych koperty.
 9. U dołu okna Dodawanie ustawienia kliknij Zapisz.
Konfigurowanie dostarczania wiadomości do skrzynek pocztowych innych niż Gmail
Uwaga: Centrum wiadomości i Podsumowanie działania kwarantanny zostały wycofane. Więcej o tym, jak zarządzać spamem po wycofaniu Centrum wiadomości, znajdziesz w artykule Opcje zarządzania wiadomościami ze spamem.

Użyj ustawienia Skrzynka pocztowa inna niż Gmail na karcie Routing, aby przekierowywać prawidłowe wiadomości na serwer lokalny, a spam przechowywać w centrum wiadomości lub w raporcie o kwarantannie. To ustawienie ma więcej funkcji niż reguły routingu.

Użytkownicy mogą decydować, czy wiadomości nie zawierają spamu i powinny zostać wysłane na serwer lokalny. Użytkownicy logują się w Centrum wiadomości lub przeglądają raporty z listą wiadomości ze spamem. Następnie decydują, które wiadomości są bezpieczne i mogą być wysyłane do skrzynki pocztowej innej niż Gmail. Ci użytkownicy nie mają dostępu do Gmaila. Odbierają wiadomości z lokalnego serwera poczty.

Routing według zgodności

Zgodność treści i kontrowersyjna treść

Możesz zdecydować, aby niektóre wiadomości były wysyłane w określony sposób. Możesz na przykład kierować wiadomości zawierające dany typ treści do działu prawnego.

Skonfiguruj nową trasę podstawową lub dodaj miejsca docelowe pasujące do określonych ciągów tekstowych lub wzorców. Możesz na przykład skonfigurować regułę zgodności treści dla słowa poufne i zmienić trasę podstawową pasujących e-maili na serwer obsługujący szyfrowanie.

Dowiedz się więcej o zgodności treści i kontrowersyjnej treści.

Zgodność załączników

Aby zdefiniować nową trasę podstawową lub dodać miejsca docelowe dla wiadomości pasujących do określonego typu załączników, użyj ustawienia Zgodność załączników na karcie Zgodność. Możesz na przykład skonfigurować dodatkowe miejsce docelowe, aby wszelkie wiadomości z załączonymi obrazami były też dostarczane do działu kadr.

Dowiedz się, jak skonfigurować reguły zgodności załączników.

Wymaganie kierowania poczty przez bezpieczniejsze połączenie

Możesz wymusić przesyłanie poczty przy użyciu TLS, gdy użytkownicy pasują do określonych domen i adresów e-mail.

Skonfiguruj ustawienie Zgodność z TLS według jednostki organizacyjnej oraz poczty przychodzącej i wychodzącej. Jeśli określona domena nie obsługuje protokołu TLS, poczta przychodząca jest odrzucana, a poczta wychodząca nie jest wysyłana.

Dowiedz się, jak skonfigurować zgodność z TLS.

Uwaga: jeśli skonfigurowany serwer bramy poczty wychodzącej akceptuje połączenia TLS, wiadomości wychodzące, które znajdują się na liście wymuszonych połączeń TLS, będą wysyłane do domen nieobsługujących protokołu TLS.

Kierowanie poczty wychodzącej

Wysyłanie całej poczty przez serwer bramy

Aby kierować wiadomości wychodzące, skonfiguruj serwer bramy poczty wychodzącej. Zazwyczaj serwer bramy przetwarza wiadomości wychodzące przed ich dostarczeniem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie bramy poczty wychodzącej.

Konfigurowanie usługi przekaźnika SMTP w celu kierowania poczty przez serwer Gmaila

Jeśli w Twojej organizacji jest używany serwer inny niż Gmail, na przykład Microsoft lub usługa korzystająca z protokołu SMTP, możesz skonfigurować usługę przekaźnika SMTP, aby poczta wychodząca była kierowana przez Gmaila.

Ustawienie „Usługa przekaźnika SMTP” umożliwia filtrowanie wiadomości pod kątem spamu i wirusów, zanim dotrą one do adresatów zewnętrznych. To ustawienie umożliwia też stosowanie ustawień zabezpieczeń poczty e-mail do wiadomości wychodzących za pomocą konsoli administracyjnej. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu usługi przekaźnika SMTP.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją routingu

Konflikty tras

Możesz skonfigurować zasady routingu wiadomości przychodzących obowiązujące w całej domenie. Możesz też zdefiniować trasy dostarczania oparte na treści wiadomości lub typie załączników. Aby dowiedzieć się, które ustawienie routingu ma pierwszeństwo, zapoznaj się z treścią artykułu Informacje o zaawansowanych ustawieniach Gmaila dla administratorów.

W przypadku konfliktu ze starszymi funkcjami routingu pierwszeństwo mają ustawienia opisane tutaj. Dowiedz się więcej na temat routingu i dostarczania poczty e-mail.

Kierowanie lub dostarczanie wiadomości zakończone niepowodzeniem

Jeśli podczas przekierowywania wiadomości z serwera Gmaila lub Google Workspace na zewnętrzny serwer odbiorcy okaże się, że nie można nawiązać połączenia, Gmail wstrzyma wiadomość. Przyczyny niepowodzenia połączenia to przekroczenie limitu czasu, odmowa lub błąd serii 400.

Gmail będzie próbował wysłać wiadomość ponownie co kilka minut, przez maksymalnie 7 dni. Po tym czasie wiadomość zostanie zwrócona do nadawcy.

Jeśli dodasz nowy serwer, gdy Gmail będzie próbować ponownie wysłać wiadomość, zostanie ona przekierowana na serwer pierwotny, a nie na nowy.

Jeśli wystąpi błąd serii 500, wiadomość zostanie natychmiast odrzucona.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Informacje dotyczące komunikatów o błędach SMTPInformacje o błędach SMTP.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false